Bodrum Belediyesi

Komisyon Raporları

Bodrum Belediyesi

Komisyon Raporları

Rapor Tarihi Rapor Adı Komisyon Rapor
24.01.2022 İlçemiz Dereköy Mahallesi Maliye Hazinesi mülkiyetindeki mera vasıflı 202 ada 11-13 parsel nolu taşınmazların içinden geçirilmek istenilen yol için Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği talebinin kabulü İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
24.01.2022 İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği talebinin kabulü. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
24.01.2022 İlçemiz Ortakent Mahallesi 366 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
05.01.2022 Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5.1.3 maddesindeki (A Lejantlı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar) hükmünün sonuna “İfraz öncesi veya sonrası oluşacak yapılaşabilir parsellerde; parsel başına 1 blok (tek yapı) yapılır.” hükmünün eklenmesine ilişkin teklif İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
27.12.2021 İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı, 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması” teklifi. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
20.12.2021 İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
20.12.2021 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2022 yılı aylık harçlık miktarının belirlenmesi hususu PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
27.11.2021 İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
26.10.2021 İlçemiz Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Kemer, Pınarlıbelen, Sazköy, Tepecik, Çamarası Mahalleleri olmak üzere 8 adet mahallemizin “Kırsal Mahalle” olarak, Çamlık, Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Mazıköy, Yeniköy Mahalleleri olmak üzere 6 adet mahallemizin “Kırsal Yerleşik Alan” olarak tespiti. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.10.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, mera vasıflı, 202 ada 11 ve 13 parsel numaralı taşınmazların içinden geçirilmek istenen yol için, Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği yapılması” teklifi. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.10.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesine ilişkin teklif PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
26.10.2021 Bodrum Belediyesi 2021 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri”ndeki grupların yeniden belirlenmesine, ayrıca belirlenen bu grupların 19.10.2021 tarih 2021/-141 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2022 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri”ne ilişkin karara eklenmesine ve bu grupların 2022 yılı tarifesindeki vergi ve harçlar için uygulanması PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
26.10.2021 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi konusu PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
13.10.2021 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
12.10.2021 BODRUM BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI VERGİ VE HARÇLAR İLE İLE ÜCRET TARİFESİ TASLAĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
11.10.2021 2022 MALİ YILI VE İZLEYEN 2 YIL BÜTÇE TASLAĞI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
28.09.2021 Bodrum Belediyesi 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınmış olan 22.10.2020 tarih ve 2020/133 sayılı meclis kararına, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Bodrum Belediyesi Konacık Anaokuluna gidecek öğrencilerden alınacak ücretin belirlenmesine ilişkin teklif PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
27.09.2021 Ortakent-Yahşi Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.14 maddesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.18 maddesinde plan hükmü değişikliği teklifi İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
27.09.2021 Belediyemiz Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/124 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklif dosyalarında, planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi” teklifi. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.08.2021 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 160 ada 43 parsele ilişkin Enerji Üretim Alanı (GES) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
24.06.2021 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması üzerinde detaylı bir çalışma yapmak üzere, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna ek süre verilmesine, KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
24.06.2021 KENT ORKESTRASI KURULMASI HK. KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
23.06.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebi İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
22.06.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebine ilişkin konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edilmesi ve gerekli bilgi-belgeler tamamlanıncaya kadar İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi. KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
22.06.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 240 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu Koyunbaba Mahallesi 1377 Sokak cephesinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin (f) fıkrasının 1.alt bendine göre halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ticaret yapılıp yapılamayacağına ilişkin teklif İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
22.06.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun, Doğal Gazın Şehir İçi Dağıtımı başlıklı (g) maddesi 9. bendinde "(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır." hükmü uyarınca İlçemizde doğalgaz yatırımına ilişkin talep. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
22.06.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun, Doğal Gazın Şehir İçi Dağıtımı başlıklı (g) maddesi 9. bendinde "(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır." hükmü uyarınca İlçemizde doğalgaz yatırımına ilişkin teklif PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
18.06.2021 Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi üzerinde, 2001 yılında mülga Bitez Belediyesi’ne 400 m² olarak terki yapılan alan içerisindeki çocuk parkına “Atıf-Şöhret BİROL Parkı” isminin verilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.06.2021 İlçemiz Çarşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Sokağın, Bodrum Deniz Müzesi ile Sakallı Restaurant önünden başlayarak, Cevat Şakir Caddesine kadar olan kısmına Ali Doksan Sokak isminin verilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.06.2021 İlçemizde çıkan silahlı çatışmada şehit olan Polis Memuru Ercan YANGÖZ’ ün isminin yaşatılması amacıyla, Müskebi - Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi isminin Şehit Polis Ercan YANGÖZ Caddesi olarak değiştirilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
31.05.2021 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
31.05.2021 İlçemiz Yeniköy (Karaova) Mahallesi, Pazarardı Mevkii, 198 ada, 16 parselde “ENH-Direk (Pilon) Yeri ve ENH Koruma Kuşağı Alanı Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
28.05.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebine ilişkin olarak, Bodrum’un tamamını kapsayacak şekilde detaylı çalışma yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
28.05.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebine ilişkin olarak, Bodrum’un tamamını kapsayacak şekilde detaylı çalışma yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
17.05.2021 GEÇİŞ ÜCRET TARİFESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
17.05.2021 2020 MALİ YILI KESİN HESABI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
17.05.2021 EK ÖDENEK PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
29.04.2021 MERA KANUNUNUN 14. MADDESİNE İSTİNADEN TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
29.03.2021 03.01.2020 tarih ve 2020-4 sayılı Meclis Kararında belirtilen yerlere ek olarak barlar bölgesi dışında kalan bölgelerde canlı müzik yayını yapmak isteyen işletmeler hk. İÇKİLİ YER BÖLGELERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
23.03.2021 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 25. MADDESİ GEREĞİ, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN AMACINA YÖNELİK OLARAK BODRUM BELEDİYESİ 2020 YILI GELİR VE GİDERLERİNİN İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ DENETİM KOMİSYONU
23.03.2021 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 25. MADDESİ GEREĞİ, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN AMACINA YÖNELİK OLARAK BODRUM BELEDİYESİ 2020 YILI GELİR VE GİDERLERİNİN İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ DENETİM KOMİSYONU
22.03.2021 Elmadağ Caddesi İsminin George BASS Caddesi olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
22.03.2021 Gölköy Mahallesinde parka isim verilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
19.02.2021 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi "Bahçelievler Caddesi "isminin "Polis Memuru Kenan AYBEY Caddesi" olarak değiştirilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
19.02.2021 İlçemiz Karaova Mahallesi "Turgut Tan Sokak isminin değiştirilmesi talebi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
15.02.2021 KOMİSYON BAŞKAN SEÇİMİ VE DENETİME KONU DOSYALARIN MÜDÜRLÜKLERDEN TALEP EDİLMESİ DENETİM KOMİSYONU
22.01.2021 Yahşi Mahallesi 2787 sokak isminin Kum Sokak olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
20.01.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’ a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
13.01.2021 TALEP DEĞERLENDİRMESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
24.11.2020 Turgutreis Mahallesi, Piren Mevkii, 439 ada 3 parsel ile aynı durumda olan tüm taşınmazlar hk. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
18.11.2020 Akyarlar Mahallesi, Halil Saygı Sokak ile Şükrü Çürük Sokak hatlarının düzenlenmesi talebi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.11.2020 Yahşi Mahallesi, Yahşi Böğürtlen Çıkmazı Sokak isminin, "Böğürtlen Sokak" olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.11.2020 Bitez Mahallesi, 1961 Sokak isminin "Şirin Tekeli Sokak" olarak değiştirlmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.11.2020 Turgutreis Mahallesi, 4076 Sokak isminin " Ali Yavaş Sokak" olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.11.2020 Çarşı Mahallesi, 1009 Sokak isminin "Ender Uslu Sokak" olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
22.10.2020 Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
15.10.2020 2021 Mali Yılı Bütçe ve Tarifeleri Hk. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
29.09.2020 Tabela Yönetmeliği ve Fiyat Tarifesi hazırlanması
28.09.2020 Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parseller İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
18.09.2020 Müskebi Mahallesinde bulunan parka "Çaldırak 30 Ağustos Zafer" isminin verilmesi talebi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.09.2020 Yalıkavak Mahallesi sınırları içerisinde İmar planında ve kadastral haritalarda yer alan, isimlendirilmemiş olan imar yollarının isimlendirilmesi talebi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
27.08.2020 Bodrum Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
27.08.2020 Heredot Kültür Merkezi Fuar Alanı (2200 m²) üst kat kullanım ücretinin yeniden belirlenmesi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
26.08.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.08.2020 Ekonomik Kent Envanteri İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.08.2020 Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.08.2020 Bitez Mahallesi, 321 ada, 2 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.08.2020 Yahşi (Ortakent) Mahallesinin (Daşlıkburun Sokak ile Dallas Sokak arasında bulunan sahil kısmındaki Yalı Caddesi boyunca) canlı müzik yapılabilecek yerlerden çıkarılması İÇKİLİ YER BÖLGELERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.08.2020 Eskiçeşme Mahallesi 1528 sokak isminin "Cem Demir Sokak" olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.08.2020 Gölbaşı Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan Spor Tesislerine "Hüseyin Akar" ismi verilmesi talebi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
18.08.2020 Çiftlik Mahallesinde, 3920 Sokak isminin "Zabıta Ali Demir Sokak" olarak değiştirilmesi talebi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
28.07.2020 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
23.07.2020 Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada, 7 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.07.2020 Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.07.2020 Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.07.2020 Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.07.2020 Bodrum Çevreyolu Projesi (Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy'ü kapsayan) İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.07.2020 Ekonomik Kent Envanteri İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
17.07.2020 Akçaalan Mah. bulunan parka "Mehmet Özden Parkı" isminin verilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
17.07.2020 Karabağ Mahallesinde bulunan meydana "Amiral Turgutreis Meydanı" ismi verilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
17.07.2020 Konacık Mahallesinde bulunan parka "Bekir Kuru Parkı" ismi verilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
17.07.2020 Farilya Mahallesinde bulunan kadastral yola "Peynir Çiçeği Sokak" isminin verilmesi. CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
17.07.2020 Karaova Mahallesi, 103 sokak isminin "Turgut Tan Sokak" olarak değiştirilmesi CADDE VE SOKAK İSİMLERİNİ BELİRLEME KOMİSYONU
25.06.2020 Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu 2020 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesine eklenecek olan miktarın belirlenmesi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
19.06.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
18.06.2020 Kadın Konukevinde kalan kadın ve beraberindeki çocuklar için verilecek olan harçlık miktarının belirlenmesi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
26.02.2020 Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ada, 2 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
26.02.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
23.01.2020 Canlı Müzik Ruhsatı Ücretinin Yeniden Belirlenmesi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
20.01.2020 Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
20.01.2020 Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada, 5 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
20.01.2020 Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada,2 parsel İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU