Bodrum Belediyesi

Komisyon Raporları

Bodrum Belediyesi

Komisyon Raporları

Rapor Tarihi Rapor Adı Komisyon Rapor
24.06.2024 İlçemiz Yahşi Mahallesinde bulunan 2769 Sokak isminin “Doktor Muharrem KARAOĞLAN Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin Komisyon Raporu. Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
29.05.2024 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkiinde, 177 ada 17 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin komisyon raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu
02.05.2024 İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Belediyemize iletilen itirazların değerlendirilmesine ilişkin Komisyon Raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu
02.05.2024 Bodrum Belediyesi 2023 yılı Bütçe Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonu
24.04.2024 İlçemiz Yalıkavak Mahallesi 6101 Sokak İsminin, Lütfü İlhan Sokak olarak değiştirilmesine ilişkin Komisyon Raporu Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
24.04.2024 İlçemiz Cevat Şakir Mahallesindeki Saldır Şah Caddesi isminin, Saldır Şeyh Caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin Komisyon Raporu Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
24.04.2024 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesinde bulunan isimlendirilmemiş sokağa 3161 Sokak isminin verilmesine ilişkin Komisyon Raporu Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
24.04.2024 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde bulunan 2445 Sokak isminin, Mina Urgan Sokak olarak değiştirilmesine ilişkin Komisyon Raporu Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
24.04.2024 İlçemiz Ortakent Mahallesinde bulunan Çeşme Sokak isminin “Yusuf Cemal GÜLDAŞ Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin Komisyon Raporu Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
06.03.2024 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebine ilişkin Komisyon Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu
30.01.2024 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi 821 ada 14 ve 15 numaralı parseller ve çevresine ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin Komisyon Raporu İmar ve Bayındırlık Komisyonu
05.01.2024 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2024 yılı aylık harçlık miktarı
05.01.2024 Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2024 yılı aylık harçlık miktarının belirlenmesine ilişkin Komisyon Raporu Plan ve Bütçe Komisyonu
19.12.2023 İlçemiz, Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii 163 ada 17 parsele taşıt yolu sağlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
19.12.2023 İlçemiz Mumcular Mahallesinde, onaylı 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planında kalan yaklaşık 50 ve 55 dönümlük ve İlçemiz, Çiftlik Mahallesinde onaylı 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda kalan 55 ve 45 dönümlük alanlarda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi göre uygulama yapılabilmesi için 5 yıllık imar programına ek olarak alınmasına ilişkin Komisyon Raporu
19.12.2023 İlçemiz Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na yapılan 96 adet itiraz dilekçesinin değerlendirilmesine ilişkin Komisyon Raporu
11.12.2023 İlçemiz Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Kümeevler 148 ada, 59-60-61-62-63 parsellerin güneyinde bulunan parka, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 11.12.2023 tarih ve 2023/17 sayılı raporu doğrultusunda “Hurisu Gün Parkı” ismi verilmesine ilişkin komisyon raporu
05.12.2023 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” hizmetiyle ilgili uygulanacak “2024 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesinin” belirlenmesi
08.11.2023 İlçemiz, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içinde Belediyemize iletilen itirazların değerlendirilmesine ilişkin Komisyon Raporu
26.10.2023 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı askı ilan süresi içinde Belediyemize iletilen itirazların değerlendirilmesine ilişkin alınan 26.10.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı komisyon raporu.
26.10.2023 İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tekrar görüşülmesi teklifine ilişkin alınan 26.10.2023 tarihli ve 2023/19 sayılı komisyon raporu.
20.10.2023 2024 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi ve Gelir Tarife Cetvelleri
20.10.2023 2024 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi
20.10.2023 2024 Mali Yılı Performans Hedefi Tabloları
22.09.2023 Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (a) bendinde, değişiklik yapılması talebi
19.09.2023 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan tahsil yardımı miktarının belirlenmesi
06.09.2023 İlçemiz, Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii 1116, 1117, 1118 ,1119, 1121, 1122, 1123,1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan toplam 2 (iki) adet itiraz dilekçesine ilişkin konu
24.08.2023 Bodrum­ Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Konut Alanları Başlıklı 5.3. maddesindeki Plan hükmü değişikliği teklifi
24.08.2023 İlçemiz, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii 667 ada 1 parselin Kıyıkenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan ‘Tekne İmal ve Bakım Yeri’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’ teklifi
26.07.2023 İlçemiz Çiftlik Mahallesinde Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ tarafından yol olarak terk edilen, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih 2018-02/28 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. maddesine göre onaylanan 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Konut Alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sebebiyle, Çiftlik Mahallesi 158 ada 66 ve 67 parsellerin Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ ERTEM’ e bedelsiz olarak iade edilmesi teklifine ilişkin komisyon raporu
26.07.2023 İlçemiz, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin "Ekoturizm/ Kırsal Turizm Tesis Alanı" Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi
26.07.2023 "Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşın su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” hususunda ilave plan hükmü eklenmesi konusu
26.07.2023 "Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşın su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” hususunda ilave plan hükmü eklenmesi konusu
24.07.2023 İlçemiz Bitez Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Gümbet Mahallesi ortak sınır hattı koordinatlarının onayı
24.07.2023 Akçaalan Mahallesi ve İslamhaneleri Mahallesi mahalle sınır hattının koordinatlarının onaylanması
07.07.2023 Bodrum Belediyesi 2023 yılı ek ödenek talebi
23.06.2023 İlçemiz Umurça Mahallesinde bulunan Dar Harım Sokak ile Bülent Ecevit Caddesi arasında kalan ve planda yol olarak gözüken Y1 olarak işaretlenmiş isimsiz sokağa “2014 Sokak” ismi verilmesine ilişkin komisyon raporu
23.06.2023 İlçemiz Cevat Şakir Mahallesi Leylak Sokak kuzeyinde bulunan isimlendirilmemiş imar yoluna “Zabıta İbrahim Satı” sokak isminin verilmesine ilişkin komisyon raporu
21.06.2023 İlçemiz Çiftlik Mahallesinde Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ tarafından yol olarak terk edilen, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih 2018-02/28 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. maddesine göre onaylanan 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Konut Alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sebebiyle, Çiftlik Mahallesi 158 ada 66 ve 67 parsellerin Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ ERTEM’ e bedelsiz olarak iade edilmesi konusuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesi
23.05.2023 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 202 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin komisyon raporu
23.05.2023 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada 17 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin komisyon raporu
23.05.2023 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin komisyon raporu
23.05.2023 İlçemiz Bitez Mahallesi, 301 ada 6 parselin doğusunda, Bitez Çökertme Caddesi üzerinde bulunan parka “Üç Fidan Parkı” ismi verilmesine ilişkin komisyon raporu
04.05.2023 2022 Yılı Kesin Hesabı
28.04.2023 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin komisyon raporu
28.04.2023 Belediye Meclisimizin 05.04.2023 tarih ve 2023-66 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen; 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi”nde yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinde “A) Kiraya Verilecek Araç ve Gereclerin Kiralama Ücretleri” başlığı altına "Vidanjör Kiralaması" ücretinin belirlenerek ilave edilmesi hususuna ilişkin komisyon raporu
26.04.2023 26.04.2023 günü saat 16:00'da Bodrum Belediye başkanlığı Merkez Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Belediye Meclisimizin 05.04.2023 tarih ve 2023-67 sayılı karar ile Hayvan Hakları Komisyonuna havale edilen İlçemizde meskun mahallerde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla bahse konu meskun mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin komisyon raporu
05.04.2023 İlçemiz Yeniköy Mahallesi Göktepe Mevkiinde, 1087-1116-1117-1118-1119-1121-1122-1123-1124-1197 ada muhtelif parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlçemiz Yeniköy Mahallesi Göktepe Mevkii, 1116,1117,1118,1119,1121,1122,1123,1124,1197 ada, muhtelif parseller ve çevresi 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1087 adadaki muhtelif parseller ve çevresi 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin komisyon raporu
31.03.2023 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis – Bahçelievler – Akyarlar – Karabağ – Akçaalan – Peksimet - İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin komisyon raporu
23.03.2023 Küresel İklim Değişikliği' nin etkilerini azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirler kapsamında bir çok ülkede başlayan “Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşırı su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” teklifine ilişkin komisyon raporu
23.03.2023 Küresel İklim Değişikliği' nin etkilerini azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirler kapsamında bir çok ülkede başlayan “Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşırı su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” teklifine ilişkin komisyon raporu
02.03.2023 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin komisyon raporu
14.02.2023 Belediyemiz Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesindeki, Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında yer alan ölçü ve tartı aletlerinden alınan harç miktarlarının, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi teklifine ilişkin komisyon raporu
23.01.2023 Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarının, aynı Kanunun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, 1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanın eklenmesine ilişkin 06.12.2022 tarih ve 2022/192 sayılı kararın tekrar incelenmesi
27.12.2022 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 788 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Bodrum Koruma Amaçlı İmar Planı Kentsel Sit Alanı 1/500 ölçekli Plan ve Uygulama tablosu değişikliği teklifi
13.12.2022 Bu hususlar ışığında Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan herhangi bir park, okul, sokak, meydan vb. Semih SERGEN isminin verilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 İlçem iz sınırları içerisinde bulunan Yakaköy Mahallesi 172 ada 11 parsel ifrazında bulunan parkın terkleri kökeninde 2 tane parselden yapılmış olmasından dolayı diğer parselin maliklerinden muvafakatname alındığı takdirde yeniden değerlendirilecektir.
13.12.2022 Torba Mahallesindeki Fatma GİRİK sokak isminin Mustafa ÇIRAKOĞLU olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 Mumcular Mahallesindeki 8377 sokak isminin Hilmi ÇAVUŞ olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 Mumcular Mahallesindeki 8229 sokak isminin Ahmet ORHAN olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 Yokuşbaşı Mahallesindeki 2218, 2219 ve 2215 Sokak isimlerinin Pis Sokak, Bakımsız Sokak ve Unutulmuş Sokak olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Umurca Mahallesi 2023 sokak ve Kumbahçe Mahallesi 2444 Sokağın ortak sokak olmasından dolayı Dere Sokak olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile KABUL edilmiştir.
13.12.2022 Çırkan Mahallesindeki Lise Caddesi isminin İsmet AYDEMİR olarak değiştirilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile RED edilmiştir.
13.12.2022 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çırkan Mahallesi Timurhan Caddesi üzerinde yapılmakta olan pazaryerine Hüseyin Kuru Pazaryeri isminin verilmesi talebi mevcut üyelerin oy birliği ile KABUL edilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması hususunu arz ederiz.
06.12.2022 Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)” hizmetiyle ilgili uygulanacak “2023 Yılı Zemin Tahrip Bedeli Tarifesinin” belirlenmesi
06.12.2022 Belediyemiz Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinde yer alan Araçlar ve Yükleyici Kiralama Ücretleri " kısmına 6. madde olarak “Çift Kollu Kaldıraçlı Konteynır Kamyon (Moloz-Çalı)-Sefer 1.000.00-TL" ve 7. madde olarak “Hidrolik Vinçli Çalı Toplama Kamyonu-Sefer-1.000.00-TL” ibarelerinin eklenmesine ilişkin teklif
23.11.2022 İlçemiz Gündoğan Mahallesinde bulunan mera vasıflı, 511 ada, 153 parsel numaralı taşınmazda Mera Kanununun 14. Maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği teklifine ilişkin Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne iletilen ve onama süreci devam eden Gündoğan, Farilya ve Küçükbük Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifindeki kullanımlara göre söz konusu parselde tahsis amacı değişikliğinin yapılması
23.11.2022 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 378 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı parselin bir kısmına I. Derece Arkeolojik Sit Sınırının işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi
04.11.2022 Tahsil Yardım Komisyon başkanı olarak İbrahim Akbaş’ın seçilmesi yönünde karar alınmıştır.
04.11.2022 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında burs başvurusu yapan toplam 477 öğrencinin burs başvurusu incelenmiş ve 46 öğrencinin bursu onaylanmamış, 431 öğrenciye (İlkokul 134, Ortaokul 179 ve Lise 118) burs verilmesi uygun görülmüştür.
24.10.2022 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif
18.10.2022 Bodrum Belediye Başkanlığının 2023 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi
18.10.2022 Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi
18.10.2022 Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Performans Hedefi
23.09.2022 İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ BİR SOKAK VEYA PARKA SERKAN TUNA İSMİ VERİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ BİR SOKAK VEYA PARKA SERKAN TUNA İSMİ VERİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 YALIKAVAK MAHALLESİ 6846 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 ESKİÇEŞME MAHALLESİ 1550 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRLMESİ TALEBİ
23.09.2022 ÇIRKAN MAHALLESİ TİMURHAN CADDESİ ÜZERİNDE YAPILMAKTA OLAN PAZARYERİNE İSİM VERİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 TURGUTREİS MAHALLESİNDE CADDE,SOKAK VEYA PARKA ALAADDİN YAVAŞÇA İSMİ VERİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 UMURÇA MAHALLESİ 2012 SOKAKTA YER ALAN PARKA İSİM VERİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE MEYDAN,CADDE VEYA SOKAĞA GÜNSELİ BAŞAR İSMİ VERİLESİ TALEBİ
23.09.2022 ÇIRKAN MAHALLESİNDEKİ LİSE CADDESİ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 ÇIRKAN MAHALLESİNDE LİSE CADDESİ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
23.09.2022 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ İNLİTEPE CADDESİ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
09.09.2022 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK TAHSİL YARDIM MİKTARININ BELİRLENMESİ KONUSU
23.08.2022 İlçemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan trafiğe tescilli, karavan tarzı “tiny house” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesine ilişkin teklif
23.08.2022 İlçemiz Konacık Mahallesi, tapunun 106 ada 4 parselin batısındaki park alanıyla ilgili hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
03.08.2022 Bodrum Belediyesi 2022 yılı “Ek Ödenek" talebi
28.07.2022 ESKİÇEŞME MAHALLESİ 1551 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
28.07.2022 İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ HERHANGİ BİR SOKAĞA BEKİR TÜRKÖZ İSMİ VERİLMESİ TALEBİ
28.07.2022 YALIKAVAK MAHALLESİ 6851 SOKAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
28.07.2022 ÇIRKAN MAHALLESİ İSMET PAŞA CADDESİ İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
28.07.2022 TORBA MAHALLESİ 3034 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
28.07.2022 TURGUTREİS MAHALLESİ 4072 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
28.07.2022 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 538 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
28.07.2022 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 502 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
28.07.2022 Muğla -Bodrum İlçesi Tepecik Köyü, Haydar Mevkii Coriana-Natural Yaşam Çiftliği N19 d2 4c pafta 1261,1262 parseller 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında belirtilen imar yollarına isim verilmesi konusu
28.07.2022 İlçemiz, Geriş Mahallesinde 23.06.2022 tarih ve E.84226220-622.01-122012 sayılı müracaat ekinde bulanan sokak isim değişiklikleri hk.
28.07.2022 ÇİFTLİK MAHALLESİ KUYUBAŞI CADDESİ SONUNDA BULUNAN PARKA İSİM VERİLMESİ TALEBİ
27.07.2022 İlçemizdeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesine ilişkin teklif
27.07.2022 İlçemizde yaygın olarak kullanılmaya başlanan, trafiğe tescilli, karavan tarzı “tiny house” olarak nitelendirilen bungalov tipi ev modellerinin kullanımlarına dair kriterlerin belirlenmesi teklifi
05.07.2022 İlçemiz, Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif
05.07.2022 “Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Aykome Zemin Tahrip Bedeli ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrardan değerlendirilmesine ilişkin talep,
22.06.2022 Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrardan değerlendirilmesine ilişkin talep
16.06.2022 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklif dosyalarında, planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi teklifi
16.06.2022 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, 211 ada 43 parsel için, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, “Özel Sağlık Tesisi Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
16.06.2022 İlçemizdeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesi teklifi
01.06.2022 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan iş yerlerince ulusal bayram günlerinde faaliyet gösterilmesi durumunda, "Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı”na tabi olunacağı açık olduğundan Belediyemiz tarafından “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı” tarifesinin belirlenmesi ve 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen "Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi”ne eklenmesine ilişkin talep
25.05.2022 Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisinin Kurulması” konusu
23.05.2022 İlçemiz, Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifi
05.05.2022 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Erol AĞAN ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı" olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 ada 6 parselin Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.' ye bedelsiz olarak iade edilmesi teklifi
05.05.2022 2021 MALİ YILI KESİN HESABI
28.04.2022 Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemizce hazırlanan İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifi
28.04.2022 Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlardaki uygulamalar ile Belediye Meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 24 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesine ilişkin teklif
28.04.2022 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Erol AĞAN ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı" olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 ada 6 parselin Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.' ye bedelsiz olarak iade edilmesi teklifi
05.04.2022 Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin tekrardan değerlendirilmesi talebi
05.04.2022 Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrardan değerlendirilmesine ilişkin talep
28.03.2022 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 866 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik onaylı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan 48471679 (PİN) plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
28.03.2022 İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifi ve teklifin yasal dayanağı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ve Plan Hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden, İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifi
28.03.2022 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Erol AĞAN ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı" olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 ada 6 parselin Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.' ye bedelsiz olarak iade edilmesi teklifi
25.03.2022 2021 YILI DENETİM RAPORU
21.03.2022 “Bodrum Belediyesi 2022 mali yılı “Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi” nin “Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı” başlığının 24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te düzenlendiği şekliyle değiştirilmesi hususu
16.03.2022 KARAOVA MAHALLESİ 8373 CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
16.03.2022 MUMCULAR MAHALLESİ 8379 CADDE İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
16.03.2022 MUMCULAR MAHALLESİ 8377 CADDE İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
16.03.2022 KARAOVA MAHALLESİ 8374 CADDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
16.03.2022 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 502 SOKAK İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ TALEBİ
16.03.2022 GÜNDOĞAN MAHALLESİ 538 SOKAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
16.03.2022 YENİKÖY-TÜRKKUYUSU MAHALLESİ ORTAK KULLANIMINDA KALAN ELMADAĞ CADDE İSMİNİN DEĞİŞİKLİK TALEBİ
16.03.2022 İSLAMHANELERİ MAHALLESİ 131 ADA 1 PARSELDEKİ PARKA İSİM VERİLMESİ TALEBİ
16.03.2022 KARABAĞ MAHALLESİ 7566 SOKAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
16.03.2022 GÖLBAŞI MAHALLESİ 104 ADA 1 PARSELDE BULUNAN PARKA İSİM VERİLMESİ TALEBİ
16.03.2022 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN 2021 YILI DOĞRUDAN TEMİN RAPORLARININ TALEBİ
04.03.2022 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Burs Başvurusu Yapan Öğrencilerin Değerlendirilmesi
03.03.2022 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087-1116-1117-1118-1119-1121-1122-1123-1124-1197 ada, muhtelif parseller ve çevresi 1/5000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116–1117- 1118-1119-1121-1122-1123-1124-1197 ada, muhtelif parseller ve çevresi 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ile 1087 adadaki, muhtelif parseller ve çevresi için 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
03.03.2022 Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin tekrardan değerlendirilmesi talebi
03.03.2022 Bodrum Belediyesi 2022 yılı "Ek Ödenek" talebi
03.03.2022 Bodrum Belediyesi 2022 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi talebi
03.03.2022 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin tekrardan değerlendirilmesi talebi
10.02.2022 KOMİSYON BAŞKAN SEÇİMİ VE DENETİME KONU DOSYALARIN MÜDÜRLÜKLERDEN TALEP EDİLMESİ
24.01.2022 İlçemiz Dereköy Mahallesi Maliye Hazinesi mülkiyetindeki mera vasıflı 202 ada 11-13 parsel nolu taşınmazların içinden geçirilmek istenilen yol için Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği talebinin kabulü
24.01.2022 İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği talebinin kabulü.
24.01.2022 İlçemiz Ortakent Mahallesi 366 ada 17 nolu parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulü.
05.01.2022 Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5.1.3 maddesindeki (A Lejantlı Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar) hükmünün sonuna “İfraz öncesi veya sonrası oluşacak yapılaşabilir parsellerde; parsel başına 1 blok (tek yapı) yapılır.” hükmünün eklenmesine ilişkin teklif
05.01.2022 “Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi” nin “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ücret Tarifesi” başlığı altına, “imar Durum Belgesi Ücretleri” maddesinin düzenlendiği şekliyle ilave edilmesi hususu
27.12.2021 İlçemiz Gürece Mahallesinde bulunan mera vasıflı, 197 ada 31 parsel numaralı taşınmazın Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliğinin yapılması” teklifi.
20.12.2021 İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebi
20.12.2021 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17. maddesi gereğince, Belediyemize bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2022 yılı aylık harçlık miktarının belirlenmesi hususu
27.11.2021 İlçemizde yapılacak kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Belediyemize ait Kültür Merkezleri ve Spor Salonlarının ücretsiz olarak tahsis edilmesi talebi
26.10.2021 İlçemiz Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Kemer, Pınarlıbelen, Sazköy, Tepecik, Çamarası Mahalleleri olmak üzere 8 adet mahallemizin “Kırsal Mahalle” olarak, Çamlık, Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Mazıköy, Yeniköy Mahalleleri olmak üzere 6 adet mahallemizin “Kırsal Yerleşik Alan” olarak tespiti.
26.10.2021 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Maliye Hazinesi mülkiyetindeki, mera vasıflı, 202 ada 11 ve 13 parsel numaralı taşınmazların içinden geçirilmek istenen yol için, Mera Kanununun 14. maddesi gereğince tahsis amacı değişikliği yapılması” teklifi.
26.10.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesine ilişkin teklif
26.10.2021 Bodrum Belediyesi 2021 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri”ndeki grupların yeniden belirlenmesine, ayrıca belirlenen bu grupların 19.10.2021 tarih 2021/-141 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2022 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifeleri”ne ilişkin karara eklenmesine ve bu grupların 2022 yılı tarifesindeki vergi ve harçlar için uygulanması
26.10.2021 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak tahsil yardım miktarının belirlenmesi konusu
13.10.2021 2022 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
12.10.2021 BODRUM BELEDİYESİ 2022 MALİ YILI VERGİ VE HARÇLAR İLE İLE ÜCRET TARİFESİ TASLAĞI
11.10.2021 2022 MALİ YILI VE İZLEYEN 2 YIL BÜTÇE TASLAĞI
28.09.2021 Bodrum Belediyesi 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınmış olan 22.10.2020 tarih ve 2020/133 sayılı meclis kararına, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Bodrum Belediyesi Konacık Anaokuluna gidecek öğrencilerden alınacak ücretin belirlenmesine ilişkin teklif
27.09.2021 Ortakent-Yahşi Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.14 maddesi ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı plan hükümlerinin Yapı başlıklı 3.18 maddesinde plan hükmü değişikliği teklifi
27.09.2021 Belediyemiz Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 2021/124 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklif dosyalarında, planlamaya konu alanların mevcut ağaç rölevesi ve plan kotesinin yer almasının zorunlu hale getirilmesi” teklifi.
26.08.2021 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 160 ada 43 parsele ilişkin Enerji Üretim Alanı (GES) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifi
24.06.2021 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması üzerinde detaylı bir çalışma yapmak üzere, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna ek süre verilmesine,
24.06.2021 KENT ORKESTRASI KURULMASI HK.
23.06.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebi
22.06.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebine ilişkin konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna da havale edilmesi ve gerekli bilgi-belgeler tamamlanıncaya kadar İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi.
22.06.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 240 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu Koyunbaba Mahallesi 1377 Sokak cephesinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin (f) fıkrasının 1.alt bendine göre halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ticaret yapılıp yapılamayacağına ilişkin teklif
22.06.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun, Doğal Gazın Şehir İçi Dağıtımı başlıklı (g) maddesi 9. bendinde "(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır." hükmü uyarınca İlçemizde doğalgaz yatırımına ilişkin talep.
22.06.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun, Doğal Gazın Şehir İçi Dağıtımı başlıklı (g) maddesi 9. bendinde "(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır." hükmü uyarınca İlçemizde doğalgaz yatırımına ilişkin teklif
18.06.2021 Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi üzerinde, 2001 yılında mülga Bitez Belediyesi’ne 400 m² olarak terki yapılan alan içerisindeki çocuk parkına “Atıf-Şöhret BİROL Parkı” isminin verilmesi.
18.06.2021 İlçemiz Çarşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Sokağın, Bodrum Deniz Müzesi ile Sakallı Restaurant önünden başlayarak, Cevat Şakir Caddesine kadar olan kısmına Ali Doksan Sokak isminin verilmesi.
18.06.2021 İlçemizde çıkan silahlı çatışmada şehit olan Polis Memuru Ercan YANGÖZ’ ün isminin yaşatılması amacıyla, Müskebi - Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi isminin Şehit Polis Ercan YANGÖZ Caddesi olarak değiştirilmesi.
31.05.2021 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.
31.05.2021 İlçemiz Yeniköy (Karaova) Mahallesi, Pazarardı Mevkii, 198 ada, 16 parselde “ENH-Direk (Pilon) Yeri ve ENH Koruma Kuşağı Alanı Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi.
28.05.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebine ilişkin olarak, Bodrum’un tamamını kapsayacak şekilde detaylı çalışma yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi.
28.05.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mahallelerinin, merkeze uzaklığı, belediye hizmetlerinden sınırlı yararlanması, yaşayan halkın Sosyo-ekonomik durumuna ilave olarak büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlaması gibi sebeplerden, 5216 sayılı Kanunun Ek 3. maddesine istinaden kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebine ilişkin olarak, Bodrum’un tamamını kapsayacak şekilde detaylı çalışma yapmak üzere, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilmesi.
17.05.2021 GEÇİŞ ÜCRET TARİFESİ
17.05.2021 2020 MALİ YILI KESİN HESABI
17.05.2021 EK ÖDENEK
29.04.2021 MERA KANUNUNUN 14. MADDESİNE İSTİNADEN TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ
29.03.2021 03.01.2020 tarih ve 2020-4 sayılı Meclis Kararında belirtilen yerlere ek olarak barlar bölgesi dışında kalan bölgelerde canlı müzik yayını yapmak isteyen işletmeler hk.
23.03.2021 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 25. MADDESİ GEREĞİ, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN AMACINA YÖNELİK OLARAK BODRUM BELEDİYESİ 2020 YILI GELİR VE GİDERLERİNİN İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ
22.03.2021 Elmadağ Caddesi İsminin George BASS Caddesi olarak değiştirilmesi
22.03.2021 Gölköy Mahallesinde parka isim verilmesi.
19.02.2021 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi "Bahçelievler Caddesi "isminin "Polis Memuru Kenan AYBEY Caddesi" olarak değiştirilmesi.
19.02.2021 İlçemiz Karaova Mahallesi "Turgut Tan Sokak isminin değiştirilmesi talebi.
15.02.2021 KOMİSYON BAŞKAN SEÇİMİ VE DENETİME KONU DOSYALARIN MÜDÜRLÜKLERDEN TALEP EDİLMESİ
22.01.2021 Yahşi Mahallesi 2787 sokak isminin Kum Sokak olarak değiştirilmesi
20.01.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’ a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
13.01.2021 TALEP DEĞERLENDİRMESİ
24.11.2020 Turgutreis Mahallesi, Piren Mevkii, 439 ada 3 parsel ile aynı durumda olan tüm taşınmazlar hk.
18.11.2020 Akyarlar Mahallesi, Halil Saygı Sokak ile Şükrü Çürük Sokak hatlarının düzenlenmesi talebi.
18.11.2020 Yahşi Mahallesi, Yahşi Böğürtlen Çıkmazı Sokak isminin, "Böğürtlen Sokak" olarak değiştirilmesi
18.11.2020 Bitez Mahallesi, 1961 Sokak isminin "Şirin Tekeli Sokak" olarak değiştirlmesi
18.11.2020 Turgutreis Mahallesi, 4076 Sokak isminin " Ali Yavaş Sokak" olarak değiştirilmesi
18.11.2020 Çarşı Mahallesi, 1009 Sokak isminin "Ender Uslu Sokak" olarak değiştirilmesi
22.10.2020 Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii
15.10.2020 2021 Mali Yılı Bütçe ve Tarifeleri Hk.
29.09.2020 Tabela Yönetmeliği ve Fiyat Tarifesi hazırlanması
28.09.2020 Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parseller
18.09.2020 Müskebi Mahallesinde bulunan parka "Çaldırak 30 Ağustos Zafer" isminin verilmesi talebi
18.09.2020 Yalıkavak Mahallesi sınırları içerisinde İmar planında ve kadastral haritalarda yer alan, isimlendirilmemiş olan imar yollarının isimlendirilmesi talebi
27.08.2020 Bodrum Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin yeniden değerlendirilmesi
27.08.2020 Heredot Kültür Merkezi Fuar Alanı (2200 m²) üst kat kullanım ücretinin yeniden belirlenmesi
26.08.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller
26.08.2020 Ekonomik Kent Envanteri
26.08.2020 Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32
26.08.2020 Bitez Mahallesi, 321 ada, 2 parsel
26.08.2020 Yahşi (Ortakent) Mahallesinin (Daşlıkburun Sokak ile Dallas Sokak arasında bulunan sahil kısmındaki Yalı Caddesi boyunca) canlı müzik yapılabilecek yerlerden çıkarılması
18.08.2020 Eskiçeşme Mahallesi 1528 sokak isminin "Cem Demir Sokak" olarak değiştirilmesi
18.08.2020 Gölbaşı Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait olan Spor Tesislerine "Hüseyin Akar" ismi verilmesi talebi
18.08.2020 Çiftlik Mahallesinde, 3920 Sokak isminin "Zabıta Ali Demir Sokak" olarak değiştirilmesi talebi
28.07.2020 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO)
23.07.2020 Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada, 7 parsel
23.07.2020 Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii
23.07.2020 Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parsel
23.07.2020 Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel
23.07.2020 Bodrum Çevreyolu Projesi (Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy'ü kapsayan)
23.07.2020 Ekonomik Kent Envanteri
17.07.2020 Akçaalan Mah. bulunan parka "Mehmet Özden Parkı" isminin verilmesi
17.07.2020 Karabağ Mahallesinde bulunan meydana "Amiral Turgutreis Meydanı" ismi verilmesi
17.07.2020 Konacık Mahallesinde bulunan parka "Bekir Kuru Parkı" ismi verilmesi
17.07.2020 Farilya Mahallesinde bulunan kadastral yola "Peynir Çiçeği Sokak" isminin verilmesi.
17.07.2020 Karaova Mahallesi, 103 sokak isminin "Turgut Tan Sokak" olarak değiştirilmesi
25.06.2020 Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu 2020 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesine eklenecek olan miktarın belirlenmesi
19.06.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller
18.06.2020 Kadın Konukevinde kalan kadın ve beraberindeki çocuklar için verilecek olan harçlık miktarının belirlenmesi
26.02.2020 Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ada, 2 parsel
26.02.2020 Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parseller
23.01.2020 Canlı Müzik Ruhsatı Ücretinin Yeniden Belirlenmesi
20.01.2020 Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parsel
20.01.2020 Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada, 5 parsel
20.01.2020 Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada,2 parsel