Bodrum Belediyesi

Stratejik Yönetim Planları

Bodrum Belediyesi

Stratejik Yönetim Planları

# Dosya
Bodrum Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı
Bodrum Belediyesi Performans Programı 2019
Bilgi ve Sistem Güvenliği Politikaları Yönergesi
İş Akış Şemaları
Bodrum Belediyesi İç Eylem Kontrol Paneli 2019-2020
Bodrum Belediyesi 2018 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu
Bodrum Belediyesi Performans Programı 2018
Bodrum Belediyesi Performans Programı 2017
Bodrum Belediyesi 2017 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu
Bodrum Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı
Bodrum Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan