Bodrum Belediyesi

Bilgi Formları

Bodrum Belediyesi

Bilgi Formları

Form Adı Birim Form
Proje Ön Denetiminde İstenilen Belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) Başvurusu Evrakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yapı Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yeniden Ruhsat Talebinde İstenilen Belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Yenileme Ruhsatı Talebinde İstenilen Belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Çevre Temizlik Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
Eğlence Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak Arazi Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak Arsa Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
Emlak Bina Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlan Reklam Beyanname Örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü
YAPILANDIRMA DİLEKÇE 7143 Mali Hizmetler Müdürlüğü
Pazar Yeri Başvuru Dilekçesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
7256 - Borç Yapılandırma Dilakçesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Nikah Başvurularında T.C. Vatandaşları İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler Yazı İşleri Müdürlüğü
Yabancı Uyruklular İçin Evlenme İşlemi İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler Yazı İşleri Müdürlüğü