Bodrum Belediyesi

Meclis Kararları

Bodrum Belediyesi

Meclis Kararları

Karar No Karar Tarihi Özet
2021-111 2.7.2021 Muğla Büyükşehir Belediyesinin 12.09.2019 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Mekansal Planlama Hizmetleri Yöner ...
2021-110 2.7.2021 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 nolu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda De ...
2021-109 2.7.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Güvercinlik Mahallesi, 104 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, 112 Acil Sağlık Hizmetler ...
2021-108 2.7.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Park v ...
2021-107 2.7.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 10.03.2015 tarih ve 2015/03 sayılı genelge ile belirle ...
2021-106 2.7.2021 Belediyemiz Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/65 sayılı kararı ile Ali USTAOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu Faset Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd ...
2021-105 2.7.2021 Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün bünyesinde açılacak olan, Bodrum Belediyesi Konacık Anaokulunun aylık kullanım ücretin ...
2021-104 2.7.2021 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 160 ada 43 parsele ilişkin Enerji Üretim Alanı (Ges) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar ...
2021-103 2.7.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine istinaden Bodrum Belediye Başkanlığının destekleriyle “Bodrum Belediyesi Kent Orkestrası” kur ...
2021-102 2.7.2021 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması üzerinde detayl ...
2021-101 2.7.2021 İlçemizde çıkan silahlı çatışmada şehit olan Polis Memuru Ercan YANGÖZ’ ün isminin yaşatılması amacıyla, Müskebi - Yahşi Mahallesi, ...
2021-100 2.7.2021 İlçemiz Bitez Mahallesi Kaktüs Caddesi üzerinde, 2001 yılında mülga Bitez Belediyesi’ne 400 m² olarak terki yapılan alan içerisindeki çoc ...
2021-99 2.7.2021 İlçemiz Çarşı Mahallesinde bulunan Nazım Hikmet Sokağın, Bodrum Deniz Müzesi ile Sakallı Restaurant önünden başlayarak, Cevat Şakir Cadd ...
2021-98 2.7.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 240 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu Koyunbaba Mahallesi 1377 Sokak cep ...
2021-97 2.7.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi ü ...
2021-96 2.7.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal ...
2021-95 4.6.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük araz ...
2021-94 4.6.2021 Hüseyin Turgut Karabağlı İlkokulunun yıkılarak taşınması ile ilgili olarak, Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliği yapılmış olan, ...
2021-93 4.6.2021 Bodrum’un saygın esnaflarından biri olan Ali DOKSAN’ ın isminin, İlçemizdeki önemli bir cadde veya sokağa verilmesine ilişkin talebin, C ...
2021-92 4.6.2021 Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı ...
2021-91 4.6.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parsel numaralı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo alanına yönelik hazırlanan Korum ...
2021-90 4.6.2021 İlçemiz Umurça Mahallesi, 625 ada, 7,11,12,13,14,15,17 ve 18 parsellerde Bodrum Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulam ...
2021-89 4.6.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine istinaden Bodrum Belediye Başkanlığının destekleriyle “Bodrum Belediyesi Kent Orkestrası” kur ...
2021-88 4.6.2021 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, 11. maddesinin 1. bendine ...
2021-87 4.6.2021 Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının incelenmek ...
2021-86 4.6.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 240 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu Koyunbaba Mahallesi 1377 Sokak cep ...
2021-85 4.6.2021 İlçemiz Yeniköy (Karaova) Mahallesi, Pazarardı Mevkii, 198 ada, 16 parselde “ENH-Direk (Pilon) Yeri ve ENH Koruma Kuşağı Alanı Amaçlı” 1 ...
2021-84 4.6.2021 Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Deği ...
2021-83 4.6.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova ...
2021-82 17.5.2021 Bodrum Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının”, Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2021 tarih ve 2021/3 sayılı raporu doğrultusunda kab ...
2021-81 17.5.2021 2021 içerisinde öngörülemeyen bütçe gelirlerinin 55.000.000,00 TL’sinin Belediyemizin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak ...
2021-80 17.5.2021 Belediyemizin tasarrufu ve mücavir alanında bulunan alanlarda 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sa ...
2021-79 17.5.2021 İlçemiz Yeniköy (Karaova) Mahallesi, Pazarardı Mevkii, 198 ada, 16 parselde “ENH-Direk (Pilon) Yeri ve ENH Koruma Kuşağı Alanı Amaçlı” 1 ...
2021-78 17.5.2021 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ.’nin sermayesinde 9.284.000,00-TL (DokuzmilyonikiyüzseksendörtbinTürklirası ...
2021-77 17.5.2021 Bodrum Belediyesi 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
2021-76 17.5.2021 Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden, kamu ...
2021-75 17.5.2021 2021 yılı içerisinde öngörülemeyen bütçe gelirlerinin 55.000.000,00-TL’sinin Belediyemizin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandır ...
2021-74 17.5.2021 Belediyemizin tasarrufu ve mücavir alanında bulunan alanlarda, 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren S ...
2021-73 17.5.2021 İlçemiz Çamlık, Bahçeyaka, Çömlekçi, Sazköy, Kemer, Kumköy, Gökpınar, Yeniköy, Pınarlıbelen, Çamarası, Mazı ve Tepecik (Karaova) mah ...
2021-72 17.5.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Hırvatistan Cumhuriyeti Mali Losinj Belediyesi arasında ...
2021-71 17.5.2021 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının 5393 sayılı Belediye ...
2021-70 17.5.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Karaburun Mevkii, 1036 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Fuat AKSU is ...
2021-69 17.5.2021 Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubunun, 23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Deği ...
2021-68 17.5.2021 Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İ ...
2021-67 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli ...
2021-66 7.4.2021 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden ...
2021-65 7.4.2021 Ali USTAOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu “Faset Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.” bünyesindeki hisselerinin tamamını, Beled ...
2021-64 7.4.2021 Bodrum Belediyesinde faaliyete geçen Bodrum Kadın Danışma Merkezine “Derya Büyükkuşoğlu Bodrum Kadın Danışma Merkezi” adı verilmesi ...
2021-63 7.4.2021 Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli ...
2021-62 7.4.2021 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 275 ada, 5 parselde kayıtlı, 93,83 m² alan üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesince ...
2021-61 7.4.2021 Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Akıllı Atık Toplama ve Kent Temizliği Sisteminin, İlçemizin muhtelif mahallelerinde ...
2021-60 7.4.2021 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden ...
2021-59 7.4.2021 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin 5393 say ...
2021-58 7.4.2021 Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında 3. derece 13500 unvan kodlu Peyzaj Mimarı kadrosunda çalıştırılan iki adet tam zamanlı sözleşm ...
2021-57 7.4.2021 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yöne ...
2021-56 7.4.2021 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yöne ...
2021-55 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Okyanus ŞAHİN, Mustafa COŞKUN, Tam ...
2021-54 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet KOCAİR, Mustafa COŞKUN ve H ...
2021-53 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Kemal ÖZYURT ve İs ...
2021-52 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Tamer MANDALİNCİ, ...
2021-51 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Yunus ARSLANPARÇASI, Kemal ÖZYURT, ...
2021-50 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Uğur İlhami ÖZDEN, İlknur ÜLKÜM ...
2021-49 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa ÇORTOĞLU, Okyanus ŞAHİN, ...
2021-48 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Yunus ARSLANPARÇASI ...
2021-47 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Mehmet ...
2021-46 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İbrahim Emre KÖROĞLU, Uğur İ ...
2021-45 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Dursun GÖKTEPE, Tamer MANDAL ...
2021-44 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Banu ÖZBERK, Mustafa Kemal ÖZSARSIL ...
2021-43 7.4.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Dursun GÖKT ...
2021-42 7.4.2021 İlçemiz Gölköy Mahallesinde bulunan parka “Birsen ve Fahrettin Avcı Parkı” isminin verilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyo ...
2021-41 7.4.2021 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi sınırında kalan “Elmadağ Caddesi” isminin “George BASS Caddesi” olarak değiştirilm ...
2021-40 7.4.2021 03.01.2020 Tarih ve 2020-4 sayılı Meclis Kararında belirtilen yerlere ek olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeli ...
2021-39 4.3.2021 İlçemiz Umurça Mahallesi, Kerevit Sokak üzerinde bulunan parka “Sağlık Şehitleri Parkı” ismi verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar ...
2021-38 4.3.2021 İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde yapımı tamamlanan spor salonu, futbol sahası ve sosyal tesislerden oluşan gençlik ve spor kompleksine “Yalık ...
2021-37 4.3.2021 İlçemiz Umurça Mahallesi, 625 ada, 14 ve 15 parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde yeni okul binası yapılmak üzere hazırlatılan “İlk ...
2021-36 4.3.2021 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi sınırında kalan “Elmadağ Caddesi” isminin “George BASS Caddesi” olarak değiştirilm ...
2021-35 4.3.2021 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Caddesi isminin, “Erol Ağan Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin kabulüne, oy birliği ...
2021-34 4.3.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılması gere ...
2021-33 4.3.2021 03.01.2020 Tarih ve 2020-4 sayılı Meclis Kararında belirtilen yerlere ek olarak, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmel ...
2021-32 4.3.2021 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, ...
2021-31 4.3.2021 İlçemiz Karaova Mahallesinde bulunan “Turgut Tan Sokak” isminin “103 Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin 19.02.2021 tarih ve 2021/4 sa ...
2021-30 4.3.2021 İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan Bahçelievler Caddesi isminin “Şehit Kenan Aybey Caddesi” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak ...
2021-29 5.2.2021 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kab ...
2021-28 5.2.2021 Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Güvenlik Hizmetleri” iş ve işlemlerinin, Zabıta Müdürlüğünce yürü ...
2021-27 5.2.2021 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Cenaze Hizmetleri” iş ve işlemlerinin, Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmesi ...
2021-26 5.2.2021 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi g ...
2021-25 5.2.2021 Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11025 unvan kodlu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun, 11140 unvan kodlu 1. Derece ...
2021-24 5.2.2021 Belediyemizde mevcut müdürlüklerden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev ta ...
2021-23 5.2.2021 Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11110 unvan kodlu Kreş Müdürü kadrosunun, 11090 unvan kodlu 1. derece İşletme ve İşti ...
2021-22 5.2.2021 Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/117 sayılı kararı ile kabul edilen “Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Ait Çalışma Yönetmeliğin ...
2021-21 5.2.2021 Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 4 adet, Yardımcı Hizmetler Sınıfından 2 adet, Sağlık Hizm ...
2021-20 5.2.2021 İlçemiz Yahşi Mahallesinde bulunan 2787 Sokak isminin “Kum Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun ...
2021-19 5.2.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’ a devrinin yapı ...
2021-18 7.1.2021 Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinin, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde kullanılması ya da kullandırıl ...
2021-17 7.1.2021 04.07.2019 tarih ve 2019/103 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin, 5. maddesi, 2. fıkrasın ...
2021-16 7.1.2021 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Çakmaklı Mevkii, 10 pafta,1585 parselde kayıtlı 3760 m² alanlı yerden, Çakmaklı Sokağa bakan kuzey yönünde yo ...
2021-15 7.1.2021 Koronavirüs (Covid-19) salgınının İlçemizde neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla, Belediyemizin mülkiyetinde veya tasarru ...
2021-14 7.1.2021 Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için, Belediyemizde boş bulunan; 8790 unvan kodlu 3. Derece Teknisyen kadrosunda 1 adet ta ...
2021-13 7.1.2021 Belediyemizde boş bulunan, 5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat, 8535 unvan kodlu 2. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 1 ...
2021-12 7.1.2021 Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimarın 2021 yılı çal ...
2021-11 7.1.2021 Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100.001’ den ...
2021-10 7.1.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2021 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıklar ...
2021-9 7.1.2021 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, ...
2021-8 7.1.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis üyelerinden İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Yunus ARSLANP ...
2021-7 7.1.2021 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2021 yılı Ağustos ayında tatil edilmesine, oy birliği ile karar veri ...
2021-6 7.1.2021 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’ a devrinin yapı ...
2021-5 7.1.2021 İlçemiz Çarşı Mahallesinde, Ali Güven’ in işyerinin bulunduğu sokağa, “ Sandaletçi Ali Güven Sokak” isminin verilmesine, Cadde ve Sok ...
2021-4 7.1.2021 İlçemiz Akçaalan Mahallesinde bulunan 7701 Sokak isminin “Şekeroğlu Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Ko ...
2021-3 7.1.2021 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde bulunan Akçabük 2 Sokak isminin “Fikret Karataş Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini ...
2021-2 7.1.2021 İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde bulunan 3523 Sokak isminin “Zabıta Cengiz Enç Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini ...
2021-1 7.1.2021 Kaptan-ı Derya Palak Mustafa Paşa isminin, Bodrum’un önemli bir yerine verilmesine ilişkin teklifin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisy ...
2020-158 4.12.2020 Kanuni Sultan Süleyman’ın Haziran 1522 tarihinde başlattığı Rodos seferinin sonucunda, Bodrum’un da Türk topraklarına katılmas ...
2020-157 4.12.2020 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. AŞ.’nin sermayesinde 6.841.750,00-TL (AltımilyonsekizyüzkırkbirbinyediyüzelliTürkl ...
2020-156 4.12.2020 İlçemizde evsel atıkların ve ambalaj atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için yüz konut ve üzeri sitelerde, alanlarının Te ...
2020-155 4.12.2020 Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde çıkarılan bahçe atıklarının parçalanmasında kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol ...
2020-154 4.12.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g ve 38/l maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 35 ASL 647 plakalı 2020 model ...
2020-153 4.12.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g ve 38/l maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere NM0EXXTTRELL50079 şasi numaralı 1 ...
2020-152 4.12.2020 2020-2024 stratejik planına istinaden doğabilecek muhtemel teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Belediyemiz norm kadro cetvelind ...
2020-151 4.12.2020 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1 maddesine istinaden, Bel ...
2020-150 4.12.2020 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, ...
2020-149 4.12.2020 Belediyemiz Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 2020/140 sayılı kararıyla Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali Yılı Verg ...
2020-148 12.4.2020 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1009 Sokak isminin “Ender Uslu Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 1 ...
2020-147 4.12.2020 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, 4076 Sokak isminin “Ali Yavaş Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonun ...
2020-146 4.12.2020 İlçemiz Bitez Mahallesi, 1961 Sokak isminin “Şirin Tekeli Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 1 ...
2020-145 4.12.2020 İlçemiz Yahşi Mahallesi, Yahşi Böğürtlen Çıkmazı Sokak isminin “Böğürtlen Sokak” olarak değiştirilmesine, Cadde ve Sokak İsimlerin ...
2020-144 4.12.2020 İlçemiz Akyarlar Mahallesinde, Şükrü Çürük Sokak üzerinde bulunan yapıların ulaşım yolu Halil Saygı Sokak üzerinden sağlandığından, ...
2020-143 4.12.2020 İlçemiz Turgutreis Mahallesi Piren Mevkii, 439 ada 3 parsel ile aynı durumda olan tüm taşınmazların mağdur olmamaları için “Muğla İli, B ...
2020-142 4.11.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında, Kurumumuz adına başvuru ya ...
2020-141 4.11.2020 Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararıyla belirlenen faaliyet kon ...
2020-140 4.11.2020 Belediyemiz Meclisinin 22.10.2020 tarih ve 2020/133 sayılı kararıyla kabul edilen, “2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarif ...
2020-139 4.11.2020 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu 3. derece Mühendis kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılacağından ...
2020-138 4.11.2020 Belediyemizde boş bulunan 8790 unvan kodlu 3. derece Teknisyen kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Teknisyen çalıştırılacağında ...
2020-137 4.11.2020 İlçemiz TurgutreisMahallesi, Piren Mevkii, 439 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan, mera alanındangeçirilecek olan servis y ...
2020-136 4.11.2020 Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ...
2020-135 4.11.2020 İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkiinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 gün ve 3492 sayılı kar ...
2020-134 22.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Yılı Performans Programının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
2020-133 22.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.
2020-132 22.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2021 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne, oybirliği ile ka ...
2020-131 5.10.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince, İlçemiz sınırları içerisindeki yol ağının bakım ve tamirinde kullanılmak üzere "A ...
2020-130 5.10.2020 Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonunun “Tabela Yönetmeliği ve Fiyat Tarifesi” hazırlanması çalışmaları kapsamında, İlçemiz sınırlar ...
2020-129 5.10.2020 2020-2024 stratejik planına istinaden doğabilecek muhtemel teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Belediyemiz norm kadro cetvelind ...
2020-128 5.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Yılı Performans Programının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
2020-127 5.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, oy birli ...
2020-126 5.10.2020 Bodrum Belediyesi 2021 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, oy birliği ile ...
2020-125 5.10.2020 İlçemiz Yalıkavak Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında ve kadastral haritalarda yer alan ve isimlendirilmemiş olan 3 adet imar yo ...
2020-124 5.10.2020 İlçemiz Müskebi Mahallesinde, Berhan Taha Bakır Anaokulunun doğusunda, Sosyal Güvenlik Kurumunun batısında kalan alanda bulunan parka “Ça ...
2020-123 5.10.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Altyapı, İçme Suyu ve Sel Baskınları Araştırma Tespit Komisyonunun 3 kişiden oluşm ...
2020-122 5.10.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g ve 38/l maddesi gereğince, Mafe Polatlar İnşaat Gıda Petrol Kuyumculuk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tar ...
2020-121 5.10.2020 İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkiinde, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 gün ve 3492 sayılı k ...
2020-120 5.10.2020 İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Eko-Turizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İma ...
2020-119 3.9.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunun kurulmasına, çalışma alanlarının belirlenmesin ...
2020-118 3.9.2020 “5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi ve ilgili kanunlar çerçevesinde hazırlanarak 06.05.2011 tarih ve 2011/59 sayılı meclis kararı i ...
2020-117 3.9.2020 “5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünün ...
2020-116 3.9.2020 “Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst y ...
2020-115 3.9.2020 İlçemiz Çiftlik Mahallesi, 3920 Sokak isminin “Zabıta Ali Demir Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin teklifin, Cadde ve Sokak İsimleri ...
2020-114 3.9.2020 İlçemiz Gölbaşı Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait spor tesislerine, “Hüseyin AKAR” isminin verilmesine ilişkin teklifin, Cadd ...
2020-113 3.9.2020 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1528 Sokak isminin “Cem Demir Sokak” olarak değiştirilmesinin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunu ...
2020-112 3.9.2020 İlçemiz Karaova Mahallesi, 103 Sokak isminin “Turgut Tan Sokak” olarak değiştirilmesinin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun ...
2020-111 3.9.2020 İlçemiz Farilya Mahallesi, 472 ada 166 parsel ile 478 ada 1 parsel arasından başlayıp devam eden kadastral yola “Peynir Çiçeği Sokak” is ...
2020-110 3.9.2020 İlçemiz Konacık Mahallesi, Ardınç Sokak üzerinde bulunan parka “Bekir Kuru Parkı” isminin verilmesine ilişkin teklifin, Cadde ve Sokak İs ...
2020-109 3.9.2020 İlçemiz Karabağ Mahallesi, Amiral Turgutreis Karabağ Camii önünde bulunan meydana “Amiral Turgutreis Meydanı” isminin verilmesine ilişki ...
2020-108 3.9.2020 İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 7775. Sokak ile Neyzen Tevfik Caddesinin kesiştiği noktada bulunan parka, “Mehmet Özden Parkı” ismi ...
2020-107 3.9.2020 “2020 yılına ait Bodrum Evsel Katı Atık Tarife Raporu ve Tarife Ücretlerinin” Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.08.2020 tarih ve 2020/6 sayıl ...
2020-106 3.9.2020 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne” ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı Meclis kararında geçen ...
2020-105 3.9.2020 İlçemizde canlı müzik yapılabilecek yerlerin belirlenmesine ilişkin alınan 03.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Meclis Kararında geçen, ...
2020-104 3.9.2020 İlçemiz Bitez Mahallesi, 321 ada, 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, otopark olarak düzenlenmesine ilişkin teklifin, ...
2020-103 3.9.2020 İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar ...
2020-102 3.9.2020 Bodrum’ un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek, “Ekonomik Kent Envanterinin Hazırlanması” çalışmaları tamamlanıp, sek ...
2020-101 3.9.2020 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/500 ...
2020-100 6.8.2020 İlçemiz Bitez Mahallesi, 321 ada, 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, otopark olarak düzenlenmesine ilişkin teklifin, İm ...
2020-99 6.8.2020 Bodrum Belediyesi 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin, yeniden değerlendirilmesine ilişkin teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilme ...
2020-98 6.8.2020 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, Karaada Mevkii 676 ada 1 parsel sayılı 55.359,05 m² yüzölçümündeki Belediyemiz taşınmazı ile ilgili; Jeoter ...
2020-97 6.8.2020 Bodrum Belediye Başkanlığı adına, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, İlçemiz Pınarlıbelen Mahallesi 138 ada 56 ve ...
2020-97 6.8.2020 Bodrum Belediye Başkanlığı adına, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, İlçemiz Pınarlıbelen Mahallesi 138 ada 56 ve ...
2020-96 6.8.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz bünyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurularak, Belediye org ...
2020-95 6.8.2020 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, 11/1 maddesine istinaden, B ...
2020-94 6.8.2020 “Belediye Başkanları İklim Sözleşmesini” imzalamak, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler i ...
2020-93 6.8.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ...
2020-92 6.8.2020 Bodrum Belediyesi Meclisinin almış olduğu 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabu ...
2020-91 6.8.2020 İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Eko-Turizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İm ...
2020-90 6.8.2020 Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmayı planladığı, Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy’ ü kapsayan Bodrum Çevreyolu Projesi ...
2020-89 6.8.2020 Bodrum’ un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek, Ekonomik Kent Envanterinin oluşturulması amacıyla, İlçemizdeki ilgili kam ...
2020-88 6.8.2020 İlçemiz Mumcular Mahallesinde kurulmuş olan Sınırlı Sorumlu Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) faaliyetlerinin desteklenmesi için ...
2020-87 6.8.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 2.793,44 m² yüzölçümlü ta ...
2020-86 6.8.2020 İlçemiz Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parselin Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14'üncü maddesi g ...
2020-85 6.8.2020 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Değişikliği ...
2020-84 6.8.2020 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada 7 parselde Trafo Alanı ve Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ENH) Amaçlı 1/1000 ölçekli Plan ...
2020-83 6.7.2020 Bodrum Belediyesi 2019 Mali yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
2020-82 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli ...
2020-81 2.7.2020 Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmayı planladığı, Bodrum Çevreyolu Projesi (Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy’ü kapsayan ...
2020-80 2.7.2020 İlçemizde canlı müzik yapılabilecek yerlerin belirlenmesine ilişkin alınan 03.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Meclis Kararında geçen, ...
2020-79 2.7.2020 Bodrum’ un ekonomik, sosyal ve kültürel durumunun tespit edilerek, Ekonomik Kent Envanterinin hazırlanmasına ilişkin konunun, İmar ve Bay ...
2020-78 2.7.2020 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulunda Belediyemizi temsil etmek üzere, Faruk ULUSOY’ un 6 ay sü ...
2020-77 2.7.2020 Bodrum Belediyesi 2019 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.
2020-76 2.7.2020 İlçemiz Mumcular Mahallesinde kurulmuş olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) faaliyetlerinin desteklenmesi için, kooperatif ana sözleşmes ...
2020-75 2.7.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 2.793,44 m² yüzölçümlü taş ...
2020-74 7.1.2021 Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı Meclis Ka ...
2020-73 2.7.2020 Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Gümüşlük Mahallesi, Karakaya Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine göre ya ...
2020-72 2.7.2020 Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 8535 unvan kodlu 3. Derece Şehir Plancısı Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir Pla ...
2020-71 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz Etüt ve Proje Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliği ve o ...
2020-70 2.7.2020 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yöne ...
2020-69 2.7.2020 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılında ...
2020-68 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Tahsil Yardım Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar göre ...
2020-67 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisa ...
2020-67 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisa ...
2020-66 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına ...
2020/65 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Şeffaflık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar göre ...
2020-64 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Gençlik ve Spor Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar göre ...
2020-63 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, Turizm Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar görev y ...
2020-62 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 y ...
2020-61 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, İşgaliye Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar gör ...
2020-60 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 ...
2020-59 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına kadar gör ...
2020-58 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 2021 yılı Nisan ayına ka ...
2020-57 2.7.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 2021 yılı Nisan ayına kadar görev yapmak üzere Meclis üyelerinden İbrahim Emre KÖRO ...
2020-56 7.1.2021 İlçemiz Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parselin Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Mera Kanununun 14'üncü maddesi ...
2020-55 2.7.2020 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Değişikliği ...
2020/54 2.7.2020 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada 7 parselde Trafo Alanı ve Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ENH) Amaçlı 1/1000 ölçekli Plan ...
2020-53 2.7.2020 Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı meclis ka ...
2020-52 2.7.2020 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadın ...
2020-51 2.7.2020 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ...
2020-50 28.4.2020 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Kanunun, 1/ç bendi gereğince, ...
2020-49 20.3.2020 Koronavirüs salgınına karşı Devletimiz tarafından alınması istenilen önlemler doğrultusunda, Belediyemizce İlçemiz genelinde alınan ve bu ...
2020-48 6.3.2020 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, ...
2020-47 6.3.2020 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte belediyemiz sınırlarının genişlemesi ve kapanan belediyelerin belediyemiz bünyesine dah ...
2020-46 6.3.2020 İlçemiz sınırları içerisinde karışık ambalaj atıklarının toplanması, ayrışımı ve geri kazanımı işi, kiraya verilmek suretiyle ihal ...
2020-45 6.3.2020 Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, diğer kurumlar tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmalardan sonra, tahrip olacak yol, ...
2020-44 6.3.2020 Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınan 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı Meclis ka ...
2020-43 6.3.2020 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) hazırlamış olduğu "Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı" nın imzalanması içi ...
2020-42 6.3.2020 28519 sayılı Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmeliğinin 23. maddesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kad ...
2020-41 6.3.2020 Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/89 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi Pazaryerleri Uygulama Yönetmeliğinin, revize edi ...
2020-40 6.3.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürl ...
2020-39 6.3.2020 Belediyemize yapılan, yapı ruhsatı başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve yarım ...
2020-38 6.3.2020 Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst yap ...
2020-37 6.3.2020 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada 1- 69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ...
2020-36 6.3.2020 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ada, 2 parsel içerisinde yer alan trafonun, ADM Elektrik Dağıtım AŞ. adına devir i ...
2010-114 6.10.2010 Belediyemiz mevcut norm kadrolarında 1 adet derece değişikliği yapılmasının kabulüne.
2020-35 6.2.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/a maddesine istinaden, Belediyemiz sorumluluk sahası içerisin ...
2020-34 6.2.2020 2020-2024 stratejik planına istinaden doğabilecek muhtemel teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Belediyemiz norm kadro cetvelinde ...
2020-33 6.2.2020 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner Hekim Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılaca ...
2020-32 6.2.2020 Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden, ka ...
2020-31 6.2.2020 Mülkiyeti Özgür ARKUN ve Özden ARKUN‘a ait, İlçemiz Çarşı Mahallesinde, tapunun 1159 ada 7 parsel numarasında kayıtlı, 238,32 m² yü ...
2020-30 6.2.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Torba Mahallesinde tapunun 178 ada, 4 parsel numarasın da kayıtlı, 653,21 m² yüz ...
2020-29 6.2.2020 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölg ...
2020-28 6.2.2020 Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ...
2020-27 6.2.2020 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin Kabulüne” ilişkin kararda geçen, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğün ...
2020-26 6.2.2020 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ...
2020-25 6.2.2020 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada 5 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ...
2020-24 6.2.2020 İlçemiz Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ...
2020-23 3.1.2020 Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin Kabulün ...
2020-22 3.1.2020 Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.11.2019 tarih ve 2019/145 sayılı kararıyla kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ...
2020-21 3.1.2020 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönet ...
2020-20 3.1.2020 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu 1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat, 8535 unvan kodlu 2. Derece Şehir Plancısı kadrosunda 1 ...
2020-19 3.1.2020 Belediyemizde boş bulunan 8110 unvan kodlu 1. derece Tabip kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Tabip çalıştırılacağından, net ...
2020-18 3.1.2020 Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimarın 2020 yıl ...
2020-17 3.1.2020 Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde, nüfusu 10 ...
2020-16 3.1.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2020 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komis ...
2020-15 3.1.2020 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamayla, Meclis üyelerinden Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL, Mehmet KOCAİR ve E ...
2020-14 3.1.2020 Belediye Meclisinin 2020 yılında tatil yapmamasına, oy birliği ile karar verildi.
2020-13 3.1.2020 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ...
2020-12 3.1.2020 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada 5 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Deği ...
2020-11 3.1.2020 İlçemiz Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ...
2020-10 3.1.2020 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında ve kadastral haritalarda yer alan ve isimlendirilmemiş olan 16 adet imar yolu ...
2020-9 3.1.2020 İlçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan Uzunkuyu Sokak üzerinde, daha önce isim verilmeyen sokağa “1611 Sokak” ismi verilmesine, oy birliği il ...
2020-8 3.1.2020 İlçemiz Sazköy Mahallesinde bulunan meydana “Atatürk (Sazköy) Meydanı” ismi verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
2020-7 3.1.2020 İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 1076 Sokak isminin, “Karapınar (Gümüşlük) Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği ile kara ...
2020-6 3.1.2020 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Dereköy 2/4 Sokak isminin iptali teklifinin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu Raporu doğrultusunda kabul ...
2020-5 3.1.2020 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nin” adının “Atat ...
2020-4 3.1.2020 Bodrum Yarımadasında yaşanmakta olan gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Y ...
2020-3 3.1.2020 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşen kısmının Cemevi yapılmak üzere ...
2020-2 3.1.2020 İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, 565 ada, 1 parsel ile 566 ada 1,2,3 4 ve 5 parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ...
2020-1 3.1.2020 İlçemiz sınırları içerisinde bina cepheleri ile işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların belirlenmesine ilişkin alınmış olan 21 ...
2019-159 2.12.2019 Bodrum Yarımadasında yaşanmakta olan gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim ...
2019-158 2.12.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemizde kullanılmak üzere “Gsm ses, m2m data, gsm data hatları hizmet alımı ...
2019-157 2.12.2019 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine i ...
2019-156 2.12.2019 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1 mad. istinaden, Belediy ...
2019-155 2.12.2019 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşen kısmının Cemevi yapılmak üzer ...
2019-154 2.12.2019 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 565 ada, 1 parsel ile 566 ada 1,2,3,4, ve 5 parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ...
2019-153 2.12.2019 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde ...
2019-152 2.12.2019 Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada 2 p ...
2019-151 15.11.2019 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde U ...
2019-150 7.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nin” adının,“Ata ...
2019-149 7.11.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince, Lale Azize DALFİDAN’ ın sahibi olduğu, Sanat Etiket Matbaacılık ve Tekstil San. Tic. ...
2019-148 7.11.2019 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde U ...
2019-147 7.11.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Borçka Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişki ...
2019-146 7.11.2019 Bodrum Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kuruluna, Belediyemiz bünyesinde çalışanlardan veya birim müdürlerinden atama yapma konusunda Belediye ...
2019-145 7.11.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İş ...
2019-144 7.11.2019 Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Teknik Hizmetler Sınıfında 8505 unvan kodlu 6.Derece (1 adet) Mimar kadrosunun yine Teknik ...
2019-143 7.11.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuz Çukuru Mevkii, 505 ada, 1 parselde kayıtlı 8.105,19 m² yüzölçümlü, tapu ...
2019-142 7.11.2019 Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 2017/121 sayılı kararı ile uygun görülen, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada 2 p ...
2019-141 17.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.
2019-140 17.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne
2019-139 3.10.2019 Bodrum Limanında yapılacak yüzey kaplamalarında mermer dışında, alternatif doğal taşların kullanılmasına ilişkin konunun Kentsel Tasarım ...
2019-138 3.10.2019 DSİ tarafından yapılan içme suyu hattında yanlış imalat ve hatalı malzeme kullanılması sonucu meydana gelen sorunların çözüme kavuşturu ...
2019-137 3.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, oy birliği ile k ...
2019-136 3.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, oy birli ...
2019-135 3.10.2019 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, ...
2019-134 3.10.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi E ...
2019-133 3.10.2019 İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkiinde, tapunun 202 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünden geçen mevcut köy yolu ...
2019-132 3.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 yılı Performans Programının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
2019-131 3.10.2019 Bodrum Belediyesi 2020 – 2024 yılı Stratejik Plânının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
2019-130 3.10.2019 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan İs ...
2019-129 5.9.2019 İlçemiz sınırları içerisinde bina cepheleri ve işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların belirlenmesi amacıyla Kentsel Tasarım ve ...
2019-128 5.9.2019 İlçemiz sınırları içerisinde “Tabela Yönetmeliği ve Fiyat Tarifesi” hazırlanması amacıyla, Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonuna yetk ...
2019-127 5.9.2019 04.07.2019 tarih ve 2019/103 sayılı meclis kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin, 5.maddesi, 2. fıkrasını ...
2019-126 5.9.2019 Bodrum Antik Tiyatrosunun korunması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi için, bu tarihi yapının sadece kültürel etkinlikler amac ...
2019-125 5.9.2019 Belediyemiz Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2984 sayılı kararı ile Meclise havale edilen Bodrum Belediyesi 2020 yılı performans programının P ...
2019-124 5.9.2019 Belediyemiz Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2984 sayılı kararı ile Meclise havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 - 2024 yılı Stratejik Plan ...
2019-123 5.9.2019 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerin dükkan önü işgaliyeleri ile ilgili olarak işgaliye komisyonuna yetki verilmesinin kabu ...
2019-122 5.9.2019 Belediyemiz 2019 yılı Gider Bütçesinden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapılması teklifinin kabulüne, oy birliğ ...
2019-121 5.9.2019 İlçemizdeki su ve kanalizasyon arıza ile yeni hat çalışmaları sırasında zarar verilen yolların tamiratları yapımı aşamasında Belediyem ...
2019-120 5.9.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” hükmü ...
2019-119 5.9.2019 İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğince, kuruluşu yasalara uygun bulunarak kurulmasına izin verilen ve dernek tüzüğü onaylanan, Avrupa ...
2019-118 5.9.2019 Belediyemiz norm kadro cetvelinde 1. Derece boş bulunan 11153 unvan kodlu Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun, 11110 unvan kodlu 1. Derece Kre ...
2019-117 5.9.2019 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Y ...
2019-116 5.9.2019 Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında mevcut olan 9880 unvan kodlu 3. derece (1 adet) Eğitmen kadrosunun iptal edi ...
2019-115 5.9.2019 Belediyemizde boş bulunan 8155 unvan kodlu 6. derece Psikolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli psikolog çalıştırılacağından ...
2019-114 5.9.2019 Belediyemizde boş bulunan 6485 unvan kodlu 1. derece Arkeolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli arkeolog ve 13600 unvan kodlu 1. ...
2019-113 5.9.2019 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu 1. derece Avukat Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılacağından, net ayl ...
2019-112 5.9.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 278 ada, 1 parselde bulunan 2.512,66 m² yüzölçümlü, imar planında “İbade ...
2019-112 5.9.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 278 ada, 1 parselde bulunan 2.512,66 m² yüzölçümlü, imar planında “İbade ...
2019-111 5.9.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Göl Mahallesi, tapunun N18-C-14-A-3-D pafta, 104 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı 1.150,18 m² yüzölçü ...
2019-110 5.9.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Gökçebel Mahallesi, tapunun N18c12d3c pafta, 619 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 86,49 m² yüzöl ...
2019-109 5.9.2019 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin alınan 04.07.2019 tarih ve 2019/96 sayılı kararın iptal edilerek,1013 ...
2019-108 5.9.2019 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan İs ...
2019-107 5.9.2019 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ...
2019-106 5.9.2019 İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içerisinde yer alan trafonun, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşme ...
2019-105 4.7.2019 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, B ...
2019-104 4.7.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Bodrum Belediyesinin Mausolleum temalı yeni logo tasarımı için "Uluslararası Bodrum Bel ...
2019-103 4.7.2019 “Bodrum Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğinin” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince kabulüne, oy birliği ile karar ver ...
2019-102 4.7.2019 Belediyemizin üye olduğu Belediye Birliklerinin, ajansların düzenlemiş olduğu yurtdışı programlarında, dünya belediyelerindeki kent planlam ...
2019-101 4.7.2019 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2019-100 4.7.2019 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro Kütüğünde yapılan ...
2019-99 4.7.2019 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan ...
2019-98 4.7.2019 İlçemiz Yeniköy Mahallesinde yer alan, “İmbat Çıkmazı Sokak” isminin “İmbat Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği i ...
2019-97 4.7.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesinde yer alan, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın adres kayıt s ...
2019-96 4.7.2019 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak isminin, “Uğur Boran Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.
2019-95 4.7.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1408 Sokak isminin, “Şehit Kızılışık Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar ver ...
2019-94 4.7.2019 İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yö ...
2019-93 4.7.2019 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz taraf ...
2019-92 4.7.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tar ...
2019-91 4.7.2019 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ayl ...
2019-90 10.6.2019 1996-2000 yılları arasında Bodrum’da Kaymakamlık görevinde bulunan merhum Uğur BORAN’ ın isminin, uygun bir meydan veya sokağa verilmesine ...
2019-89 10.6.2019 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazaryerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan “Bodrum Belediyesi Paz ...
2019-88 10.6.2019 22.10.2018 tarih ve 2018/100 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 2019 yılı Vergi-Harç ve Ücret Tarifesinin” Kültür ve Sosyal İşler Müd ...
2019-87 10.6.2019 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2019-86 10.6.2019 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve S ...
2019-85 10.6.2019 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Hakkındaki Kanun gereği alınan 07.04.2019 tarih ve 2019/52 sayılı Meclis kararının, Kaymakamlık Makamı ...
2019-84 10.6.2019 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yap ...
2019-83 10.6.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet KOCAİR, Mustafa COŞKUN ve Hül ...
2019-82 10.6.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesindeki, Eskiçeşme Sokak, Fırkateyn Sokak ve Çobanyıldızı Sokakların birleştiği meydanın uzun yıllardır “T ...
2019-81 10.6.2019 İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin, “Karapınar Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2019-80 10.6.2019 İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım AŞ adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yöne ...
2019-79 10.6.2019 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Sığıralacaksırtı Mevkii, 232 ada, 1 parsel ve 235 ada 1 parsellerin kıyı kenar çizgisinin deniz taraf ...
2019-78 10.6.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kösebükü Asarlık Mevkii, 928 ada, 2 ve 5 parseller ile 929 ada 3 nolu parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tar ...
2019-77 8.5.2019 Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
2019-76 2.5.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Çarşı Mahallesi, 776 ada, 15 parselde kayıtlı 115,40 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, 5 ( ...
2019-75 2.5.2019 Bodrum Belediyesi 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2019-74 2.5.2019 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31-32-33.maddeleri ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunund ...
2019-73 2.5.2019 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira sürelerinin on (10) yılı geçmemek üzere olarak ...
2019-72 2.5.2019 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarını almak üzere Beledi ...
2019-71 2.5.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/I bendi gereğince, 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlü ...
2019-70 2.5.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Mustafa Kemal ÖZSARSI ...
2019-69 2.5.2019 Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin “Organizasyon Yapısı” başl ...
2019-68 2.5.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellerde “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1 ...
2019-67 2.5.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekl ...
2019-66 2.5.2019 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama ...
2019-65 2.5.2019 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ...
2019-64 2.5.2019 : Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. maddesi gereğince 07.04.2019 tarihli Nisan ayı meclis toplantısında alınan 2019/50 sayılı “Tarihi K ...
2019-63 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli g ...
2019-62 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa Kemal ÖZSARSILMAZ, Kemal ÖZYU ...
2019-61 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İbrahim AKBAŞ, Okyanus ŞAHİN, Tamer ...
2019-60 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Banu ÖZBERK, Tamer MANDALİNCİ, Musta ...
2019-59 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İbrahim Emre KÖROĞLU, İlknur ÜLKÜ ...
2019-58 7.4.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Naz ...
2019-57 7.4.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekl ...
2019-56 7.4.2019 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 öl ...
2019-55 7.4.2019 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ...
2019-54 7.4.2019 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Ö ...
2019-53 7.4.2019 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesine istinaden yapılan devir ve paylaşım işlemlerinde, İlçe ve Büyükşehir Belediyesi arasında ger ...
2019-52 7.4.2019 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kal ...
2019-51 7.4.2019 Belediyemizin üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ ın asil, Kemal ÖZYURT’ ...
2019-50 7.4.2019 Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyesi Tamer MANDALİNCİ’ nin asil, Mustafa COŞKU ...
2019-49 7.4.2019 Belediyemizin üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyeleri Banu ÖZBERK, Cafer DOĞAN ve İlknu ...
2019-48 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mustafa COŞKUN, Aşkın PARMAK, Kemal ...
2019-47 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Emel ÇAKALOĞLU, Yunus ARSLANPARÇASI, ...
2019-46 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Emel ÇAKALOĞLU, Banu ÖZBERK, Kemal ...
2019-45 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Emel ÇAKALOĞLU, İbrahim Emre KÖROĞ ...
2019-44 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Dursun GÖKTEPE, Banu ÖZBERK, Özden B ...
2019-43 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri İlknur ÜLKÜM SEFEROĞLU, Uğur İlha ...
2019-42 7.4.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, iki yıl süreyle görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Dursun GÖKTEPE’ nin Meclis 1. ...
2019-41 6.3.2019 İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Yalıçiftlik Caddesi, No:303 adresinde bulunan, mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait spor tesisine, merhum İsmail ALTIND ...
2019-40 6.3.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Naz ...
2019-39 6.3.2019 İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekl ...
2019-38 6.3.2019 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2019-37 6.3.2019 23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın A ...
2019-36 6.3.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen “Çöp Toplama Araçları Kiralama İşinin”, gele ...
2019-35 6.3.2019 İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, “5309 Sokak” isminin “Yılmaz Gündoğan Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2019-34 6.3.2019 İlçemiz Yalıkavak Mahallesi,“Gökmen 1 Sokak” isminin değiştirilmesine ilişkin teklifin reddine.
2019-33 6.3.2019 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 137 ada, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 öl ...
2019-32 6.3.2019 İlçemiz Kumköy Mahallesi, 132 ada, 99 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ...
2019-31 6.3.2019 İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kab ...
2019-30 7.2.2019 Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında boş bulunan 7555 unvan kodlu 11. derece Memur kadrosunun, 9880 unvan kodlu 3. d ...
2019-29 7.2.2019 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1161 ada, 16 – 18 parseller arasında kalan ve daha önce isim verilmeyen imar yoluna, “1004 Sokak” isminin verilm ...
2019-28 7.2.2019 İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökmen 1 Sokağın isim değişikliğine ilişkin teklifin yeniden değerlendirilmek üzere Cadde ve Sokak İsimlerin ...
2019-27 7.2.2019 : İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin Belediye Meclisinin yetki ve sorumluluk alanına girmemesi nedeni ile reddine.
2019-26 7.2.2019 İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 öl ...
2019-25 7.2.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklif ...
2019-24 7.2.2019 İlçemiz Torba Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Torba Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin kabulü ...
2019-23 4.1.2019 İlçemiz Kızılağaç Mahallesinde, daha önce isimlendirilmemiş olan imar yoluna, “Yalı Bodrum Caddesi” ismi verilmesinin kabulüne.
2019-22 4.1.2019 İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2019-21 4.1.2019 İlçemiz Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2019-20 4.1.2019 İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin teklifin İmar Komisyonuna havalesine.
2019-19 4.1.2019 İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 öl ...
2019-18 4.1.2019 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Bardakçı Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklif ...
2019-17 4.1.2019 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2019-16 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasına ilişki ...
2019-15 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasın ...
2019-14 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasın ...
2019-13 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2019-12 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2019-11 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli şehir plancısı çalıştır ...
2019-10 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2019-9 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2019-8 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasına ilişkin söz ...
2019-7 4.1.2019 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasına ilişkin sözl ...
2019-6 4.1.2019 Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100 ...
2019-5 4.1.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2019 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komi ...
2019-4 4.1.2019 Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın, 2019 yılı ...
2019-3 4.1.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan oylamada; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, N ...
2019-2 4.1.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE ...
2019-1 4.1.2019 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayında tatil edilmesine.
2018-113 5.12.2018 İlçemiz Çırkan Mahallesinde, Lise Caddesi ile Bahçelievler Sokak arasında bulunan parka “Elif-Mahmut SARI “ isminin verilmesine, oy birliği ...
2018-112 5.12.2018 İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri plan teklifi kapsamında kalan k ...
2018-111 5.12.2018 İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, oy çokluğ ...
2018-110 5.12.2018 İlçemiz Gündoğan Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İlave İmar Planı teklifinin kabulüne, oy çokluğu i ...
2018-109 5.12.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 127 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Koruma Amaçlı Uygulama ...
2018-108 2.11.2018 Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Bodrum Belediyesince hazırlanmış olan projenin, hibe almaya h ...
2018-107 2.11.2018 İlçemiz Çarşı Mahallesi, Cevat Şakir Caddesi, Manavlar önündeki otoparkın, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Kulübü Derneğine 5 yıllığına ...
2018-106 2.11.2018 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşen kısmının Cemevi yapılması içi ...
2018-105 2.11.2018 İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parselde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna hava ...
2018-104 2.11.2018 İlçemiz Gündoğan Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İlave İmar Planı teklifinin İmar Komisyonuna havales ...
2018-103 2.11.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 127 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Koruma Amaçlı Uygulama ...
2018-102 2.11.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parseller için hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölç ...
2018-101 23.10.2018 Bodrum Belediyesi 2019 yılı Performans Programının kabulüne.
2018-100 23.10.2018 Bodrum Belediyesi 2019 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.
2018-99 23.10.2018 Bodrum Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne
2018-98 4.10.2018 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2018-97 4.10.2018 Bodrum Belediyesi 2019 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2018-96 4.10.2018 Bodrum Belediyesi 2019 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi taslağının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine.
2018-95 4.10.2018 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde U ...
2018-94 4.10.2018 İlçemiz Yalı Mahallesinin güneydoğusunda yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan (a) nolu alana “Tilkidaş Küme Evler”, (b) nolu ala ...
2018-93 4.10.2018 İlçemiz Akyarlar Mahallesinin kuzeyinde yer alan ve imar planları içerisinde kalmayan bölgeye, “Kızılcamandıra Küme Evler” isminin verilm ...
2018-92 5.10.2018 İlçemiz Bitez Mahallesi “2153 Sokak” isminin, “Deveci Köroğlu Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi. ...
2018-91 4.10.2018 İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 328 ada, 53 parsel numaralı ve uygulama imar planında “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” lejantlı taşınmaz ...
2018-90 5.10.2018 İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında ...
2018-89 4.10.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parseller için hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölç ...
2018-88 7.9.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/b maddesi gereğince, Meclis Üyesi Dursun GÖKTEPE’ nin 04.10.2018 tarihine kadar Belediye Başkan Vekili olar ...
2018-87 5.9.2018 İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planı-Kültürel Tesis ve Karayolu Güzergahında ...
2018-86 5.9.2018 Belediyemiz hudutları içerisinde bulunan Yalı Mahallesi, Çiftlik ve Kızılağaç Mevkiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesine ...
2018-85 5.9.2018 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, “1601 Sokak” isminin “Şükriye Yanık Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2018-84 5.9.2018 : İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli U ...
2018-83 5.9.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu teklif dosyasının incelenmesi devam ettiğinden İmar Komisyonuna 1 ay ek ...
2018-82 6.7.2018 Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve ...
2018-81 6.7.2018 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Elmadağ Caddesi üzerinde yer alan çıkmaz sokağa, “1656 sokak” isminin verilmesinin kabulüne.
2018-80 6.7.2018 İlçemiz Karabağ Mahallesi, 2015 Sokak isminin, “Şehit Astsubay Turgut PEKDEMİR Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne
2018-79 6.7.2018 İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 49. Sokak isminin “Şehit Emin Süzen Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2018-78 6.7.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2018-77 6.7.2018 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli N ...
2018-76 6.7.2018 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöne ...
2018-75 1.6.2018 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Çırkanaltı Mevkii, 1200 ada, 1 parselde kayıtlı 7.616,05 m² yüzölçümlü ve 1201 a ...
2018-74 1.6.2018 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli N ...
2018-73 1.6.2018 : İlçemizdeki su ve kanalizasyon tamiratları ile yeni yapılan hat çalışmaları sırasında zarar gören yol tamiratlarının yapımı aşaması ...
2018-72 1.6.2018 İlan ve Reklam Vergisinin 1.dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs , 2.dönem son ödeme tarihinin 30 Kasım olarak belirlenmesi ve bundan sonraki il ...
2018-71 1.6.2018 Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan ve onaya gönderilen 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararına, İ ...
2018-70 1.6.2018 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 931 ada, 4 ve 5 parsellerin, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöne ...
2018-69 1.6.2018 İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.
2018-68 1.6.2018 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ...
2018-67 1.6.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma ...
2018-66 11.5.2018 Bodrum Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.
2018-65 3.5.2018 “Bodrum Belediyesi 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2018-64 3.5.2018 İlçemiz Ortakent Mahallesi, 212 ada, 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisy ...
2018-63 3.5.2018 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ...
2018-62 3.5.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma ...
2018-61 3.5.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin kabul ...
2018-60 3.5.2018 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöneli ...
2018-59 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli g ...
2018-58 6.4.2018 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve E.23111 sayılı görüş yazısı doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde ...
2018-57 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince, Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla, kamu ...
20158-56 6.4.2018 Belediyemiz tarafından gerçekleştirilecek olan ve süreklilik arz eden “Bodrum Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif İnşaat İşleri Ya ...
2018-55 6.4.2018 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2018-54 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehme ...
2018-53 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Seval ...
2018-52 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Fund ...
2018-51 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis üyeleri Caf ...
2018-50 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Durs ...
2018-49 6.4.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri Fund ...
2018-48 6.4.2018 İlçemiz Gökçebel Mahallesi, 828 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 436,53 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 5393 sayılı Bele ...
2018-47 6.4.2018 İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan 189 Sokak isminin, Fikret Hakan Sokak olarak değiştirilmesi teklifinin kabulüne, oy birliği ile ka ...
2018-46 6.4.2018 İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin, İm ...
2018-45 6.4.2018 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Değirmenburnu Mevkii, 829 ada, 56 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yöneli ...
2018-44 6.4.2018 İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifini ...
2018-43 6.4.2018 İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ...
2018-42 2.3.2018 S.S. Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, Güney Ege Kalkınma Ajansının “Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Ma ...
2018-41 2.3.2018 İlçemiz Yalıçiftliği Turizm Merkezi İçmeler Mevkii Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin ...
2018-40 3.3.2018 İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ...
2018-39 2.3.2018 Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazırlanan ...
2018-38 2.3.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Gümüşlük Revizyon ve İlave Uygulama İmar Pl ...
2018-37 7.2.2018 İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele Amaçlı 1/5000 ...
2018-36 7.2.2018 696 sayılı KHK kapsamında Belediye Meclisince alınmış olan 04.01.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararın iptal edilerek, söz konusu kararın İ ...
2018-35 7.2.2018 Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsisli, İlçemiz Turgutreis Mahallesi 370 ada, 10 parsel için hazır ...
2018-34 7.2.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin ...
2018-33 7.2.2018 Belediye Meclisimizin 08.09.2017/109 sayılı kararıyla kabul edilerek, 5216 sayılı Kanun gereğince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ...
2018-31 7.2.2018 İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park içerisinde, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 öl ...
2018-32 7.2.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İm ...
2018-30 7.2.2018 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği te ...
2018-29 4.1.2018 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı K.H.K.’ nın Geçici 24. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemi ...
2018-28 4.1.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 75. madde hükümleri gereğince, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, dar gelir ...
2018-27 4.1.2018 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2018-26 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasına ilişki ...
2018-25 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasına ...
2018-24 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli veteriner hekim çalıştırılmasın ...
2018-23 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2018-22 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2018-21 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2018-20 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2018-19 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8535 unvan kodlu, 2. derece Şehir Plancısı Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli şehir plancısı çalıştır ...
2018-18 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasına ilişkin sözl ...
2018-17 4.1.2018 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasına ilişkin sözl ...
2018-16 4.1.2018 Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde nüfusu 100 ...
2018-15 4.1.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince, 2018 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komi ...
2018-14 4.1.2018 Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2018 yılı ...
2018-13 4.1.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU F ...
2018-12 4.1.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince yapılan gizli oylamada; Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE ...
2018-11 4.1.2018 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2018 yılı Ağustos ayında tatil edilmesine.
2018-10 4.1.2018 İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, imar planında ve kadastral haritalarda mevcut olan 13 adet imar yoluna, Komis ...
2018-9 4.1.2018 İlçemiz Bahçeyaka, Çamarası, Çamlık, Çömlekçi, Gökpınar, Güvercinlik, Kemer, Kumköy, Mazıköy, Pınarlıbelen, Sazköy, Tepecik (Karaov ...
2018-8 4.1.2018 İlçemiz Çırkan Mahallesi, 163 ada, 14 parselin kuzeyinden başlayıp, 163 ada 2 parsele dayanan imar yoluna “İpek Çıkmazı Sokak” isminin v ...
2018-7 4.1.2018 İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, 5299, 5300, 5301 ve 5310 Sokak isimlerinin, Komisyon raporunda yer aldığı şekilde değiştirilmesinin kabulün ...
2018-6 4.1.2018 İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park içerisinde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölç ...
2018-5 4.1.2018 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba – Çukurbük Mevkii, 120 ada, 6 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İ ...
2018-4 4.1.2018 : İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Karaincir Mevkiinde İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ...
2018-3 4.1.2018 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Yat Yanaşma ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ...
2018-2 4.1.2018 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, Tekne İmal ve Çekek Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ...
2018-1 4.1.2018 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma ...
2017-152 6.12.2017 Bodrum Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’nin “Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu” kurulmasına ilişkin talebin kabulüne.
2017-151 6.12.2017 Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden, Zabıta Müdürlüğünün ilgili bütçe kalemlerine ödenek aktarımı yapılmasına.
2017-150 6.12.2017 Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinden, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilgili bütçe kalemine ödenek aktarımı y ...
2017-149 6.12.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan “İmar Müdürlüğü Ücret Tarifesi” bölümünde düzenleme yap ...
2017-148 6.12.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Boynuzçukuru Mevkii, 501 ada, 34 parselin batı cephesindeki alanda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulam ...
2017-147 6.12.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine İ ...
2017-146 6.12.2017 İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık ve Çırkan Mahalleleri , 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon ve ...
2017-145 6.12.2017 İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ...
2017-144 7.11.2017 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde U ...
2017-143 7.11.2017 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Mumcular Mahallesi, tapunun 431 ada, 31 parsel numarasında kayıtlı, 285,02 m² yüzölçümlü taşınm ...
2017-142 7.11.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 514 ada, 1 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 2.403,29 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşın ...
2017-141 7.11.2017 İlçemiz Peksimet Mahallesi, 136 ada, 49 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait olan 89,38 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın ...
2017-140 7.11.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde yer alan “İmar Mevzuatı gereğince Alınacak Harçlar” kısmında düzelt ...
2017-139 7.11.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, ...
2017-138 7.11.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Müskebi, Yahşi, Gürece, Yaka, Bitez, Konacık, Çırkan Mahalleleri Revizyon ve İlave İmar Plan ...
2017-137 7.11.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri, Dereköy Mahalle ...
2017-136 7.11.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Tepecik Mahallesi, Mausoleum ve Yakın Çevresine ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Revizyon ve ...
2017-135 7.11.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planı” teklifinin kabul ...
2017-134 7.11.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” teklifinin ...
2017-133 23.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 yılı Performans Programının kabulüne.
2017-132 23.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne
2017-131 23.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.
2017-130 4.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2017-129 4.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2017-128 4.10.2017 Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine.
2017-127 4.10.2017 Belediyemizin mülkiyeti, tasarrufu ve yetki alanındaki ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlarda bulunan reklam üniteleri ile yerlerinin 10 y ...
2017-126 4.10.2017 : Belediyemiz tarafından hazırlatılan Bodrum Koruma Amaçlı İmar Revizyon ve İlave İmar Planı Değişikliğinin (Tepecik Mahallesi, Mausoleum ...
2017-125 4.10.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İmar Planının, İmar Komisyonuna havale edilmesine.
2017-124 4.10.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planının (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) İmar K ...
2017-123 4.10.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen ...
2017-122 4.10.2017 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/10 ...
2017-121 4.10.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koru ...
2017-120 4.10.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve ...
2017-119 8.9.2017 6360 sayılı Kanun gereği oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca değerlendirilmeyen mülga Kızılağaç Köyü tüzel kişiliğ ...
2017-118 8.9.2017 Belediye Meclisimizin 05.07.2017 tarih ve 2017/89-90-91-92-102 sayılı kararları ile İmar Komisyonuna havale edilen planların, Mekansal Planlar Ya ...
2017-117 8.9.2017 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 4 adet “Kamyon” alınabilmesi için (T1) cetveline 4 adet taşıt eklenerek, sayının 12 olar ...
2017-116 8.9.2017 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2017-115 8.9.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akkavaklı Mevkii, tapunun N18-C-21D-2B pafta, 423 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait ...
2017-114 8.9.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, Cevri Kaptan Sokak, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Caddesi arasında bulunan parka, “Ali Cengiz Parkı” is ...
2017-113 8.9.2017 İlçemiz Ortakent-Yahşi Mahallesinde yer alan 2831 Sokak isminin, “Mimar Faruk Sade” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2017-112 8.9.2017 İlçemiz Güvercinlik-Sazköy, Güvercinlik-Meşelik ve Mumcular-Beyciler Mahalle sınır revizyonunun kabulüne.
2017-111 8.9.2017 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1087 ada,131-132-133-134-155-156 ve 157 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/10 ...
2017-110 8.9.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koru ...
2017-109 8.9.2017 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ...
2017-108 8.9.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve ...
2017-107 5.7.2017 İlçemiz Türkkuyusu Mahalesi, 1143 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ...
2017-106 5.7.2017 İlçemiz Çarşı Mahallesi, Ali Baba Sokak, No: 25-27 adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin şartlı olarak kab ...
2017-105 5.7.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Fırkateyn Sokak, No: 22 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan söz konusu yerin, içkili yerler bölg ...
2017-104 5.7.2017 İlçemiz Tepecik Mahallesi, Yangı Sokak, No: 4/A-B adresinde bulunan işletmenin, içkili yerler bölgesine dahi ...
2017-103 5.7.2017 Bodrum Belediyesi Konut (Lojman) Yönetmeliğinin kabulüne.
2017-102 5.7.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan “Torba Mahallesi, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu” ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmek ...
2017-101 5.7.2017 Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna Belediye Meclis üyelerinden Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE, Mehmet MELENGEÇ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve ...
2017-100 5.7.2017 Fen İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 2 adet “Pick-up Kamyonetin” alınabilmesi için (T1) cetveline 2 adet taşıt eklenerek, sayının ...
2017-99 5.7.2017 İlçemiz Konacık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi ile Nasuflar Sokağın kesiştiği, 298 ada 21 parselin güneyinde yer alan parka, “Arif Satı Par ...
2017-98 5.7.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 731 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan 1 adet parka, “Mustafa Yeşilova Parkı” ismi ...
2017-97 5.7.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi 4010, 4007 ve 4009 sokakların kesiştiği, 306 ada 1 parselin batısında yer alan parka, “Enver Mandalinci Parkı ...
2017-96 5.7.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan “4105 Sokak” isminin, “Kılavuz Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2017-95 5.7.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesinde yer alan 4028 Sokak isminin, “Perihan Mandalinci Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2017-94 5.7.2017 İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Çamlık Sokak” isminin, mükerrer olması nedeniyle, “5900 Sokak” olarak değiştirilmesinin kabul ...
2017-93 5.7.2017 İlçemiz Akyarlar Mahallesi sınırları içerisinde imar planlarında yer alan, ancak isimlendirilmemiş olan 132 adet imar yolunun, Adres Kayıt Si ...
2017-92 5.7.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan Konacık Mahallesi, Konacık Revizyon İmar Planı ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmek üzere İmar ...
2017-91 5.7.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan Müskebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleleri Revi ...
2017-90 5.7.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii Revizyon İma ...
2017-89 5.7.2017 Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı (Yalıçiftliğ ...
2047-88 5.7.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve ...
2017-87 5.7.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ...
2017-86 5.7.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde, mevcut imar planlarında Kültürel Tesis+Halk Eğitim Merkezi kullanımında kalan, kadastral paftasında ise kısmen ...
2017-85 5.6.2017 Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında, “Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Tü ...
2017-84 5.6.2017 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, tapunun N18C-22B-2B pafta, 274 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, 343,92 m² yüzölçümlü, mülki ...
2017-83 5.6.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 964 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İma ...
2017-82 5.6.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.
2017-81 5.6.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişik ...
2017-80 5.6.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı D ...
2017-79 26.5.2017 İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Pl ...
2017-78 26.5.2017 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun kabulüne
2017-77 15.5.2017 Bodrum Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne.
2017-76 3.5.2017 İlçemiz Ortakent-Yalıkavak karayolu ayrımından, Gürece Mevkii ve Dağbelen Mevkii kesimine ait kamulaştırma planlarının bütüncül olarak d ...
2017-75 3.5.2017 Belediyemiz sorumluluğundaki tüm planların güncel mevzuat doğrultusunda uygulama birliği sağlanarak uygulanması bakımından birleştirilerek ...
2017-74 3.5.2017 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının kabulüne
2017-73 3.5.2017 Belediyemiz bünyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü.
2017-72 3.5.2017 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve S ...
2017-71 3.5.2017 “Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2017-70 3.5.2017 İlçemiz Cevat Şakir Mahallesi, 1006 ada 1 parsel ile 1004 ada 2 parsel arasında kalan ve Leylak Sokak ile Manolya Sokağı birbirine bağlayan 10 ...
2017-69 3.5.2017 İlçemiz Akçaalan Mahallesinde yer alan 53 Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu Raporu doğrultusunda “Hüsnü Türke ...
2017-68 3.5.2017 İlçemiz Bahçelievler Mahallesi, 7035 Sokak ve 7030 Sokağın kesiştiği, 622 ada 17 parsel, 621 ada 1 parsel, 621 ada 2 parsellerin arasında bulu ...
2017-67 3.5.2017 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Barış Manço Caddesi üzerinde, tapunun 329 ada 12 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan parka, Cadde ve S ...
2017-66 3.5.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parselde (eski 482 ada 1 parsel) kayıtlı taşınmazda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar P ...
2017-65 3.5.2017 İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Plan ...
2017-64 3.5.2017 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, Ortakent-Yahşi 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Plan ...
2017-63 3.5.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde, kıyı kenar çizgisinin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (D ...
2017-62 3.5.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişik ...
2017-61 3.5.2017 İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında, Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar ...
2017-60 3.5.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma ...
2017-59 3.5.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı D ...
2017-58 3.5.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana ilişkin hazırlanan İskele (Denize Girm ...
2017-57 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faali ...
2017-56 6.4.2017 İlçemiz Gümbet Mahallesi, Asarlık Mevkiinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan iskele amaçlı ...
2017-55 6.4.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi Yalı Mevkii 229 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın kuzey cephesinde yer alan dere yatağının denize ulaşımın ...
2017-54 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Naciye TANRIKULU FİLİZ, Seval AKTAŞ, ...
2017-53 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Niyazi ATA ...
2017-52 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Ali DEMİRÖZ, Cafer DOĞAN ve Süleyma ...
2017-51 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Dursun GÖKTEPE, Mustafa SARUHAN ve Meh ...
2017-50 6.4.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Mehmet MELENGEÇ ve Özd ...
2017-49 6.4.2017 Fen İşleri Müdürlüğünün makine parkına yeni alınacak olan iş makinelerine ait kiralama ücretlerinin belirlenerek, Bodrum Belediyesi 2017 y ...
2017-48 6.4.2017 İlçemiz Umurça Mahallesinde yer alan 2014 Sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Dar Harım Sokak ...
2017-47 6.4.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde yer alan Paydaş Sokağın isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Güvey Mustaf ...
2017-46 6.4.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi ile Büyük İskender Caddesi arasında yer alan sokağa, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Kom ...
2017-45 6.4.2017 İlçemiz Koyunbaba Mahallesi, Karya Evleri Sitesi kullanımında kalan park alanında Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçl ...
2017-44 6.4.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Burun Mevkii, 198 ada, 3 parselin doğu cephesindeki yola cepheli olacak şekilde Trafo Alanı olarak hazırlanan, 1/10 ...
2017-43 6.4.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, 704 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifi ...
2017-42 6.4.2017 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikl ...
2017-41 6.4.2017 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 377 ada, 2 parselin deniz cephesinde kalan bir kısım alana yönelik İskele Amaçlı 1/5000 ölçekl ...
2017-40 6.4.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellerde Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İm ...
2017-39 6.4.2017 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşmalara ilişkin uygulanmakta olan imar p ...
2017-38 6.4.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ö ...
2017-37 3.3.2017 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve bağlı kuruluşl ...
2017-36 3.3.2017 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2017-35 3.3.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 253 ada, 1 ve 2 parsellere ilişkin Akaryakıt ve Servis Alanı olarak hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygu ...
2017-34 3.3.2017 1/1000 ölçekli Mumcular Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde (B3) Ticaret Alanlarındaki yapılaşmalara ilişkin uygulamanın İmar Komis ...
2017-33 3.3.2017 İlçemiz Kızılağaç Mahallesi, İçmeler Mevkiinden, Gerenkuyu Mevkiine kadar olan güzergahta yol açılması için ilgili kurum ve kuruluşlarda ...
2017-32 3.3.2017 İlçemiz Torba Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda (Denize Girme ve Güneşlenme Amaçlı) İskele 1/500 ...
2017-31 3.3.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ...
2017-30 3.3.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 13 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri ...
2017-29 3.3.2017 Bodrum Belediye Meclisinin 03.02.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/26 sayılı karardaki maddi hatanın düzeltilmesinin kabulüne.
2017-28 3.2.2017 İlçemiz Karakaya Mahallesi, 290 ada, 28 parsel ile 290 ada 29 ve 30 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ...
2017-27 3.2.2017 Denetim Komisyonu üyeliğinden istifa eden Erdinç TEKİNKAYA’ nın yerine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizl ...
2017-26 3.2.2017 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 213 ada, 5 parsel ile 177 ada, 17 parselin deniz cephesinde hazırlanan “Tekne İmal ve Çekek Yeri ...
2017-25 3.2.2017 Belediyemizde boş bulunan 2. derece 8535 unvan kodlu Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak olan bir adet tam zamanlı sözleşmeli Şehir ...
2017-24 3.2.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, Belediyemiz tarafından yürütülen çöp toplama, taşıma ve kent içi temizliği işler ...
2017-23 4.1.2017 İlçemiz sınırları içerisinde, maden kömürü satışı ve kullanımının yasaklanması için Zabıta Uygulama Yönetmeliği ile İşyeri Açma ...
2017-22 4.1.2017 Belediye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla ihtiyaç görülen toplam 34 adet iş makinesi ve araç alımı için İller Bankası ...
2017-21 4.1.2017 Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasının “Meskenlerde hayvan sahipleri, beslenecek hayvanlarda sayı sın ...
2017-20 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece Tekniker Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılmasına ilişki ...
2017-19 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmasın ...
2017-18 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, 1. derece Veteriner Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmasın ...
2017-17 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2017-16 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, 1. derece Avukat Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılmasına ilişkin s ...
2017-15 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 8. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2017-14 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, 1. derece Mühendis Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına iliş ...
2017-13 4.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6. derece Mimar Kadrosunda, bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılmasına ilişkin söz ...
2017-12 5.1.2017 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 1. derece Mimar Kadrosunda çalıştırılacak olan bir adet tam zamanlı sözleşmeli mimarın net aylı ...
2017-11 4.1.2017 Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2017 yılınd ...
2017-10 4.1.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2017 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komis ...
2017-9 5.1.2017 Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde açıklan ...
2017-8 4.1.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden, 2017 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine, Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ, Özden ...
2017-7 4.1.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizli oylamayla, Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi A ...
2017-6 4.1.2017 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2017 yılı ağustos ayında tatil edilmesine.
2017-5 4.1.2017 İlçemiz Konacık Mahallesinde, 1238 parselin kuzeyinde, Uluç Reis Sokağın girişinde yer alan park alanına, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme ...
2017-4 4.1.2017 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1404 Sokağın adının, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda “Fuat IMSIK” olarak ...
2017-3 4.1.2017 İlçemiz Tepecik Mahallesi, Osman Kızıldereli Sokakta yer alan park alanına, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda ...
2017-2 4.1.2017 İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi, Kanal Güzergahı ve Çevresi Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Na ...
2017-1 4.1.2017 İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii, 258 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabu ...
2016-120 1.12.2016 BODRUM BELEDİYESİ TURİZM İNŞAAT GIDA ENERJİ SAN. VE TİC. AŞ. SERMAYESİNDE 15.000.000.00-TL. (ONBEŞMİLYONLİRA) ARTIRIM YAPILMASININ KABULÜ ...
2016-119 1.12.2016 İLÇEMİZ TÜRKKUYUSU VE YENİKÖY MAHALLELERİ, LAPAÇAVUŞ SOKAK, KIZILYER DERESİ, KANAL GÜZERGAHI VE ÇEVRESİ KORUMA AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ ...
2016-118 1.12.2016 MUĞLA TEKNOPARK YÖNETİCİ AŞ.’ YE, İLLER BANKASINDAN BELEDİYEMİZE AKTARILAN PAY (%0,64) ORANINDA HİSSEYLE ORTAK OLUNMASINA VE BU KONUDA ORTA ...
2016-117 1.12.2016 İLÇEMİZ YOKUŞBAŞI MAHALLESİ, 559 ADA 4 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ T ...
2016-116 1.12.2016 İLÇEMİZ KONACIK MAHALLESİ, TOPÇULAR MEVKİİ, 258 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ...
2016-115 1.12.2016 İLÇEMİZ TÜRKKUYUSU MAHALLESİ, 1139 ADA 9 (ESKİ 67 ADA 74 PARSEL) PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN, 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMA ...
2016-114 2.11.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonun ...
2016-113 2.11.2016 İlçemiz Konacık Mahallesi, Topçular Mevkii 258 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar Komisyonuna havale ed ...
2016-112 2.11.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi gereğince, kamu ve özel banka veya finans kurumlarından 25.000.000,00-TL (YirmibeşmilyonTürklirası ...
2016-111 2.11.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi gereğince, kamu ve özel banka veya finans kurumlarından 15.000.000,00-TL (OnbeşmilyonTürklirası) ...
2016-110 2.11.2016 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 24 pafta 67 ada 74 parsele ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı İmar Planının uygun görüldüğü 07.03.2014 tar ...
2016-109 2.11.2016 İlçemiz Karakaya Mahallesi, Köyiçi Mevkii 305 ada 72 ve 76 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği t ...
2016-108 24.10.2016 Bodrum Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2017 yılı ve izleyen iki yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne.
2016-107 24.10.2016 Bodrum Belediyesi 2017 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne.
2016-106 24.10.2016 Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarihli 1. birleşiminde alınan 2016/101 sayılı kararının düzeltilmesi.
2016-105 5.10.2016 Bodrum Belediyesi 2017 yılı ve izleyen iki yıl bütçe taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2016-104 5.10.2016 Bodrum Belediyesi 2017 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin kabulüne.
2016-103 5.10.2016 Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılması talebinin, daha detaylı incelenerek, bir s ...
2016-102 5.10.2016 Belediye Meclisinin 01.02.2016 tarih ve 2016-31 sayılı kararının iptal edilerek, Belediye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, ...
2016-101 5.10.2016 İlçemiz Karakaya Mahallesi Köyiçi Mevkii 305 ada 72,16,77 ve 78 parsellere ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçe ...
2016-100 5.10.2016 İlçemiz Karabağ Mahallesi 2040 Sokakta yer alan parka, Ayşe Nazike Tengiz-Kule Parkı ismi verilmesinin kabulüne.
2016-99 5.10.2016 İlçemiz Akyarlar Mahallesinde yer alan “Akyarlar Yalı Sokak” isminin, “Tarık Akan Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.
2016-98 2.9.2016 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.5.1.04- Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 800.000,00-TL’nin, Öz ...
2016-97 2.9.2016 Bodrum’un şehircilik, kültür, sanat, ekonomik ve sosyal yaşamını canlandırmak, turizm tanıtım ve gelişimini sağlamak amacıyla, Bodrum ...
2016-96 2.9.2016 İçkili Yer Bölgelerinin Tespiti Komisyonunda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Meclis üyeleri Niyazi ATARE, Cafer DOĞAN, Funda AKÇALI, Mehme ...
2016-95 2.9.2016 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde U ...
2016-94 2.9.2016 Belediyemizde boş bulunan 8750 unvan kodlu, 6. derece tekniker kadrosunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşm ...
2016-93 2.9.2016 Bodrum Filarmoni Orkestrası kurulmasına ilişkin talebin, Kültür Tanıtma ve Ağırlama Komisyonu kararında belirtildiği üzere, maliyetinin yü ...
2016-92 2.9.2016 İlçemizde yapılacak olan arkeolojik kazı ve restorasyon faaliyetlerine Belediyemizce bütçe ayrılması ve bu faaliyetlere halkın gönüllü ka ...
2016-91 2.9.2016 İlçemizin çeşitli yerlerinde kurulmak istenen Rüzgar Elektrik Santrallerine (RES) ilişkin talebin İmar Komisyonu kararı doğrultusunda reddine ...
2016-90 1.7.2016 Bodrum Filarmoni Orkestrası kurulmasına ilişkin talebin, Belediyemiz Kültür-Tanıtma-Ağırlama Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2016-89 1.7.2016 Belediyemizce, İlçemizde yapılacak arkeolojik kazı ve restorasyon faaliyetlerine bütçe ayrılması ve bu faaliyetlere halkın gönüllü katıl ...
2016-88 1.7.2016 İlçemizin çeşitli yerlerine uygulanmak istenen 5 adet Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ile ilgili bir mücadele programı oluşturulması talebinin ...
2016-87 1.7.2016 İlçemiz Turgutreis Mahallesinde bulunan Şevket Sabancı Caddesinin isminin, Kadıkalesi yoluna kadar uzatılması talebinin, Muğla Büyükşehir B ...
2016-86 1.7.2016 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 3 adet kalemden toplam 1.000.000,00-TL’ nin alınarak, Özel Kalem ...
2016-85 1.7.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (n) bendi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Seval AKTAŞ, Niyazi ATARE ...
2016-84 1.7.2016 İlçemiz Çarşı Mahallesi, 776 ada, 15 parsel (eski 190 ada,13 parsel) ve 776 ada, 14 parselde (eski 190 ada, 12 parsel) kayıtlı taşınmazlara i ...
2016-83 1.7.2016 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçme Mevkii, 667 ada, 5 parsel önünde (eski 214 ada, 4 parsel) hazırlanan İskele ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı ...
2016-82 3.6.2016 Bodrum Belediyesince; Bodrum yarımadasının tamamını kapsayacak şekilde özellikle evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması içi ...
2016-81 3.6.2016 Türk Bilim Kadını Prof. Dr. Türkan SAYLAN’ ın adının Tepecik Caminin yanında bulunan yeşil alana verilmesi ve hakkında yazılacak Türkçe ...
2016-80 3.6.2016 İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçme Mevkiinde hazırlanan İskele ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygula ...
2016-79 3.6.2016 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Karabağ Mevkii, 146 ada, 124 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Uygulama İmar P ...
2016-78 3.6.2016 İlçemiz Bitez ve Koyunbaba Mahallelerinde toplam 2 adet sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu raporu doğrultusunda değiş ...
2016-77 3.6.2016 İlçemiz Akçaalan, Bahçelievler ve Karabağ Mahallelerinin adlarının önüne Turgutreis ibaresinin konulmasına ilişkin talebin, Cadde ve Sokak ...
2016-76 3.6.2016 Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan 6 adet şoför ve İmara Aykırı Yapılarla Mücadele Koordinasyon Birimi, Özel ...
2016-75 6.5.2016 Bodrum Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne.
2016-74 2.5.2016 İlçemiz sınırları içerisindeki inşai faaliyetlerin kontrolünü yapmak üzere ihtisas komisyonu kurulması talebinin oyçokluğu ile reddine, y ...
2016-73 2.5.2016 Şehit yakınları ve gazilerimizin Yarımada genelindeki turistik tesislerde bedelsiz tatil yapabilmelerinin sağlanması yönündeki çalışmaları ...
2016-72 2.5.2016 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Karabağ Mevkii, 146 ada, 124 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Uygu ...
2016-71 2.5.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikl ...
2016-70 2.5.2016 İlçemiz Konacık Mahallesi, Devekolanı Mevkii, 436 ada, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı de ...
2016-69 2.5.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 520 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Pl ...
2016-68 2.5.2016 “Bodrum Belediyesi 2015 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan Ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine.
2016-67 2.5.2016 İlçemiz Torba ve Yeniköy Mahallelerinde toplam 3 adet sokak isminin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun raporu doğrultusunda deği ...
2016-66 2.5.2016 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı “Herodot Kültür Merkezinin” kullanım ...
2016-65 2.5.2016 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen bazı hizmetlerin ücretlerine ilişkin, ...
2016-64 2.5.2016 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine istinaden, m ...
2016-63 5.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Y ...
2016-62 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununu 14. Maddesinde; “…nüfusu 100.000’ in üzerindeki Belediyeler kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak z ...
2016-61 4.4.2016 İlçemiz Torba Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde, mülkiyeti Belediyemize ait Torba Mahallesi 207 ada, 2 parsel numarasında buluna ...
2016-60 4.4.2016 İlçemiz 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen bazı hizmetlerin ...
2016-59 4.4.2016 İlçemiz Konacık Mahallesi, Devekolanı Mevkii, 436 ada, 4 ve 5 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ...
2016-58 4.4.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 520 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Uygul ...
2016-57 4.4.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ...
2016-56 4.4.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda yapılmak istenen Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölç ...
2016-55 4.4.2016 İlçemiz Torba Mahallesi, 188 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin ...
2016-54 4.4.2016 Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı “Herodot Kültür Merkezi ...
2016-53 4.4.2016 İlçemiz Çarşı Mahallesi, Eski Hükümet Sokak içerisinde sağda 36/A solda 25/A kapı nolu yerden, sağda 62 solda 27/A numaralı yer de dahil o ...
2016-52 4.4.2016 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere, 2016-2017 öğretim yılında İlköğretim ...
2016-51 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Naciye TANRIKULU FİLİZ, Seval AKTAŞ, ...
2016-50 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Seval AKTAŞ, Mehmet MEL ...
2016-49 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Funda AKÇALI, Abdulmecit POYRAZ ve Sü ...
2016-48 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Dursun GÖKTEPE, Mustafa SARUHAN ve Meh ...
2016-47 4.4.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet ÖZALIN, Cafer DOĞAN ve Özden ...
2015-46 4.4.2016 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden ...
2016-45 4.3.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 31L3c pafta, 482 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ...
2016-44 4.3.2016 Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 2015/59 sayılı kararı ile oluşturulan Turgutreis, Karabağ, Akçaalan ve Bahçelievler Mahallelerine iliş ...
2016-43 4.3.2016 Belediyemize ait 48 V 0258 plakalı Peugeot marka aracın, Gündoğan Spor Kulübüne cüzi bir ücret karşılığında 2 yıl süre ile tahsis edilm ...
2016-42 4.3.2016 İlçemiz Torba Mahallesi, 188 ada, 10 parselle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin İmar Komi ...
2016-41 4.3.2016 İlçemiz Tepecik Mahallesi 1151 ada, 90 parselle ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ...
2016-40 4.3.2016 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii 413 ada, 34 parselle ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne.
2016-39 4.3.2016 Fen İşleri Müdürlüğünce makine parkına yeni alınacak olan iş makinelerine ait kiralama ücretlerinin belirlenerek, Bodrum Belediyesi 2016 y ...
2016-38 4.3.2016 6360 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından, İlçemiz sınırları içinde tüzel kişilikler ...
2016-37 4.3.2016 6360 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından, kapanan belde belediyeleri tüzel kişiliklerine a ...
2016-36 4.3.2016 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Sazköy Mahallesi, tapunun 132 ada, 48 parsel numarasında kayıtlı, 1.265,27 m² yüzölçümlü taşınmazı ...
2016-35 4.3.2016 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Pınarlıbelen Mahallesi, tapunun N19D-17B-3C pafta, 108 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, 1.220,30 m² yü ...
2016-34 4.3.2016 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Konacık Mahallesi, tapunun N18c-18c-2c pafta 108 ada 4 parsel numarasında kayıtlı, 5.152,99 m² yüzölç ...
2016-33 1.2.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/B maddesi gereğince, Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.2.4 ...
2016-32 1.2.2016 İlçemiz Çarşı Mahallesi, Eski Hükümet Sokak, No: 62 adresinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yer ...
2016-31 1.2.2016 Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ nün ihtiyacı olan 14 adet iş makinesinin, 2016 yılı bütçe kararnamesi ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ...
2016-30 1.2.2016 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 3983 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar K ...
2016-29 1.2.2016 İlçemiz Tepecik Mahallesi, 1151 ada, 90 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Naz ...
2016-28 1.2.2016 İlçemiz Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, 366 ada, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pl ...
2016-27 1.2.2016 İlçemiz Tepecik Mahallesi, 59 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ...
2016-26 1.2.2016 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Türbealtı Mevkii, 440 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İma ...
2016-25 1.2.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İm ...
2016-24 1.2.2016 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Tuzla-Aspat Mevkii, 444 ada, 1 parseli de kapsayan S.S. Bodrum Bağla Yapı Kooperatifi Mevzii İmar Planına ilişkin y ...
2016-23 1.2.2016 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Fenerburnu Mevkiinde yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı planlama çalış ...
2016-22 1.2.2016 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2016-21 6.1.2016 İlçemiz Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkiinde N18c23b2b pafta, 366 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin a ...
2016-20 6.1.2016 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gündoğan Mahallesi, tapunun N18c-13a-1c pafta, 256 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, toplam 280,94 ...
2016-19 6.1.2016 Mülkiyeti Belediyemize ait, Konacık Mahallesi tapunun N18C-18C-2C pafta, 108 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda bulunan 3.264,09 m² l ...
2016-18 6.1.2016 İlçemiz Tepecik Mahallesi, 59 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonu ...
2016-17 6.1.2016 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 440 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komis ...
2016-16 6.1.2016 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 558 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komi ...
2016-15 6.1.2016 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Tuzla-Aspat Mevkii 444 ada, 1 parseli de kapsayan S.S. Bodrum Bağla Yapı Kooperatifi Mevzii İmar Planına ilişkin ya ...
2016-14 6.1.2016 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Fenerburnu Mevkiinde yapılacak olan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ...
2016-13 6.1.2016 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Sümbül Must ...
2016-12 6.1.2016 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Mine USLU’ ...
2016-11 6.1.2016 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, sekizinci derece Mühendis Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Damla ...
2016-10 6.1.2016 : Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, birinci derece Mühendis Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Merve ...
2016-9 6.1.2016 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Ayşe E ...
2016-8 6.1.2016 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Aytunç ...
2016-7 6.1.2016 : Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, altıncı derece Mimar Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar olarak çalıştırılan Gamze ESEDO ...
2016-6 6.1.2016 Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2016 yılında 24 adam/aylık vizeleri ile m ...
2016-5 6.1.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2016 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komis ...
2016-4 6.1.2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2016 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ ...
2016-3 6.1.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Belediyemiz 2016 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ ...
2016-2 6.1.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Funda AKÇALI, Abdulmecit POYRAZ, Refik ÜLGEN ve ...
2016-1 6.1.2016 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden 2016 yılı ağustos ayında Belediye Meclisinin tatil edilmesine.
2015-138 1.12.2015 Ülke ve dünya barışına katkıda bulunulması adına, bu bölgeyle ilgili çalışmaların başlatılmasına.
2015-137 1.12.2015 Bodrum Merkez ve Konacık Mahallesi sınırları içerisindeki açık hava reklam alanları ve reklam ünitelerinin 26.03.2017 tarihine kadar Bodrum B ...
2015-136 1.12.2015 İlçemiz Akyarlar Mahallesi, Aspat Mevkii, 2279-2286-2287 ve 2288 parsellerin deniz cephesinde hazırlanan, İskele ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı ...
2015-135 1.12.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, N18c23b2b pafta, 366 ada, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/ 1000 ölçekli ...
2015-134 1.12.2015 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 19 pafta, 41 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğ ...
2015-133 1.12.2015 İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri kalemi ile Diğer Gayrimenkul ...
2015-132 1.12.2015 Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 2.000.000,00-TL (İkimilyonTürkLirası) alın ...
2015-131 1.12.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla 3 yıla kadar süreyle gelecek yıllara yaygın h ...
2015-130 4.11.2015 2015 yılı Aralık ayında Malta’da düzenlenecek olan 3. Akdeniz Turizm Forumunda Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Mehmet KOCAD ...
2015-129 4.11.2015 Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 650.000,00-TL alınarak, Destek Hizm ...
2015-128 4.11.2015 İlçemiz Turgutreis-Akyarlar Mahallesi, Aspat Mevkii, 2279, 2286, 2287 ve 2288 parsellerin deniz cephesinde hazırlanan iskele ve kıyı düzenlemesi ...
2015-127 4.11.2015 İlçemiz Gümüşlük, Turgutreis, Mumcular ve Peksimet Mahalleleri sınırları içerisindeki isimlendirilmemiş ve mükerrer olan sokak isimlerinin ...
2015-126 4.11.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 154 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişi ...
2015-125 4.11.2015 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkiinde 2 adet trafo amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Pl ...
2015-124 4.11.2015 İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkiinde 1 adet trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.
2015-123 4.11.2015 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkiinde 2 adet trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.
2015-122 4.11.2015 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 19 pafta, 41 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikli ...
2015-121 4.11.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, Açıkkırlar Mevkii, 366 ada, 12 ve 13 parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değ ...
2015-120 4.11.2015 Muğla Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)’ nin 16.10.2015 tarih ve 2015/2-1 sayılı kararı ile belirlenen ve 01.01.2 ...
2015-119 19.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ile 2016 yılı ve izleyen iki yıl Gelir- Gider Bütçesinin kabulüne.
2015-118 19.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 yılı Performans Programının kabulüne.
2015-117 19.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi’nin kabulüne.
2015-116 7.10.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla 3 yıl süreyle gelecek yıllara yaygın hizmet y ...
2015-115 7.10.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Ortakent Mahallesi, Eren Sokak, No:12/2 adresindeki 188 m² cafenin 9 yıllığına Bodrum Belediyesi Turi ...
2015-114 7.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 yılı ve izleyen iki yıl bütçe taslağının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2015-113 7.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 Yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2015-112 7.10.2015 Bodrum Belediyesi 2016 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2015-111 7.10.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 07.05.2015 tarih ve 2015/59 sayılı kararı ile ilgili Kaymakamlık Makamının 27.07.2015 tarih ve 3067 sayılı yazısı ...
2015-110 7.10.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 154 ada, 11 parselin Kültürel Tesis Alanı olarak kullanımına yönelik imar planı değişikliği teklifinin İmar K ...
2015-109 7.10.2015 İlçemiz Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Mevkii, 796 parsel önü deniz cephesinde Su Sporları İskelesi ve Kıyı Düzenlemesi Amaçlı 1/5000 öl ...
2015-108 7.10.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 104 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan yapının bir bölümünün Kültürel Tesis amacı ile kull ...
2015-107 7.10.2015 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkii, Bodrum Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar ...
2015-106 2.9.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 17.10.2014 tarih ve 2014/159 sayılı kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücre ...
2015-105 2.9.2015 Belediyemize ait 48 TT 816 plakalı Fıat Ducato marka aracın şoförsüz olarak Turgutreis Spor Kulübüne, 48 UR 821 plakalı Peugeot marka aracın ...
2015-104 2.9.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, Kapalı Pazaryerinin bir bölümünün Kapalı Pazaryeri, bir bölümünün de Kültür Merkezi olarak kullanılabilmesi ...
2015-103 2.9.2015 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkiinde, trafo binası yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ...
2015-102 2.9.2015 İlçemiz Gürece Mahallesi, Aynan Mevkiinde, trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne.
2015-101 2.9.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, Çırkan Mevkiinde, trafo amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne.
2015- 100 2.9.2015 İlçemiz Gümbet Mahallesinde, 2 adet trafo binası yapılması amacıyla hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uy ...
2015-99 2.9.2015 İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, Bağla Mevkii, 968 parsel numaralı taşınmazın güneyinde kamuya terki yapılan alan için hazırlanan trafo am ...
2015-98 2.9.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/88 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortakent Yahşi Mahallesi, Kar ...
2015-97 2.9.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/83 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c23b2b p ...
2015-96 2.9.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/82 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodr ...
2015-95 2.9.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/81 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Me ...
2015-94 2.9.2015 Belediye Meclisinin 03.07.2015 tarih ve 2015/80 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri La ...
2015-93 2.9.2015 Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/129 sayılı kararı ile “İçkili Yer Bölgelerinin Tespitine İlişkin” kurulan komisyona, 1 yıl s ...
2015-92 2.9.2015 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenen ve Belediyemiz ...
2015-91 2.9.2015 22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetm ...
2015-90 2.9.2015 03.07.2015 tarih ve 2015/74 sayılı Meclis Kararı ile Özel Kalem Müdürlüğüne “Cenaze Hizmetleri Birimi” adı ile bağlanmış olan Mezarl ...
2015- 89 2.9.2015 Belediyemizin 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 4. ve 35. maddelerine istinaden Bodrum Ziraat Odasına üyelik kayd ...
2015-88 3.7.2015 İlçemiz Ortakent-Yahşi Mahallesi, Kargı Mevkii, 796 parselin deniz cephesine yapılmak istenilen “Su Sporları Amaçlı İskele ve Kıyı Düzen ...
2015-87 3.7.2015 Belediyemiz sınırları içerisindeki Torba Sahil kesimine ait imar planlarının iptali için açılan davalar sonucunda verilmiş olan İdare Mahke ...
2015-86 3.7.2015 Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan “Açık Hava Reklam Alanlarının” 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddesi uyarınca Bod ...
2015-85 3.7.2015 Belediyemiz sınırları içerisindeki bankamatik alanlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75/d maddesi uyarınca Bodrum Belediyesi Tur. ...
2015-84 3.7.2015 İlçemiz Mumcular Mahallesi, 36L4b pafta, 6 parselde kayıtlı taşınmazda imar planı tadilatı yapılmasına ilişkin talebin Belediyemiz İmar Ko ...
2015-84 3.7.2015 İlçemiz Mumcular Mahallesi, 36L4b pafta, 6 parselde kayıtlı taşınmazda imar planı tadilatı yapılmasına ilişkin talebin Belediyemiz İmar Ko ...
2015-83 3.7.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c23b2b pafta, 2557 parselde kayıtlı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz onaylı imar planında Hizmet Alanınd ...
2015-82 3.7.2015 İlçemiz Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifini ...
2015-81 3.7.2015 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii Yat Limanı ve Feribot Yanaşma Yeri Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uy ...
2015-80 3.7.2015 Bodrum Belediye Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 2015/72 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, Lapa Çav ...
2015-79 3.7.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 373 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı, toplam 342,94 m² yüzölçümlü taşınm ...
2015-78 3.7.2015 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esa ...
2015-77 3.7.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/B maddesi gereğince Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.6.1.01 (Temsil, a ...
2015-76 3.7.2015 Belediyemize bağlı tüm müdürlüklerin 2015 yılı bütçesinde sürekli işçiler (şoförler) için ayrılmış olan ikramiye ve maaş tutarlar ...
2015-75 3.7.2015 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenen ve Belediyemiz ...
2015-74 3.7.2015 06.05.2014 tarih ve 110 sayılı Meclis Kararı ile oluşturulan Mezarlıklar Müdürlüğünün iptal edilerek, yerine Muhtarlık İşleri Müdürlü ...
2015-73 3.7.2015 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince Belediye Meclisinin seçim dönemi ile sınırlı kal ...
2015-72 5.6.2015 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, Lapaçavuş Sokak, Kızılyer Deresi Yatağı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar ...
2015-71 5.6.2015 6360 sayılı Kanun kapsamında kapatılan mülga Mumcular Belediyesi adına düzenlenen “Kamu Kurum ve Kuruluşları Yapı Hammaddesi Üretim İzi ...
2015-70 5.6.2015 17/10/2014 tarih ve 159 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi’nin kabulün ...
2015-69 5.6.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 154 ada, 9 parselde kayıtlı, toplam 2.757,75 m² yüzölçümlü taşınmazın 5747/275775 hissesine karşılık gelen ...
2015-68 5.6.2015 Muski hizmetinde kullanılmakta iken, Belediyemiz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde, 6 ay süreyle kull ...
2015-67 5.6.2015 Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (n) fı ...
2015-66 5.6.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 170 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı, toplamda 6.688,81 m² yüzölçümlü taşınmazın, mülkiyeti Belediyemize a ...
2015-65 5.6.2015 Belediyemiz hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüklerimizin ihtiyacı doğrultusunda belirlenen ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi (De ...
2015-64 5.6.2015 Belediyemiz sınırları içerisinde imar planlarında mevcut, fiiliyatta tamamen veya kısmen kullanılmakta olan sokak isimlerinin değiştirilmesi ...
2015-63 12.5.2015 Bodrum Belediyesi 2014 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne.
2015-62 7.5.2015 İlçemiz sınırları içerisinde yeni yapılan inşaatların imara ve proje aykırı olup olmadığının araştırılması için İhtisas Komisyonu ...
2015-61 7.5.2015 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan asfalt çalışmalarına ilişkin 1 adet asfalt plenti ve mekanik plent, 1 adet tanker, 1 adet ...
2015-60 7.5.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre, Belediyemizde boş bulunan 8. derece 8500 unvan kodlu mühendis kadrosunda 1 (bir) adet tam zama ...
2015-59 7.5.2015 Belediyemiz Meclisinin 06.06.2014 tarih ve 2014/116 sayılı kararındaki eksikliklerin düzeltilmiş şekliyle kabulüne.
2015-58 7.5.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 20K-2C pafta, 5316 parsel numarasında kayıtlı, arsa vasfındaki ...
2015-57 7.5.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Ortakent Mahallesi, N18C-22B-2B pafta, 277 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı, arsa vasfındaki 20,32 m ...
2015-56 7.5.2015 18.06.2015 – 01.07.2015 tarihleri arasında İspanya’da yapılacak olan Lloret De Mar Uluslararası Folklor Festivaline katılmak üzere Bodrum Fo ...
2015-55 7.5.2015 Bodrum Belediyesi 2014 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2015-54 7.5.2015 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Me ...
2015-53 3.4.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ile 17.03.2006 tarih, 26111 sayılı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Y ...
2015-52 3.4.2015 6360 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından ilçemiz sınırları içinde tüzel kişilikleri ...
2015-51 3.4.2015 İlçemizden diğer şehirlere yapılacak cenaze nakilleri için Türk Hava Yolları AO. Kargo Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi arasında “Havay ...
2015-50 3.4.2015 İlçemiz Ortakent Mahallesi, Düzalan Caddesinde çarşamba günleri kurulmakta olan pazaryerinin, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Müsgebi Cadde ...
2015-49 3.4.2015 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden, maddi imkanı kısıtlı olan başarılı öğrencilere, 2015-2016 öğretim yılında yapılacak ta ...
2015-48 3.4.2015 Belediyemizce yapılacak olan kültür, tanıtma, ağırlama, festival organizasyon, vb. etkinliklerde görev yapmak üzere oluşturulan komisyona 1 ...
2015-47 3.4.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Nurten ÇAKICI BIÇAK, Abdulmecit POYRA ...
2015-46 3.4.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Dursun GÖKTEPE, Mustafa SARUHAN ve Meh ...
2015-45 3.4.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet ÖZALIN, Ali ÖZTÜRK ve Refik ...
2015-44 2.3.2015 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, İslamhaneleri Köyü, Bağla Mevkiinde bulunan S.S. Bankev Sahil Sitesi İşletme Kooperatifine ait 128 ada 2 parse ...
2015-43 2.3.2015 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, tapunun 28-29 pafta, 409 ada, 1 parselinde, Bodrum Ticaret Odası adına kayıtlı gayrimenkule il ...
2015-42 2.3.2015 İlçemiz Torba Mahallesindeki Torba I. Etap Revizyon ve Uygulama İmar Planında Resmi Kurum Alanı (Jandarma) lejantının, Resmi Kurum Alanı (Emn ...
2015-41 2.3.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c23b2b pafta, 2557 parsel numarasında kayıtlı, toplam 3.412,77 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Bodrum Belediyesin ...
2015-40 2.3.2015 KARAR ÖZÜ : İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c-18c-4c pafta, 1986 parsel numarasında kayıtlı, 1.801,09 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Bodrum B ...
2015-39 2.3.2015 İlçemiz Konacık Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında önerilen Trafo Amaçlı İmar Planı Tadilatının kabul ...
2015-38 2.3.2015 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden, Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifelerine, Belediye ...
2015-37 2.3.2015 İlçemiz Ortakent, Gürece, Yaka ve Gündoğan Mahalleleri sınırları içerisindeki isimlendirilmemiş ve mükerrer olan sokak isimlerinin komisyo ...
2015-36 2.3.2015 Belediyemiz Meclis Üyesi Birol AYDIN’ ın, meclis üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Denetim Komisyonu Üyeliğine, Şakir AÇIKGÖZ’ ü ...
2015-35 2.3.2015 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine istinaden, Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifelerine “Şase ...
2015-34 2.3.2015 29/01/2015 tarih, 29251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6585 sayılı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna” istinaden, Beled ...
2015-33 2.3.2015 Bodrum Belediyesi ile Tunus’un Dijerba Adası Houmt Souk Belediyesi arasındaki kardeş şehir çalışmaları çerçevesinde, Tunus Dijerba Adası ...
2015-32 2.3.2015 Toplantı, konferans, brifing ve eğitim seminerlerine Belediyemizi ve İlçemizi temsilen Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ayrıca katılan ...
2015-31 4.2.2015 Cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına, Belediye tarafından yaptırılmasına ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan cemevlerinin de yararland ...
2015-30 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c23b2b pafta, 2557 parsel numarasında kayıtlı, toplam 3.412,77 m² yüzölçüml ...
2015-29 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, N18c24a4c pafta, 14 ada, 132 parsel numarasında tapuya kayıtlı, toplam 496,94 m ...
2015-28 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Konacık Mahallesi, N18c-18c-4c pafta, 1986 parsel numarasında kayıtlı, 1.801,09 m² yüzölçümlü, i ...
2015-27 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Pınarlıbelen Köyü, N19D18A4D pafta, 123 ada, 138 parsel numarasında kayıtlı, toplam 481,12 m² yüz ...
2015-26 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, N18C-13C-1C pafta, 1489 parsel numarasında kayıtlı, toplam 138,08 m² yüzö ...
2015-25 4.2.2015 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, N18C-13C-1C pafta, 1488 parsel numarasında kayıtlı, toplam 426,84 m² yüzö ...
2015-24 4.2.2015 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan asfalt çalışmalarına ilişkin, asfalt plenti ve bu çalışmalarda kullanılmak üzere ger ...
2015-23 4.2.2015 Belediyemizde geçici işçi olarak çalışan Ali GENÇ’ in 5 ay 29 günlük 2015 yılı çalışma vizesinin alınmasının kabulüne, oy birliği ...
2015-22 4.2.2015 Bodrum Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.
2015-21 7.1.2015 Belediyemize ait 48 BA 017 plakalı yol süpürme aracının 2 yıl süre ile Yatağan Belediyesi adına tahsis edilmesi ve tahsis bedelinin belirlenm ...
2015-20 7.1.2015 1/1000 ölçekli Turgutreis Merkez, Domalan, Palamut ve Derekıyısı Mevkii Uygulama İmar Planı Plan Notu revizyonunun kabulüne, oy çokluğu ile ...
2015-19 7.1.2015 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Akçebük Mevkii, 509 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli ...
2015-18 7.1.2015 Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin yapmış olduğu, trafo yerlerinin imar planına işlenmesine ilişkin talebin kabulüne, oy çokluğu ile kara ...
2015-17 7.1.2015 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı “Çok Amaçlı Toplantı Salonu” ücretinin “Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Ücret T ...
2015-16 7.1.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğe istinaden; 2. ve ...
2015-15 7.1.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Belediyemiz 2015 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ ...
2015-14 7.1.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Belediyemiz 2015 yılı Denetim Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Nurten ÇAKICI B ...
2015-13 7.1.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2015 yılı Ağustos ayında tatil edilmesinin kabulüne, oy birliği ile ...
2015-12 7.1.2015 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2015 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ ...
2015-11 7.1.2015 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda çalı ...
2015-10 7.1.2015 Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2015 yılında 24 adam/aylık vizelerinin al ...
2015-9 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 8500 unvan kodlu, birinci derece Mühendis Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis olarak çalıştırılan Merve M ...
2015-8 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Aytunç ...
2015-7 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, altıncı derece Mimar Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar olarak çalıştırılan Gamze ESEDOĞ ...
2015-6 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Mine USLU’ ...
2015-5 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu, birinci derece Avukat Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan Sümbül Must ...
2015-4 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Ayşe E ...
2015-3 7.1.2015 Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu, birinci derece Veteriner Kadrosunda, Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner olarak çalıştırılan Cevriye ...
2015-2 7.1.2015 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediy ...
2015-1 7.1.2015 13 – 18 Ocak 2015 tarihleri arasında Hollanda’ nın Amsterdam kentinde yapılacak olan UTRECHT Turizm Fuarında Belediyemizi temsil etmek üzere ...
2014-179 5.12.2014 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, N18c24b2a pafta, 74 ada, 92 parselin batı cephesinde ve 74 ada, 85 parselin doğu cephesinde bulunan onaylı 1/1000 ...
2014-178 5.12.2014 İlçemiz sınırları içerisinde dağınık şekilde bulunan ATM ünitelerinin, şehrimizin çehresine uygun bir şekilde düzenlenerek, 10 yıl sü ...
2014-177 5.12.2014 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ nin SGK ve Vergi Dairesine olan borçlarına karşılık, mülkiyeti Belediyemize ...
2014-176 5.12.2014 A. Muttalip ÇELİK tarafından verilen 16/10/2014 tarihli dilekçeye istinaden Turgutreis Mahallesi, Karabağ Mevkii, Muya Sitesi önündeki parkın ...
2014-175 5.12.2014 Belediye Meclisi’ nin 05/12/2013 tarih ve 2013/199 sayılı kararına göre askıya çıkarılan İlçemiz Kumköy Köyü, Kanlıgöl, Armutlu ve Ko ...
2014-174 5.12.2014 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Köyü, 180 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatın ...
2014-173 5.12.2014 İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Akyarlar Köyü, 3176 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının kab ...
2014-172 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Değirmendağı Mevkii, tapunun 5/1 pafta, 3029 parsel numarasında kayıtlı, topla ...
2014-171 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, tapunun N18C-13B-4B/1C pafta, 1901 parsel numarasında kayıtlı, toplam 2318,6 ...
2014-170 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, tapunun N18C-13B-4B/1C pafta, 1900 parsel numarasında kayıtlı, toplam 1615,6 ...
2014-169 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, tapunun N18C-13B-4B/1C pafta, 1899 parsel numarasında kayıtlı, toplam 912,44 ...
2014-168 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesi, tapunun N18C-13B-4B/1C pafta, 1898 parsel numarasında kayıtlı, toplam 981,55 ...
2014-167 7.11.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Gökçebel-Yemiş Mevkii, tapunun N18C-12D-2C pafta, 305 ada, 8 parsel numarasında ...
2014-166 7.11.2014 Bitez Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yer alan 60 adet imar yolunun adres kayıt sistemine işlenebilmesi için isimlendirilmesi, 1 ...
2014-165 7.11.2014 Yalıkavak Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yer alan 428 adet imar yolunun adres kayıt sistemine işlenebilmesi için isimlendirilm ...
2014-164 7.11.2014 İlçemiz Yalı Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yer alan 401 adet imar yolunun adres kayıt sistemine işlenebilmesi için isimlend ...
2014-163 7.11.2014 İlçemiz Çarşı Mahallesi, Yusuf Cansevdi Sokak üzerinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ...
2014-162 7.11.2014 Belediyemizde bir adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmasına ilişkin alınan 02.10.2014 tarih ve 2014/155 sayılı meclis ...
2014-161 7.11.2014 Belediyemizde bir adet tam zamanlı sözleşmeli mühendis çalıştırılmasına ilişkin alınan 02.10.2014 tarih ve 2014/145 sayılı meclis karar ...
2014-160 17.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi ve Gelir ve Gider Bütçesinin kabulüne.
2014-159 17.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi’nin kabulüne.
2014-158 17.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 yılı Performans Programının kabulüne.
2014-157 17.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015-2019 yılı Stratejik Plan çalışmasının kabulüne.
2014/156 2.10.2014 Bodrum Yarımadasının tamamına verilecek olan hizmetlerin tekbir belediye eli ile yürütülecek olmasından dolayı uygun özelliklerde finisher, ...
2014/155 2.10.2014 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre, Belediyemizde boş bulunan 1. derece 8130 unvan kodlu veteriner hekim kadrosunda 1 (bir) adet ta ...
2014/154 2.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar ...
2014/153 2.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe tasarısının Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oy birliği ile kara ...
2014/152 2.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 yılı performans programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
2014/151 2.10.2014 Bodrum Belediyesi 2015 – 2019 yılı Stratejik Plân çalışmasının incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne oy ...
2014/150 2.10.2014 Belediyemize ait 48 VG 033 plakalı cenaze nakil aracının Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odasına cüzi bir ücret karşılığında devrine, ücretin ...
2014/149 2.10.2014 Belediyemiz Meclisince Ege Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil etmek üzere seçilen Asil Üye Tuğrul ACAR’ ın istifa etmesi nedeniyle, yer ...
2014/148 2.10.2014 Belediye Meclis Üyesi Tuğrul ACAR’ ın istifası ile boşalan Meclis 1. Başkan Vekilliğine kalan süre için Meclis Üyesi Dursun GÖKTEPE’ n ...
2014/147 2.10.2014 Belediyemiz Meclisince içkili yerler bölgelerini belirlemek üzere kurulan komisyondan Meclis Üyesi Tuğrul ACAR’ ın istifası ile boşalan komi ...
2014/146 2.10.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Geriş Köyü, Karakuzu Mevkii, tapunun 7 pafta, 714 parsel numarasında kayıtlı, ...
2014/145 2.10.2014 Belediyemizde boş bulunan bir adet 1. derece 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunda bir adet tam zamanlı Sözleşmeli Mühendis çalıştırılması ...
2014/144 2.10.2014 Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün daha etkin ve verimli çalışabilmesi için Organizasyon şemasında ve çalışma yönetme ...
2014/143 2.10.2014 Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün daha etkin ve verimli çalışabilmesi için organizasyon şemasında ve çalışma yönetmeliğin ...
2014/142 2.10.2014 Bodrum Belediye Meclisinin 08/04/2014 tarih ve 2014/91 sayılı kararı ile oluşturulan Plan ve Proje Müdürlüğünün isminin “Etüd Proje Müd ...
2014/141 2.10.2014 Bodrum Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 2014/133 sayılı kararı ile kurulmuş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne ait çalışma yöne ...
2014/140 2.9.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye tahsis edilen Gümbet Kafe, Kayıkha ...
2014/139 2.9.2014 Belediyemize bağlı Gündoğan Mahallesi, Göl-Türkbükü Mahallesi, Bitez Mahallesi, Yalıkavak Mahallesi ve Konacık Mahallesinde bulunan reklam a ...
2014/138 2.9.2014 Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.’ nin yapmış olduğu, trafo yerlerinin imar planına işlenmesine ilişkin talebin, Belediyemiz İmar Komisyonuna h ...
2014/137 2.9.2014 Bodrum ilçesi idari sınırları içinde yer alan ve 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin konusunu oluşturan, alt ve üst limitl ...
2014/136 2.9.2014 6360 sayılı yasa kapsamında Belediyemiz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan 18.06.2014 tarihli protokol ekinde yer alan taksim ...
2014/135 2.9.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira sürelerinin on yıl olarak belirlenmesinin 5393 say ...
2014/134 2.9.2014 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2014 yılı gider bütçesinde aktarım yapılmasına ilişkin alınan 04/07/2014 tarih ve 2014-126 sayılı Mecl ...
2014/133 2.9.2014 22/07/2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmel ...
2014/132 2.9.2014 22/07/2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmel ...
2014/131 2.9.2014 Belediyemize ait 48 TR 126 plakalı cenaze nakil aracının Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına cüzi bir ücret karşılığında devri ...
2014/130 2.9.2014 Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 2015 yılı yer işgal kullanım alanlarının komisyon raporunda tespit ed ...
2014/129 2.9.2014 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve yeni işletmeye açılacak olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılabilmesi ...
2014/128 4.7.2014 6360 sayılı yasa ile 1/2 hissesi Bodrum Belediyesine, 1/2 hissesi Büyükşehir Belediyesine devredilen Eski Ortakent-Yahşi Belediyesi ve Konacı ...
2014/127 4.7.2014 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San.ve Tic. AŞ’ne 15.000.000.-TL. (Onbeşmilyon Türk Lirası) sermaye artırımı yapılmasının k ...
2014/126 4.7.2014 Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası aktarma yapılmasının kabulüne.
2014/125 4.7.2014 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre, Belediyemizde boş bulunan 8505 unvan kodlu, 6 ncı dereceli 1 (bir) adet mimar kadrosunda tam z ...
2014/124 4.7.2014 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddeleri ile ...
2014/123 4.7.2014 Belediye Meclisinin 26/11/2013 tarih ve 2013/194 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 Mali Yılı Fiyat Tarifesinde revizyon yapılmasının kabulü ...
2014/122 4.7.2014 İlçemiz Neyzen Tevfik Caddesi No:2’den Menekşe Çıkmazı’na kadar olan bölgenin, işletme dışına ses çıkışını önleyecek sistemin ya ...
2014/121 4.7.2014 İlçemiz Bitez, Konacık, Akyarlar, Göl-Türkbükü ve Yalıkavak Mahallelerinde bulunan PTT şube binalarının 5 yıl süre ile Bodrum PTT Müd ...
2014/120 4.7.2014 : İlçemiz Konacık Mahallesi, N18C23B2B pafta, 2557 parselde kayıtlı, 3.412,77 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Konacık Belediyesine ait iken, 6 ...
2014/119 4.7.2014 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 16 pafta, 29 ada, 68 parselde kayıtlı 3.984 m² yüzölçümlü, mülkiyeti Bodrum Belediyesine ait gayrimenkulün sat ...
2014/118 4.7.2014 Belediyemiz Meclisince alınan 04/10/2013 tarih ve 2013-177 nolu kararın iptal edilerek, İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi 27 pafta, 74 ada, 20 parsel ...
2014/117 4.7.2014 “Bodrum Belediyesi Müdürlüklerine Ait Çalışma Yönetmeliği Taslağı” ile eki “Organizasyon Şemasının” kabulüne.
2014-116 6.6.2014 Belediye Meclisinin 06/05/2014 tarih ve 2014/112 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 6360 sayılı Yasa gereğince kapanan eski belde ...
2014-115 6.6.2014 Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne asli hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilen, Yalıkavak Mahallesi, Eser Caddesi, No:3/ ...
2014-114 6.6.2014 Belediyemiz sınırları içerisindeki cadde ve sokak isimlerinin belirlenmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (n) ben ...
2014-113 6.6.2014 Bodrum Belediyesi Müdürlüklerine Ait Çalışma Yönetmeliği Taslağı” ile eki “Organizasyon Şemasının” Temmuz ayı Olağan Meclis Topla ...
2014-112 6.5.2014 6360 sayılı yasa gereğince kapanan eski beldelerimizde oluşan yeni mahallelerin durumunun yeniden değerlendirilerek, yeni mahalle- ler kurulması ...
2014-111 6.5.2014 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’ne 08.04.2014 tarih ve 2014/92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tah ...
2014-110 6.5.2014 Belediyemiz bünyesinde Mezarlıklar Müdürlüğü kurulması ve Belediyemiz organizasyon şemasına işlenmesinin kabulüne.
2014-109 6.5.2014 Belediyemizin de üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Belediyemizi temsil etmek üzere 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üye seçilmesin ...
2014-108 6.5.2014 : Belediyemiz 2013 yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne.
2014-107 6.5.2014 Bodrum Yarımadası Bütüncül Plan çalışmalarının başlatılmasının kabulüne.
2014-106 6.5.2014 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesi gereğince, ihalesiz olarak satılacak ihdas parselleri ile ilgili satış kararlarının Belediye Encü ...
2014-105 6.5.2014 Belediyemiz Norm Kadrolarında boş olan 8130 unvan kodlu 1. derece Veteriner kadrosunda, 5393 Sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince ...
2014-104 6.5.2014 Belediyemiz de Yeni oluşturulan Norm Kadroların kabulüne.
2014-103 6.5.2014 Belediyemiz tarafından yürütülen Temizlik İşlerinin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi yapılmasının kabulüne.
2014-102 6.5.2014 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendiril ...
2014-101 6.5.2014 Belediyemizin de üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere, 1 (bir) asil, 1 (bir) yedek üyenin seçilmesinin kabul ...
2014-100 6.5.2014 Belediyemizin de üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliğine belediyemizi temsil etmek üzere 1(bir) asil, 1(bir) yedek üyenin seçilmesinin kabulü ...
2014-99 25.4.2014 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişikl ...
2014-98 8.4.2014 Belediyemiz 2014 Mali yılı Bütçesinin 220.051.570-TL olarak belirlenmesinin kabulüne.
2014-97 8.4.2014 Belediyemizde 657 Sayılı kanuna tabi çalışmakta olan Zabıta Memurla- rına 2014 yılında aylık brüt 382.-TL maktu fazla çalışma ...
2014-96 8.4.2014 Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği meclisinde görev almak üzere, Belediyemiz Meclisinden 2 (iki) üyenin seçilmesinin kabulü ...
2014-95 8.4.2014 6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yap ...
2014-94 8.4.2014 Belediye Başkanlığının 2014 yılı içinde yapacağı kültür, tanıtma, ağırlama, festival organizasyon gibi her türlü etkinlikl ...
2014-93 8.4.2014 Belediyemizde Tam Zamanlı Norm Kadro karşılığı sözleşmeli 2 (iki) Avukat çalıştırılmasına ve ücretinin belirlenmesinin kab ...
2014-92 8.4.2014 Kapanan Belde Belediyelerine ait olan işletmelerinin Bodrum Belediyesi Tur. İnş. Gıda Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’ne 5 (beş) ...
2014-91 8.4.2014 Norm Kadro Yönetmeliğine göre 18 (onsekiz) müdürlüğün oluşturulmasının kabulüne.
2014-90 8.4.2014 Belediyemiz adına Kamu Görevlileri Sendikaları ile toplu sözleşme yap- mak üzere Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin kabulüne.
2014-89 8.4.2014 Belediyemiz 2014 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.
2014-88 8.4.2014 Bodrum Belediyesi 2013 yılı Faaliyet Raporunun kabulüne.
2014-87 8.4.2014 Belediyemiz 2014 yılı İşgaliye komisyonu üyelerinin seçilmelerinin kabulüne.
2014-86 8.4.2014 Bodrum Belediye Meclisinin 17.09.1998 tarih ve 1998/ 158 sayılı kararıyla yayınlanan yönetmeliğe istinaden, 2014-2015 eğitim-öğretim ...
2014-85 8.4.2014 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçilmelerinin kabulüne.
2014-84 8.4.2014 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İmar Komis- yonu Üyelerinin seçilmelerinin kabulüne.
2014-83 8.4.2014 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesin ( a ) bendine istinaden, Belediye Encümen Üyelerinin seçilmelerinin kabulüne.
2014-82 8.4.2014 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince; Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ve 2 Asil, 2 Yedek Katip üyelerinin seçilmelerinin ka ...
2014-81 7.3.2014 Konacık Belediye Meclisi’nin 07.02.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen, N18c18c3c pafta, 826 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygula ...
2014-80 7.3.2014 Turgutreis Belediye Meclisi’nin 05.02.2014 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyarlar Mevkii, 13 pafta, 1037 parsele ilişkin 1/1000 ö ...
2014-79 7.3.2014 Turgutreis Belediye Meclisi’nin 05.02.2014 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyarlar Mevkii, 15/1 pafta, 415 parsele ilişkin 1/1000 ...
2014-78 7.3.2014 Ortakent-Yahşi Belediye Meclisi’nin 17.02.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen, Ortakent Mahallesi Kemer Mevkii, 2116 parsele ilişki ...
2014-77 7.3.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Yeniköy Mahallesi, 21 pafta, 48 ada, 74 parselde kayıtlı taşınmazın satışının ihale yoluyla yapılma ...
2014-76 7.3.2014 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, 74 ada, 90 parselde, 8169,51 m² yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı Temel Eğitim Alanında kal ...
2014-75 7.3.2014 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 1/12 pafta, 405 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın satışının ihale yoluyla yapı ...
2014-74 7.3.2014 İlçemiz, Yokuşbaşı Mahallesi, 28 pafta, 73 ada, 37 parsele ilişkin Belediye miz Meclisi’nin 07.07.2011 tarih ve 2011/77 sayılı kararıyla on ...
2014-73 7.3.2014 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 26 pafta, 68 ada, 106 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne.
2014-72 7.3.2014 İlçemiz Umurca Mah. 41 pafta, 93 ada, 10 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne.
2014-71 7.3.2014 İlçemiz Umurca Mah. 31M1a pafta, 89 ada, 18 ve Yokuşbaşı Mah. 27 pafta, 74 ada, 32 parseller ve kuzey cephesindeki park alanına ilişkin Koruma ...
2014-70 7.3.2014 Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.12.2013 tarih ve 2192 sayılı Kararına ilişkin Koruma Amaçlı İmar ...
2014-69 7.3.2014 İlçemiz Yeniköy Mah. Göktepe Mevkii, 18 pafta, 33 ada, 112 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne.
2014-68 7.3.2014 İlçemiz Türkkuyusu Mah. 24 pafta, 67 ada, 74 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne.
2014-67 7.3.2014 İlçemiz Yeniköy Mah. 31L-1b pafta, 448 ada, 3 parsele ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin kabulüne.
2014-66 7.3.2014 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kazıman Sokak No:13 adresinde bulunan “İçkili Lokanta’nın içkili yerler bölgesine dâhil edilmesinin şart ...
2014-65 7.3.2014 Mazı Köy Muhtarlığının 31.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı İhtiyar Heyeti kararı ile kabul edilen, köy İhtiyar Heyeti’ne ait, köy adına ...
2014-64 7.3.2014 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 08.01.2014 tarihli yazılarına istinaden, Orman Arazisi olan yerden, Belediyemiz Su deposuna elektrik hatt ...
2014-63 7.3.2014 Ortakent Yahşi Belediye Meclisinin 03.02.2014 tarih ve 2014/9 sayılı kararı İle kabul edilen, mülkiyeti Ortakent Belediyesine ait, Ortakent Maha ...
2014-62 7.3.2014 Turgutreis Belediye Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/32 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Turgutreis Belediyesine ait 018b-01d2d pafta ...
2014-61 7.3.2014 Dağbelen Köy Muhtarlığının 25.01.2014 tarih ve 2014/3 sayılı kararı ile kabul edilen, köy Tüzel Kişiliğine ait Gökçebel Mahallesi, Fi ...
2014-60 7.3.2014 Belediyemiz Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri Birimi’ne bağlı olan Geçici Hayvan Bakımevinin Veterinerlik Hizmetl ...
2014-59 7.2.2014 Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’ne 5.000.000.-(Beşmilyontürklirası) TL sermaye artırımı yapılmasının ...
2014-58 7.2.2014 Belediyemizin, Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’ne olan sermaye borcunun ödenmesi ve personel giderlerinin karş ...
2014-57 7.2.2014 İlçemiz, Eskiçeşme Mahallesi, Gümbet Mevkii, 10 pafta, 14 ada, 118 parsel- den, mülkiyeti Siesta Turizm Ticaret A.Ş.’ne ait gayrimenkulün ...
2014-56 7.2.2014 İlçemiz,Eskiçeşme Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 19 parselden, mülkiyeti Hasan Hüseyin ÜNGÖR’e ait gayrimenkulün kuzey cephesinden daha ön ...
2014-55 7.2.2014 Turgutreis Belediye Meclisi’nin 04.12.2013 tarih ve 2013/177 sayılı kararı ile kabul edilen, Turgutreis Belediyesi Sınırları içinde bulun ...
2014-54 7.2.2014 Ortakent-Yahşi Belediyesi’nin 02.01.2014 tarih ve 2014/6 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Ortakent Mahallesi Kemer Mevkii, 412 ...
2014-53 7.2.2014 Mumcular Belediyesi’nin 03.01.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Mumcular Beldesi 623 ada, 8 parselde imar p ...
2014-52 7.2.2014 Turgutreis Belediyesi’nin 04.12.2013 tarih ve 2013/169 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Turgutreis Beldesi, Dümencibağı Mevk ...
2014-51 7.2.2014 Turgutreis Belediyesi’nin 04.12.2013 tarih ve 2013/170 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Turgutreis Beldesi, Karabağaltı Mevki ...
2014-50 7.2.2014 Turgutreis Belediyesi’nin 08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Turgutreis Beldesi, Akyarlar Akçebük Mevki ...
2014-49 7.2.2014 Turgutreis Belediyesi’nin 08.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Turgutreis Beldesi, Peksimet Köyü, 1242 ...
2014-48 7.2.2014 Konacık Belediyesi’nin 07.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Konacık Beldesi, 1415 parselin kuzey ceph ...
2014-47 7.2.2014 Konacık Belediyesi’nin 07.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Konacık Beldesi, 3 pafta, 1729 parselde i ...
2014-46 7.2.2014 Konacık Belediyesi’nin 07.01.2014 tarih ve 2014/4 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Konacık Beldesi, Açıkkırlar Mevkii, N1 ...
2014-45 7.2.2014 Konacık Belediyesi’nin 07.01.2014 tarih ve 2014/3 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İlçemiz Konacık Beldesi, Açıkkırlar Mevkii, 841, 8 ...
2014-44 7.2.2014 Torba I.Etap Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının kabulüne.
2014-43 7.2.2014 Belediyemiz Mücavir Alan sınırları içerisinde bulunan Çamlık Köyünün “Köy Yerleşik Sınırı” tespitinin kabulüne.
2014-42 7.2.2014 İlçemiz, Yeniköy Mahallesi, 19 pafta, 41 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı teklifinin şartlı ...
2014-41 7.2.2014 Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.01.2014 tarih ve 2237 sayılı kararına istinaden hazırlanan, İlçemi ...
2014-40 7.2.2014 İlçemiz Omurca Mahallesi, 37 pafta, 88 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İ ...
2014-39 7.2.2014 İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 22 pafta, 53 ada, 3 parsel ve 54 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ve 1/1000 öl ...
2014-38 7.2.2014 İlçemiz Yokuşbaşı Mahallesi, Kocadere Mevkii, 28,29 pafta, 409 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmaz ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölç ...
2014-37 7.2.2014 İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 61 ada, 52 parselde kayıtlı mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait taşınmazın, 61 ada, 37 parsel maliki Sütaş S ...
2014-36 7.2.2014 Belediye Meclisi’nin 05.12.2013 tarih ve 2013/199 sayılı kararına yapılan itirazın reddine.
2014-35 7.2.2014 Belediye Meclisi’nin 04.10.2013 tarih ve 2013/166 sayılı kararına yapılan itirazın kabulüne, konu ile ilgili Encümen’e yetki verilmesine.
2014-34 7.2.2014 Göl Türkbükü Belediye Meclisinin 04.10.2013 tarih ve 2013/31 sayılı kararı ile kabul edilen, beldede bulunan ticari taksilerin sayısının art ...
2014-33 7.2.2014 S.S.136 Nolu Şehiriçi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin, Kent İçi Taşımacılıkta Elektronik Ücret Toplama Sistemine geçiş t ...
2014-32 7.2.2014 Yalıkavak Belediye Meclisi’nin 06.01.2014 tarih ve 2014/9 sayılı kararı ile kabul edilen, SS. 273 Nolu Yalıkavak Dolmuşçular Motorlu Taşıy ...
2014-31 7.2.2014 Pınarlıbelen Köy Muhtarlığının 15.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararı ile kabul edilen, köy Tüzel kişiliğine ait 2 (iki) adet taşınm ...
2014-30 7.2.2014 Mumcular Belediye Meclisinin 05.12.2013 tarih ve 2013/80 sayılı kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Mumcular Belediyesine ait, Mumcular Beldesi, Me ...
2014-29 7.1.2014 Belediyemiz Mücavir Alan Sınırları içerisinde bulunan Çamlık Köyü ve Kumköy İrmene Mahallesinin
2014-28 7.1.2014 Turgutreis Belediye Meclisi'nin 06.11.2013 tarih ve 2013-146 sayılı kararı ile kabul edilen, Akçaalan Mevkii, 5687 ve 5998 parsellerin Milli Eğit ...
2014-27 7.1.2014 Gümüşlük Belediye Meclisi'nin 06.12.2013 tarih ve 2013-40 sayılı kararı ile kabul edilen, Koyunbaba Mahallesi, Samanlık Mevkii, N18c16d1d paft ...
2014-26 7.1.2014 Ortakent-Yahşi Belediye Meclisi'nin 02.12.2013 tarih ve 2013-92 sayılı kararı ile kabul edilen, Yahşi Mahallesi, Kargı Mevkii 157 parsele iliş ...
2014-25 7.1.2014 Ortakent-Yahşi Belediye Meclisi'nin 02.01.2014 tarih ve 2014-5 sayılı kararı ile kabul edilen, Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii, (kök 1204 par ...
2014-24 7.1.2014 Ortakent-Yahşi Belediye Meclisi'nin 02.12.2013 tarih ve 95 sayılı kararı ile kabul edilen, Ortakent Mahallesi, Bağarası Mevkii, 165 ada 3 parsel ...
2014-23 7.1.2014 KTA3 alanı içerisinde kalan Trafo alanına ilişkin Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabu ...
2014-22 7.1.2014 KTA sınırı değişikliğine ilişkin Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,
2014-21 7.1.2014 1/1000 ölçekli Göktepe Koruma Amaçlı İlave Uygulama İmar Planı Plan Onama Sınırının düzeltilmesinin kabulüne,
2014-20 7.1.2014 Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 11.03.2005 tarih ve 205/582 sayılı Kararına istinaden yapılan 1 ...
2014-19 7.1.2014 İlçemiz Omurca Mahallesi, 41 pafta, 106 ada, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 38, 77 ve 101 parsellerde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 öl ...
2014-18 7.1.2014 İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 11 Pafta, 20 ada, 1 Parselde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İm ...
2014-17 7.1.2014 Belediye Meclisi'nin 07.11.2013 tarih ve 2013-193 sayılı kararı ile satışına karar verilmiş olan İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, 381 ada, 12 p ...
2014-16 7.1.2014 Belediyemiz sınırları içerisinde mevcut bulunan üç adet sokağın isim değişikliği yapılmasının kabulüne,
2014-15 7.1.2014 Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince su f ...
2014-14 7.1.2014 Göl Türkbükü Belediye Meclisinin 04.10.2013 tarih ve 2013-31 sayılı kararı ile kabul edilen, beldede bulunan ticari taksilerin sayısının art ...
2014-13 7.1.2014 6360 Sayılı Kanun gereğince, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlanacak olan, Bodrum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin Belediyemize ...