Bodrum Belediyesi

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Hakkımızda

Paylaş:

Müdürlüğümüz, Belediye Meclisimizin 06.12.2022 tarihli kararı ile kurulmuştur. Çalışmalarını hak temelli, eşitlikçi, sürdürülebilir, ekoloji dostu ve kadın özgürlükçü  bakış açılarını benimseyerek; din, dil, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, ırk, mezhep, siyasi düşünce, inanç, etnik köken vb. ayrım yapmadan gerçekleştirmektedir. 


Müdürlüğümüzün hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yasal dayanaklar başlığı altındaki yönetmeliğimizi inceleyebilirsiniz.


Amacımız

Bodrum Belediyesi kamu tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde, belediyemizin Stratejik Planı ve Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, şiddetle mücadele etmek,  kadınlarla ve çocuklarla birlikte ekonomik, sosyal, psikolojik ve hukuki destek çalışmalarını yürüterek güçlenmelerine destek olmayı amaçlamaktayız. 


Müdürlüğümüz Büroları

  1. İdari ve Mali İşler Bürosu

  2. Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu

  3. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bürosu

  4. Kadın Ekonomisini Güçlendirme Bürosu

  5. Kadın Danışma ve Sığınmacı Bürosu

  6. Eğitim ve Sosyal Proje Geliştirme Bürosu

  7. Eşitlik ve Farkındalık Bürosu


Yasal Dayanaklarımız