Bodrum Belediyesi

Meclis Kararları

Bodrum Belediyesi

2020-93 Sayılı 6.8.2020 Tarihli Meclis Kararı

Karar No:
2020-93
Karar Tarihi:
6.8.2020
Birim:
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Özet:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere ortak projeler oluşturmak amacıyla kardeş kent ilişkisi kurulmasına, oy birliği ile karar verildi.
Karar Dosyası:
Dosyayı indir
Karar:

Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 17.07.2020 tarih ve E.661 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/p maddesinde “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek" hükmü ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/36 sayılı genelgesinin Yurtdışı İlişkiler başlıklı maddesinin son fıkrasında; "Yurt içindeki belediyeler arasında kardeş kent ilişkisi ilgili belediyelerin karşılıklı meclis kararları ile kurulabilecektir." hükmü bulunmaktadır.

          Makamınızca uygun görülmesi halinde Muğla İli Milas Belediyesi ile kardeş şehir olunması konusuna ilişkin bir karar alınması için yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendine istinaden, Bodrum Belediyesi ile Milas Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek üzere ortak projeler oluşturmak amacıyla kardeş kent ilişkisi kurulmasına, Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarihli oturumuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

 

 

 

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

            Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye