SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

Bodrum Belediye Başkanlığı'nın ilanıdır - 4

İlçemiz, Türkbükü Mahallesi, Çetili İncilipınar mevkii, 299 Ada 1, 300 Ada 1, 301 Ada 1, 302 Ada 1 ve 2 ile 303 Ada 1 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulanması kararını içeren 25/04/2017 tarih, 1073 sayılı Belediye Encümeni kararı ile 23/05/2017 tarih, 1164 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planı, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre, 09/08/2017 tarihinde, Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bölümünün girişinde bulunan ilan panosuna 30 (otuz) gün asılmak suretiyle ilana çıkartılmıştır.