SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Sözlü Sınav Sonuçları

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci maddesiyle 27/6/ 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlannda 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu usul ve esasların 39. maddesi çerçevesinde işçi ve geçici işçi statüsüne geçebilmek için sözlü sınava katılan adayların sınav sonuç listeleri aşağıda verilmiştir.

 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Sözlü Sınav Sonuçları

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması değerlendirmeleri devam etmekte olup, olumsuz (menfi) olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, 696 Sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı daha sonra tespit edilen adayların başvuruları da geçiş sürecinin tüm aşamalarında ret olarak değerlendirilecek, geçiş süreci tamamlansa dahi iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. Sonuçlara itiraz 26.03.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Muğla Valiliği bünyesinde oluşturulan Sınav İtiraz Komisyonuna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı dilekçe ile yapılacaktır. Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.23.03.2018