SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2047-88 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2047-88

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşünün belirlenebilmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine .

Karar Açıklaması

:  

ve Şehircilik Bakanlığının (Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü) 23.04.2017 tarih ve 88570681 sayılı yazı ve ekleri ile, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (denize girme ve güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşlerimiz ile konuya ilişkin alınacak Meclis Kararımızın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin 1. fıkrasına göre gönderilmesi istendiğinden, yine 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

              Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık  Mevkii, 26 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın deniz cephesinde hazırlanan “İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) ve Kıyı Düzenlemesi” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili kurum görüşünün belirlenebilmesi için konunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                Katip Üye                                          Katip Üye