SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-94 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-94

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, talepleri doğrultusunda ek süre verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 30.05.2019 tarih ve 8474 sayılı teklif yazısıyla Belediye Meclisine havale edilen; İlçemiz  Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 2019/80 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.

Belediyemiz İmar  ve Bayındırlık Komisyonunun,  24.06.2019 tarih ve 2019/15 sayılı raporunda; “Söz konusu parselde yer alan mevcut trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. ye devrinin gerçekleşmesi amacı ile hazırlanan uygulama imar planı değişikliği kapsamında mevcutta  1740,24 m² miktarında düzenlenen park alanı içerisinde 88,23 m² yüzölçümündeki alanın Trafo Alanı ayrıldığı görülmüş olup, parselin güneyindeki taşıt yolu yeniden düzenlenerek park alanının korunduğu anlaşılmaktadır.

ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ den planlan değişikliğine ilişkin 29.05.2019 tarih ve 42794 sayılı yazısı ile “…söz konusu taşınmaz üzerine trafo alanı amaçlı  plan değişikliği çalışması yapılmasında Şirketimizce herhangi bir sakınca bulunmadığı…” belirtilen kurum görüşü yer aldığı görülmüştür.

İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parselde, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi teklifi, şehircilik  ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenerek, konuya ilişkin ek süreye ihtiyaç duyulduğuna oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisimizin takdirlerine saygıyla sunulur” denilmektedir.

 Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda;  İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin konunun değerlendirilmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                          Katip Üye