SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-81 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-81

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin, “Karapınar Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2019 tarih ve 8386 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

        Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 20.05.2019 tarih ve 2019/7 karar sayılı raporunda; “Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin, “Karapınar Sokak”  olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

           Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, 6218 Sokak isminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden, “Karapınar Sokak” olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                      Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                           Tamer MANDALİNCİ

                    Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                      Katip Üye