SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-80 Sayılı - 10/6/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-80

Karar Tarihi

: 10/6/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım AŞ adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 30.05.2019 tarih ve 8474 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım AŞ adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içinde yer alan trafonun ADM Elektrik Dağıtım AŞ adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

                             Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                           Tamer MANDALİNCİ

                           Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                                    Katip Üye