SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-74 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-74

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31-32-33.maddeleri ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek madde 15’e göre sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1729 sayılı teklif yazısında; “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31,32,33. maddesi ve 6289 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen 15. ek maddesine istinaden, sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31’inci, 32’inci, 33’üncü maddeleri ve 6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Ek madde 15’e göre sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

 

                                Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                              Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                                Katip Üye