SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-68 Sayılı - 2/5/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-68

Karar Tarihi

: 2/5/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellerde “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünden kurum görüşlerinin alınması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin düzenlenen Küçük Sanayi Alan Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2019 tarih ve 4498 sayılı yazısı ile Belediye Meclisine sunulmuş, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve 2019/40 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonunun 26.03.2019 tarih ve 2019/8 sayılı raporunda; “Konuya ilişkin yeterli inceleme yapılamadığından ek süreye ihtiyaç duyulduğuna“ oy birliği ile karar verilmiştir. Bu nedenle, konu İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 204-6766 sayılı yazısı ile tekrar Meclise sunulmuş, Belediye Meclisimizin 07.04.2019 tarih ve 2019/58 sayılı kararı ile yine İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Bu kez 19.04.2019 tarih ve 12 sayılı komisyon raporunda; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi istenen söz konusu plan değişikliği teklifi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.04.2019 tarih ve 201-6766 sayılı yazısındaki açıklamaları ve diğer tüm belgeleri ile birlikte şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup, yapılmak istenen plan değişikliğine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünün kurum görüşleri bulunmadığı, kurum görüşlerinin tamamlanmasından sonra değerlendirilebileceği oy birliği ile uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

                Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellerde “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğünden kurum görüşleri alındıktan sonra, konunun komisyonca değerlendirilerek Meclise sunulması hususunda, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesine, Belediye Meclisinin 02.05.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.  

 

                     Ahmet ARAS                                           Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                   Meclis Başkanı                                                       Katip Üye                                                Katip Üye