SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-63 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-63

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanan “Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun” oy çokluğu ile yeterli görülmesine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 41 sayılı teklif yazısında; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde yer alan “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu, nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” hükmü gereği,  Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Belediye Meclisimize sunulmuş olup, 

          Meclis 1. Başkan Vekili Dursun GÖKTEPE’ nin Başkanlığında yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi  gereğince hazırlanan ve karar ekinde yer alan “Bodrum Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun yeterliliğine”,  Meclis Üyelerinden Hülya AŞKIN ve İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin yetersizlik oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.     

 

                           Ahmet ARAS                      Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                       Tamer MANDALİNCİ

                                       Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                                Katip Üye