SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-57 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-57

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 05.04.2019 tarih ve 6765 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, öneri koruma amaçlı imar planı değişikliği ile, onaylı imar planında Küçük Sanayi Sitesi olarak görülen alana bağlantı sağlamak amacı ile 12 metrelik taşıt yolu düzenlenmiştir. Plan değişikliği yapılan alan sit karakteri olarak Doğal Sit Alanı özelliği gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye Meclis Kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir. Konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Milas-Bodrum Karayolu (Torba-Yan Yol Bağlantısı Düzenlemesi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmasına karşılık Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                                Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                              Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                                Katip Üye