SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-54 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-54

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Önder BATMAZ’ ın maaşının belirlenmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 714 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz Meclis Üyesi Önder BATMAZ, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca 03.04.2019 tarihinden itibaren Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş olup, aynı kanun maddesinin “Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” hükmü uyarınca, Belediye Başkan Yardımcısı Önder BATMAZ’ ın maaşının meclisimizce belirlenerek karar alınması gerektiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince Belediye Başkanı  tarafından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediyemiz Meclis Üyesi Önder BATMAZ’ ın aylık maaşının, Belediye Başkanı aylık ödeneğinin 2/3'ü oranında belirlenmesinin kabulüne, meclis üyelerinden Bahattin KUL ve İsmail KARAŞEHİRLİ’ nin çekimser oy kullanmalarına karşılık Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                              Ahmet ARAS                        Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                     Tamer MANDALİNCİ

                             Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                                Katip Üye