SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-51 Sayılı - 7/4/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-51

Karar Tarihi

: 7/4/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemizin üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ ın asil, Kemal ÖZYURT’ un yedek üye olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.04.2019 tarih ve 280 sayılı teklif yazısında; “10.08.1994 tarih ve 1994/29 sayılı Meclis Kararı ile üyesi olduğumuz Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek üyenin  belirlenmesi gerekmektedir.” denildiğinden, konu Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

          Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemizin üyesi olduğu Ege Belediyeler Birliğinde, Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ ın asil, Kemal ÖZYURT’ un yedek üye olarak seçilmelerine, meclis üyelerinden İsmail KARAŞEHİRLİ, Ayşen KILIÇ BOZAN ve Bahattin KUL’ un çekimser oy kullanmalarına karşılık,Belediye Meclisinin 07.04.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.   

 

 

                                   Ahmet ARAS                         Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL                 Tamer MANDALİNCİ

                                 Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                           Katip Üye