SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-37 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-37

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvele, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 5 adet damperli kamyon, 2 adet mini damperli sıkıştırmalı kamyonet, 1 adet personel servisi, 1 adet semi-treyler ve 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun eklenerek sayının 12 olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih ve 138 sayılı teklif yazısında; “237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir. Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi hangi hizmette kullanacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. (Ek cümle 3/7/2005-5393/85 md.) Ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idareler birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinilirler.” denilmektedir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (b) bendinde bütçeyi kabul etmek meclisin görevleri arasında sayılmış ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 30. maddesinde bütçeye eklenecek cetveller arasında “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)” olması gerektiği belirtilmiştir.

                23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveline, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 5 adet 5 m³ kapasiteli damperli kamyon, 2 adet 2,5 m³ kapasiteli mini damperli sıkıştırmalı kamyonet, 1 adet 16 kişilik personel servisi, 1 adet 38 m³ semi-treyler ve 3 adet 7 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun eklenerek sayının 12 olarak değiştirilmesi ve (T1) cetveline işlenmesi için gerekli iznin verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Meclis gündemine alınması ve karara bağlanması konusunda Belediye Meclisine havalesini Olur’larınıza arz ederim.” denilmekte olup,   

                Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 23.10.2018 tarih ve 2018/99 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2019 mali yılı bütçesine ekli “237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetvele, Temizlik İşleri Müdürlüğünün ihtiyacı olan 5 adet 5 m³ kapasiteli damperli kamyon, 2 adet 2,5 m³ kapasiteli mini damperli sıkıştırmalı kamyonet, 1 adet 16 kişilik personel servisi, 1 adet 38 m³ semi-treyler ve 3 adet 7 m³ hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonunun eklenerek sayının 12 olarak değiştirilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.     

     

 

                        Mehmet KOCADON                              Mehmet ÖZALIN                           Niyazi ATARE  

                           Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                      Katip Üye