SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-31 Sayılı - 6/3/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-31

Karar Tarihi

: 6/3/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 01.03.2019 tarih ve 4105 sayılı teklif yazısında; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı) 31.01.2019 tarih ve E.940/2407 sayılı yazısında, Muğla 2. İdare Mahkemesinin 22.03.2018 tarih ve E:2016/466 K:2018/656 sayılı kararı uyarınca; İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 parsel (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın Mahkeme Kararında belirtilen iptal gerçekleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2018 tarih ve 175 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği onaylanmıştır.

          Muğla 2. İdare Mahkemesinin 22.03.2018 tarih ve E:2016/466 K:2018/656 sayılı kararı doğrultusunda, söz konusu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Emsal:0,60 Resmi Kurum Alanı (Vergi Dairesi) olarak Belediyemiz tarafından yeniden düzenlenmiş olduğu belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                         Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                            Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                         Katip Üye