SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-3 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-3

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan oylamada; Belediye Meclis üyelerinden Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN, Mahalli İdareler Seçimine kadar 2019 yılı İşgaliye Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Karar Açıklaması

:  

            Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2018 tarih ve 807 sayılı teklif yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun “İhtisas Komisyonları” başlıklı 24. maddesine istinaden, Belediye Meclisince 2019 yılı İşgaliye Komisyonu üyelerinin belirlenmesi gerektiği” belirtildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,  

            Belediye Meclisince yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden yapılan oylamada Mahalli İdareler Seçimine kadar 2019 yılı İşgaliye Komisyonu üyeliğine Belediye Meclis üyesi Mehmet DURMAZ, Özden BAYSAL, Ali DEMİRÖZ, Naciye TANRIKULU FİLİZ ve Mazlum AĞAN’ ın seçilmelerine, 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                             Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                         Katip Üye                                         Katip Üye