SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-27 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-27

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: : İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin Belediye Meclisinin yetki ve sorumluluk alanına girmemesi nedeni ile reddine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.01.2019 tarih ve 2098 sayılı teklif yazısında; 04.01.2019 tarih ve 2019/2098 sayılı Meclis Kararı ile İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin İmar Komisyonuna havale edilmiş olduğu belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 28.01.2019 tarih ve 2 sayılı raporunda; “Dilekçe konusuna ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü talep edilmiş olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25/01/2019 tarih ve 422 sayılı yazısında “söz konusu talebin imar planı tadilatını içermediği, plan tadilatı talebinin bugüne kadar ki uygulamalarda da açıkça görüldüğü gibi, bir imar planı tadilat dosyası ile yapılabileceğinin açık bir şekilde ortada olduğu, bu nedenle konunun imar planı tadilatı talebi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve buna bağlı olarak da İmar Komisyonunda ve devamında konuyla ilgili olarak Belediye Meclisinde bir karara bağlanmasının mümkün olmadığı” belirtildiği  ve dilekçede yer alan taleplerin Belediye Meclisinin ve dolayısıyla İmar Komisyonunun görev alanına giren konular olmadığı bildirilmektedir. Buna göre dilekçede bahsi geçen mağduriyetin ada bütününde çözülmesi gerektiğinden Komisyonumuz tarafından yapılacak işlem bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Mumcular Mahallesi, 512 ada, 8 parsele ilişkin talebin, Belediye Meclisinin yetki ve sorumluluk alanına girmemesi nedeni ile reddine, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ’ ın çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

                                   Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Niyazi ATARE   

                                 Meclis Başkan V.                                Katip Üye                                Katip Üye      

                                                                                              (Yedek)