SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-26 Sayılı - 7/2/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-26

Karar Tarihi

: 7/2/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.01.2019 tarih ve 2100 sayılı teklif yazısında; 04.01.2019 tarih ve 2019/19 sayılı Meclis Kararı ile İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2, 3, 49, 65, 66, 92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklif dosyalarının İmar Komisyonuna havale edilmiş olduğu belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 28.01.2019 tarih ve 3 sayılı raporunda; “Plan değişikliği ile daha önceden onaylı olan imar planına göre herhangi bir emsal artışı olmadan, Golf Spor ve Turizm Kompleksindeki alan kullanımlarını daha verimli hale getirebilmek ve ulaşılabilirliğini sağlamak amacı ile aynı oranlarda Golf Turizm ve Konut Alanlarının “Turizm ve Golf Kompleksi” içindeki konumlarına yeni bir düzenleme yapıldığı ve plan onama sınırına komşu olan Koruma Amaçlı İmar Planında bulunan imar yollarına bağlantı sağlandığı görülmüştür. Buna göre söz konusu plan değişikliğinin uygun olduğu Komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Kumköy Mahallesi, Kanlıgöl ve Düşelge Mevkii, 132 ada, 2-3-49-65-66-92 ve 97 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Meclis üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Mustafa DAĞDELEN, Süleyman MAZI, Şakir AÇIKGÖZ, Mustafa PAŞALI ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın ret, Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün çekimser oy kullanmasına karşılık, Belediye Meclisinin 07.02.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

                                        Taner USLU                         Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Niyazi ATARE   

                                      Meclis Başkan V.                                Katip Üye                               Katip Üye      

                                                                                                   (Yedek)