SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-22 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-22

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 22169 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Çiftlik Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

     Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 24.12.2018 tarih ve 14 karar sayılı raporunda; “Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

     Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Çiftlik Mahallesi, Karece 3936 Sokak isminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden, “Generler Sokak” olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                            Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                          Katip Üye