SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-21 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-21

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 22167 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Bitez Mahallesinde, 1 adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

     Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 24.12.2018 tarih ve 15 karar sayılı raporunda; “Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesi talebinin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.” denilmektedir.  

            Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Bitez Mahallesi, 1401 Sokak isminin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden, “Amca İbrahim Özgüçlü Sokak” olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

                                                                                                            

 

                              Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                               Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                           Katip Üye