SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-104 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-104

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Bodrum Belediyesinin Mausolleum temalı yeni logo tasarımı için "Uluslararası Bodrum Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması" düzenlenmesi hususunda, Bodrum Belediyesi Kültür, Sosyal ve Sanat İşleri Komisyonuna yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 1659 sayılı teklif yazısında; “Bodrum Belediyesinin Mausolleum temalı yeni logo tasarımı için “Uluslararası Bodrum Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması” düzenlenmesi planlanmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) bendine göre, “Uluslar arası Bodrum Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması” düzenlenmesi için Bodrum Belediyesi Kültür, Sosyal ve Sanat İşleri Komisyonuna yetki verilmesi konusunun, Belediye Meclisimize havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.  

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, Bodrum Belediyesinin Mausolleum temalı yeni logo tasarımı için "Uluslararası Bodrum Belediyesi Logo Tasarımı Yarışması" düzenlenmesi hususunda, Bodrum Belediyesi Kültür, Sosyal ve Sanat İşleri Komisyonuna yetki verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye