SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-100 Sayılı - 4/7/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-100

Karar Tarihi

: 4/7/2019

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan 5. derece “Fen Memuru” kadrosunun, 6. derece “Mühendis” kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Açıklaması

:  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.06.2019 tarih ve 1753 sayılı teklif yazısında; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde Fen Memuru Unvanı kaldırıldığından, Belediyemiz Norm kadro cetvelinde boş bulunan 5. Derece (1 adet) Fen Memuru kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 Unvan kodlu 6. Derece (1 adet) Mühendis kadrosu ile değiştirilmesi için (II) sayılı boş kadro değişikliği cetveli ekte sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisimizce görüşülebilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederiz.” denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro Kütüğünde yapılan değişikliğe istinaden, II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan 5. derece “Fen Memuru” kadrosunun, 6. derece “Mühendis” kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.07.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

 

Ahmet ARAS                          Ayşenaz GÜLTEKİN ÖNCEL             Tamer MANDALİNCİ

Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                            Katip Üye 

 

EK - II-SAYILI-CETVEL