SHOW IN
ENGLISH
Başkan
AHMET ARAS
Bodrum Belediye Başkanı
 

2019-1 Sayılı - 4/1/2019 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2019-1

Karar Tarihi

: 4/1/2019

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayında tatil edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

           Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 20.12.2018 tarih ve 806 sayılı teklif yazısında; ”5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde “Belediye meclisi her yıl  bir ay tatil kararı alabilir” hükmü bulunduğu belirtilmiş olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.  

          Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2019 yılı Ağustos ayında tatil edilmesine, Belediye Meclisinin 04.01.2019 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

 

                        Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                         Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                       Katip Üye