SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-84 Sayılı - 5/9/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-84

Karar Tarihi

: 5/9/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: : İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 29.08.2018 tarih ve 13679 sayılı teklif yazısında; “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 17.08.2018 tarih ve 4935/19972 sayılı yazısında, 12.04.2018 tarih ve 110 sayılı ve 10.05.2018 tarih ve 140 sayılı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Kararları ile, İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 57, 58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca onaylanarak; söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi doğrultusunda ilan ve askı işlemlerinin 18.05.2018 tarihinden itibaren otuz (30) gün süre ile yapıldığı, askı süresi içerisinde 1 adet itirazın iletildiği ve söz konusu itiraz reddedildiğinden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kesinleştiği bildirilmektedir.

        Söz konusu parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmış olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, 153 ada 27-28-29-30-31-33-34-35-57-58 ve 59 parsellere ilişkin “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 05.09.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

                                    Ali DEMİRÖZ                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                   Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                         Katip Üye