SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-78 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-78

Karar Tarihi

: 6/7/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun İmar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 02.07.2018 tarih ve 10779 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonu Belediyemize teslim edilmiştir.

İmar planı teklifine konu alanın sit karakteri olarak sit dışı alanda kaldığı belirtilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Torba Revizyon ve İlave İmar Planı Revizyonunun, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE

                                        Meclis Başkanı                                             Katip Üye                                         Katip Üye