SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-77 Sayılı - 6/7/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-77

Karar Tarihi

: 6/7/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 02.07.2018 tarih ve 10778 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi)  Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Belediye Meclisimizin 01.06.2018 tarih ve 2018/74 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün aldığı kararlar doğrultusunda ilan edilen arkeolojik sit alanlarını kapsamaktadır. İmar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 17.06.2018 tarih ve 16 sayılı raporunda; “Koruma Amaçlı İmar Planı teklifine konu alanın daha önceden imar planlarının mevcut olduğu görülmüştür. Planda genel olarak mevcut imar planlarındaki kullanım kararlarına uyulmuştur. Koruma amaçlı imar planı teklifi Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri, Dereköy Mahalleleri Revizyon ve İlave İmar Planı teklifi ile entegre edilmiş ve plan bütünlüğü sağlanmıştır.

Koruma amaçlı imar planı teklifinin kıyı kenar aktarımı yapılmış güncel halihazır haritalar üzerine yapıldığı ve jeolojik etütlerin işlendiği, güncel mevzuata ve kurum görüşlerine uygun olarak ve güncel 22-a kadastro verileri çerçevesinde hazırladığı görülmüştür. Buna gör; İlçemiz Akyarlar Mahallesi (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklutepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin   Komisyonumuzca uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Akyarlar Mahallesi, (Aspat Kalesi ve Çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi- Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” teklifinin kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine, Meclis Üyelerinden Mehmet Remzi GÜNGÖR’ün çekimser oy, Abdulmecit POYRAZ, Erdinç TEKİNKAYA, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret  oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.07.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

Mehmet KOCADON                                Mehmet ÖZALIN                                  Niyazi ATARE

                                         Meclis Başkanı                                         Katip Üye                                             Katip Üye