SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-72 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-72

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlan ve Reklam Vergisinin 1.dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs , 2.dönem son ödeme tarihinin 30 Kasım olarak belirlenmesi ve bundan sonraki ilk bütçe yılında uygulanmasının kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.05.2018 tarih ve 3069 sayılı teklif yazısında; “10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergileri, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yer alan “Belediyelerce alınan Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin birlikte ödeyebilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılması istenmiştir. Kanunda, tahakkuk eden çevre temizlik vergisinin, emlak vergisinin taksit ödemeleri içinde (1. taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında, 2. taksit Kasım ayında) ödeneceği belirlenmiştir. Yine Kanunda ilan ve reklam vergisi tarifesinin (1), (2) ve (4) üncü bentlerinde yer alan ilan reklamlara ait verginin iki eşit taksitle alınmasına ilişkin olarak belediye meclislerine yetki verilmiştir. Bu kapsamda, yıllık beyan edilen ilan reklam vergisinin ödeme döneminin, işyerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemiyle birleştirilmesi, iki verginin ödeme dönemlerinin aynı olmasının, vatandaşlarımızın belediyelere ayrı ayrı zamanlarda gitmesinin önüne geçilerek iş ve zaman kaybını önleyeceği ve ülke genelinde standart bir uygulamayı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Buna istinaden İlan ve Reklam Vergisinin 1. dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs-2. dönem son ödeme tarihinin 30 Kasım olarak belirlenmesi ve bundan sonraki ilk bütçe yılında uygulanması hususunun; Belediye meclisine havalesine Olur’ larınızı arz erdim.” denilmiş olup, konunun Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlan ve Reklam Vergisinin 1. dönem son ödeme tarihinin 31 Mayıs , 2. dönem son ödeme tarihinin 30 Kasım olarak belirlenmesi ve bundan sonraki ilk bütçe yılında uygulanmasının kabulüne, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                               Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                  Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                                     Katip Üye