SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-71 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-71

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan ve onaya gönderilen 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararına, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda işletme adının ve faaliyet alanlarının eklenmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.05.2018 tarih ve 3026 sayılı teklif yazısında; “Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve 23111 sayılı görüş yazısı doğrultusunda, Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulabilmesi için Belediyemiz Meclisince 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı karar alınmış ve alınan karar, 24.04.2018 tarih ve 9521 sayılı yazımız ekinde İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Ancak, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 04.05.2018 tarihli cevabında “…5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde belirtilen faaliyet alanlarının ve kurulacak işletmenin adının açık olarak belirtildiği meclis kararının gönderilmesi halinde talebiniz işleme alınacaktır…” dendiğinden bu hususları belirtir yeni bir karar alınması gerekmektedir. Bu nedenle; mülkiyeti Belediyemize ait büfe, kafeterya, çay bahçeleri, otel ve tuvaletlerin işletilmesi veya kiraya verilmesi amacıyla, Bodrum Belediyesi İktisadi İşletmesi adında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. maddesindeki, “Belediye, özel geliri ve gideri bulunan hizmetlerini, İçişleri Bakanlığının izniyle, bütçe içinde işletme kurarak yapabilir.” hükmü uyarınca, Belediyemiz bünyesinde bütçe içi işletme kurulmasına izin verilmesi hususunda karar alınmasını arz ederim.” denilmiş olup, konunun Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan ve onaya gönderilen 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararına, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda mülkiyeti Belediyemize ait büfe, kafeterya, çay bahçeleri, otel ve tuvaletlerin işletilmesi veya kiraya verilmesi amacıyla, Bodrum Belediyesi İktisadi İşletmesi kurulması ibaresinin eklenmesine, Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                                 Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                                         Niyazi ATARE    

                                    Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                                    Katip Üye