SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-68 Sayılı - 1/6/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-68

Karar Tarihi

: 1/6/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2018 tarih ve 8533 sayılı teklif yazısında; “İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazda Trafo Alanı Amaçlı  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/63 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.05.2018 tarih ve 13 sayılı raporunda; “23.05.2018 tarihinde yerinde yapılan incelemede, trafo binasının yerinde mevcut olduğu ve talep sahibinin kendi mülkiyeti içerisinde kaldığı görülmüş olup; İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 302 ada, 7 parselde trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin  uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, N18c23c1b pafta, 302 ada, 7 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,  Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                               Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE

                                   Meclis Başkanı                                   Katip Üye                                           Katip Üye