SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-66 Sayılı - 11/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-66

Karar Tarihi

: 11/5/2018

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Bodrum Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz Encümenince görüşülerek kabul edilen 2017 yılı Kesin Hesap Cetveli ve ekleri  03.05.2018 tarih ve 2018/65 sayılı Meclis kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup,

      Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden hazırlanan ve 07.05.2018 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen;

 

FONKSİYONEL 1. DÜZEYDE KESİNLEŞEN 2017 YILI GİDERLERİ

 

01- GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                            38.302.178,87-TL

46 48 5 02 1        ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                        12.936.379,48-TL

46 48 5 25 1        BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                1.572.363,91-TL

46 48 5 34 1        EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                              572.044,26-TL

46 48 5 35 1        MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ                                                10.569.204,30-TL

46 48 5 38 1        İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                          459.419,79-TL

46 48 5 40 1        YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                             2.456.111,83-TL

46 48 5 45 1        STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                                            305.315,48-TL

46 48 5 47 1        ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ                                                         107.429,08-TL

46 48 5 48 1        KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                                 9.323.910,74-TL

 

03- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ                                                           17.355.671,28-TL

46 48 5 24 3        HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                       1.898.453,51-TL

46 48 5 41 3        ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                                  15.457.217,77-TL

 

04- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                                                52.680.667,89-TL

46 48 5 10 4        BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                                                           1.726.809,01-TL

46 48 5 30 4        DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                         50.953.858,88-TL

 

05- ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                                         1.208.866,26-TL

46 48 5 42 5        ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                          1.208.866,26-TL

 

 

 

 

06- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                                    46.654.291,75-TL

46 48 5 31 6        FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                            31.533.531,71-TL

46 48 5 32 6        İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                                            5.694.585,84-TL

46 48 5 36 6        PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ                                             9.426.174,20-TL

 

07- SAĞLIK HİZMETLERİ                                                                                        44.183.285,58-TL

46 48 5 39  7       TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                 44.183.285,58-TL

 

olmak üzere;  2017 Mali Yılı Toplam Gider Kesin Hesabının 200.384.961,63-TL olduğu,

 

2. 2017 MALİ YILI GİDER KESİN HESABINDA; 43.052.089,21-TL Bütçe İçi Aktarma ve Eksiltme İşlemi yapıldığı,

 

3. 2017 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASINDA;

01                       PERSONEL GİDERLERİ                                                                 54.523.492,30-TL

02                       SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ                                     10.669.503,13-TL

03                       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                           103.153.664,64-TL

04                       FAİZ GİDERLERİ                                                                              3.192.744,98-TL

05                       CARİ TRANSFERLER                                                                       2.214.690,88-TL

06                       SERMAYE GİDERLERİ                                                                   21.460.865,70-TL

08                       BORÇ VERME                                                                                   5.170.000,00-TL

 

olmak üzere toplam 200.384.961,63-TL bütçe gideri olduğu,

 

4.  2017 MALİ YILI GİDER KESİN HESABINDA; 22.442.143,37-TL ödeneğin iptal edildiği ve ödenek üstü harcama yapılmadığı,

 

5. 2017 MALİ YILI GELİR KESİN HESABINDA;

01                       VERGİ GELİRLERİ                                                                        84.921.355,49-TL

03                       TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                                       34.130.521,81-TL

04                       ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER                                   0,00-TL

05                       DİĞER GELİRLER                                                                         50.085.769,72-TL

06                       SERMAYE GELİRLERİ                                                                  10.108.734,49-TL

 

olmak üzere; 2017 Mali Yılı Gelir Kesin Hesabının Toplam 179.246.381,51-TL olduğu,

 

6. 2017 MALİ YILI GELİR KESİN HESABINDA;  181.651.511,01-TL tahsilat yapıldığı, yapılan tahsilattan

2.405.129,50-TL ret ve iade edildiği, net tahsilatın 179.246.381,51-TL olduğu,

 

            Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerden Abdulmecit POYRAZ, Mustafa PAŞALI, Şakir AÇIKGÖZ, Süleyman MAZI, Mahmut ÖZBLEN ve Mehmet Remzi GÜNGÖR’ ün ret oyu kullanmalarına karşılık, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   

 

 

                              Mehmet KOCADON                       Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                 Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                                Katip Üye

                                                                                                   (Yedek)                                                     (Yedek)