SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-62 Sayılı - 3/5/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-62

Karar Tarihi

: 3/5/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

         Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve 6722 sayılı teklif yazısında; “Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Torba Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onama sınırları içerisinde yer alan, Belediyemiz adına ön izni bulunan orman alanında Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı  1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası Belediyemize teslim edilmiş, imar planı teklifinin uygun görülmesi halinde, planlama alanının doğal sit alanı özelliği taşımasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir” denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Torba Mahallesi, Usuluk Mevkii, Mezarlık Alanı, Mezbaha Alanı ve Sokak Hayvanları Bakım Evi Amaçlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

                                   Mehmet KOCADON                       Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI               Naciye TANRIKULU FİLİZ

                                       Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                               Katip Üye

                                                                                                          (Yedek)                                                 (Yedek)