SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-6 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-6

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park içerisinde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarih ve 19351 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park içinde Trafo Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili olarak, ilgilisi tarafından Belediye Meclisinden karar alınması talep edilmiştir.

Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir denilmiş olup, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Mecliste görüşülerek karar alınması istenmiştir.   

Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkii, 172 ada, 18 ve 19 parsellerin kuzey cephesindeki park içerisinde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                   Belediye Başkanı                               Katip Üye                                            Katip Üye