SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-54 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-54

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis üyeleri Mehmet DURMAZ, Niyazi ATARE, Cafer DOĞAN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

      Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 19.03.2016 tarih ve 784 sayılı teklif yazısında; Belediye Meclisimizin 02.09.2016 tarih ve 2016/96 nolu kararı ile kabul edilen Belediyemiz İçkili Yerler Bölgesi Tespit Komisyonunun görev süresi sona erdiğinden, yeni içkili yerler bölgesi tespit komisyon üyelerinin belirlenmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülmesi gerekmektedir.” denildiğinden, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiş olup,

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmelerde sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Mehmet DURMAZ, Niyazi ATARE, Cafer DOĞAN ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu Üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

                           Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                                  Niyazi ATARE   

                             Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                              Katip Üye