SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-47 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-47

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan 189 Sokak isminin, Fikret Hakan Sokak olarak değiştirilmesi teklifinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Karar Açıklaması

:  

    Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 26.03.2018 tarih ve 4935 sayılı teklif yazısında;   İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan bir adet sokak isminin değiştirilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

         Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 22.03.2018 tarih ve 3 sayılı raporunda; İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan “189. Sokak” isminin “Fikret Hakan Sokak” olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.  

         Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, İlçemiz Göltürkbükü Mahallesinde bulunan  “189. Sokak” isminin, “Fikret Hakan Sokak” olarak değiştirilmesine, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                         Mehmet KOCADON                              Mehmet ÖZALIN                                   Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkanı                                      Katip Üye                                             Katip Üye