SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-43 Sayılı - 6/4/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-43

Karar Tarihi

: 6/4/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne

Karar Açıklaması

:  

        Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 5209 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının E.17476 sayılı yazısı ile, İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik olarak hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Belediyemizden görüş talep edilmiş olup; verilecek görüşe esas olacak Belediye Meclis Kararı alınması gerektiği bildirilmektedir. İmar Planı Teklifi dosyası, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup; Belediye Meclisinin 03.03.2018 tarih ve 2018/40 sayılı kararı ile İmar Komisyonunun ek süre talebi uygun görüldüğünden, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

         Belediyemiz İmar Komisyonunun 23.03.2018 tarih ve 8 sayılı raporunda; “Teklife konu iskelenin geri sahasındaki mülkiyetlere ilişkin davanın devam ettiği anlaşıldığından, konunun Belediye Meclisince değerlendirilmesinin Komisyonumuzca oybirliği ile uygun olduğuna karar verilmiştir.“ denilmektedir.

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine, Kurumumuzca uygun görüş verilmesinin kabulüne, Meclis Üyelerinden Abdulmecit POYRAZ, Hülya AŞKIN, Mahmut ÖZBELEN, Mazlum AĞAN, Mehmet Remzi GÜNGÖR, Mustafa DAĞDELEN, Mustafa PAŞALI, Süleyman MAZI ve Şakir AÇIKGÖZ’ ün ret  oyu kullanmalarına karşılık, Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verildi.

           

 

                          Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                            Belediye Başkanı                                        Katip Üye                                             Katip Üye