SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-40 Sayılı - 3/3/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-40

Karar Tarihi

: 3/3/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelenebilmesi için İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 3129 sayılı teklif yazısında; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının E.17476 sayılı yazısı ile İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Belediye Meclis Kararına dayalı kurum görüşümüzün iletilmesi talep edilmiş olup, verilecek görüşe esas olacak meclis kararı alınması için, Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 2018/37 sayılı kararı ile konu İmar Komisyonuna havale edilerek, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

       Belediyemiz İmar Komisyonunun 20.02.2018 tarih ve 7 sayılı raporunda; “Söz konusu plan teklifi dosyasında belge eksikliği olması sebebi ile bir (1) ay ek süre talep edilmesinin uygun olduğuna, oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

      Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Güvercinlik Mahallesinde, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan, İskele Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi dosyasında belge eksikliği olması sebebi ile bir İmar Komisyonuna (1) ay ek süre  verilmesine, Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarihli   toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                               Mehmet KOCADON                                   Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                  Belediye Başkanı                                          Katip Üye                                           Katip Üye