SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-38 Sayılı - 2/3/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-38

Karar Tarihi

: 2/3/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Karakaya Mahallesi 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Gümüşlük Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

     Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.02.2018 tarih ve 3130 sayılı teklif yazısında;   İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2017 tarih ve 5976 sayılı kararında;”31.05.2017 tarih ve 5527 sayılı Kurul Kararı ile tescil edilen Kültür Varlıklarının Koruma Amaçlı İmar Planına işlenmesi” kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda söz konusu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Belediye Meclisinde görüşülmek üzere sunulmuştur. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin uygun görülmesi halinde, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğinden bahisle, konunun 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre Meclis’ te görüşülerek karar alınması istenmiştir. 

      Belediyemiz İmar Komisyonunun 20.02.2018 tarih ve 5 sayılı raporunda; “16.01.2018 tarihinde yapılan incelemede, Müze Müdürlüğü denetiminde sondaj kazılarının yapıldığı görülmüştür. Buna göre Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2017 tarih ve 5976 sayılı kararına istinaden hazırlanan İlçemiz Karakaya Mahallesi, 244 ada, 8 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Gümüşlük Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.“ denilmektedir.

     Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Karakaya Mahallesi 244 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Gümüşlük Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne, ayrıca konunun Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarihli   toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

           

 

                                         Mehmet KOCADON                        Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                          Belediye Başkanı                                Katip Üye                                          Katip Üye