SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2018-10 Sayılı - 4/1/2018 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2018-10

Karar Tarihi

: 4/1/2018

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, imar planında ve kadastral haritalarda mevcut olan 13 adet imar yoluna, Komisyon raporunda yer aldığı şekilde isim verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2017 tarihli teklif yazısında; İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, imar planında ve kadastral haritalarda mevcut 13 adet imar yoluna isim verilmesi talep edilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir. 

Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun 25.12.2017 tarih ve 27 sayılı raporunda; İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde imar planında ve kadastral haritalarda yer alan isimlendirilmemiş 13 adet imar yoluna isim verilmesinin uygun olduğu belirtilmektedir.  

Belediye Meclisince yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince, İlçemiz Yalı ve Torba Mahalleleri sınırları içerisinde imar planında ve kadastral haritalarda yer alan ve isimlendirilmemiş olan  ;

 

1-       Cadde-1        olarak belirtilen imar yoluna     Kızılağaç Caddesi

2-       Cadde-2        olarak belirtilen imar yoluna     Kayırlı Caddesi

3-       Sokak-1         olarak belirtilen imar yoluna     3650      Sokak,

4-       Sokak-2         olarak belirtilen imar yoluna     3651       Sokak,

5-       Sokak-3         olarak belirtilen imar yoluna     3652       Sokak,

6-       Sokak-4         olarak belirtilen imar yoluna     3653       Sokak,

7-       Sokak-5         olarak belirtilen imar yoluna     3150       Sokak,

8-       Sokak-6         olarak belirtilen imar yoluna     3151       Sokak,

9-       Sokak-7         olarak belirtilen imar yoluna     3152       Sokak,

10-     Sokak-8         olarak belirtilen imar yoluna     3153       Sokak,

11-     Sokak-9         olarak belirtilen imar yoluna     3154       Sokak,

12-     Sokak-10       olarak belirtilen imar yoluna     3155       Sokak,

13-     Sokak-11       olarak belirtilen imar yoluna    3156  Sokak, ismi verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 Mehmet KOCADON                         Mehmet ÖZALIN                               Niyazi ATARE   

                                                   Belediye Başkanı                               Katip Üye                                           Katip Üye