SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-89 Sayılı - 5/7/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-89

Karar Tarihi

: 5/7/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) ile ilgili dilekçe ve eklerinin görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.06.2017 tarih ve 9746 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan, Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar), dilekçe ve ekleriyle Belediyemize teslim edilmiştir.

Plana konu alan, Yalıçiftliği Turizm Merkezi içerisinde kaldığından, uygun görülmesi halinde 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne) gönderilmesi gerektiğinden,  konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisince havale edilmiştir.   

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz tarafından hazırlatılan Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, “Bodrum İçmeler Mevkii İlave İmar Planı” (Yalıçiftliği Turizm Merkezi içinde kalan alanlar) ile ilgili dilekçe ve eklerinin de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, Belediye Meclisinin 05.07.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                      Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                         Katip Üye