SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-74 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-74

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının kabulüne

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 1311 sayılı teklif yazısında belirtilen; 04.07.2014 tarihli ve 2014/117 sayılı Meclis kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup,

       Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak karar ekinde yer alan haliyle kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                        Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                        Katip Üye