SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-71 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-71

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: “Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 20.04.2017 tarih ve 1981 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 06.04.2017 tarihinde üst yönetici tarafından Encümene havale edilen “2016 yılı Bütçe Kesin Hesabı” Encümen tarafından gerekli incelemeler sonrası 11.04.2017 tarih ve 2017/862 sayılı kararı ile kabul edilerek üst yöneticiye iade edilmiştir.

          5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. maddesinde üst yöneticilerin Belediye Başkanları olduğu belirtilmiştir.

               Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesinde “Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanacak kesin hesap üst yönetici tarafından belediyelerde Nisan ayı içinde Encümene, Encümen ise inceleme sonrası görüşüyle birlikte Mayıs ayı meclis toplantısında görüşülmesi için üst yöneticiye gönderir. Üst yönetici tarafından Mayıs ayı meclisine gönderilen kesin hesap görüşülüp kabul edildikten sonra Haziran ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.” denilmektedir. Kesin hesabın görüşülmesinde ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümlerin uygulanacağı yine yönetmeliğin aynı maddesinde belirtilmiştir. 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının Mayıs ayı Meclis toplantısında görüşülmesi gerektiği belirtildiğinden, konu Belediye Meclisince görüşülmüş olup,  

         Buna göre, Bodrum Belediyesi 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabının incelenmek üzere, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.           

 

 

                                  Mehmet KOCADON                              Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                                      Belediye Başkanı                                    Katip Üye                                        Katip Üye