SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-7 Sayılı - 4/1/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-7

Karar Tarihi

: 4/1/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden yapılan gizli oylamayla, Meclis üyelerinden Nurten ÇAKICI BIÇAK, Refik ÜLGEN, Niyazi ATARE, Seval AKTAŞ ve Erdinç TEKİNKAYA’ nın 2017 yılı Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 15.12.2016 tarih ve 689 sayılı yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur” hükmü bulunduğundan, Belediye Meclisimizce 2017 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyelerin belirlenmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, konu Başkanlık Makamınca Belediye Meclisine havale edilmiştir.   

          Belediye Meclisince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden gizli oylama yapılmış olup, oy sayımı sonucunda;

Nurten ÇAKICI BIÇAK 28 oy,

Refik ÜLGEN 28 oy,

Niyazi ATARE 28 oy,

Seval AKTAŞ 27 oy,

Erdinç TEKİNKAYA 19 oy,

Şakir AÇIKGÖZ 9 oy almışlardır.

              Buna göre; 2017 yılı Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis üyelerinden Nurten

ÇAKICI BIÇAK 28 oy, Refik ÜLGEN 28 oy, Niyazi ATARE 28 oy, Seval AKTAŞ 27 oy ve Erdinç TEKİNKAYA 19 oy ile seçilmişlerdir.               

 

         Mehmet KOCADON                      Mehmet ÖZALIN                         Niyazi ATARE  

        Belediye Başkanı                                  Katip Üye                                   Katip Üye