SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-65 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-65

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi hakkında kurum görüşümüzün belirlenmesi için konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine.

Karar Açıklaması

:  

       Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 218-6806 sayılı teklif yazısında; Belediyemiz tarafından hazırlatılan İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahalleleri 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonuna konu alan sit karakteri olarak Doğal Sit Alanı özelliği  gösterdiğinden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin (c) bendi uyarınca değerlendirilmek üzere Belediye Meclis kararı ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.

           Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Müsgebi-Yahşi-Gürece-Yaka-Bitez Mahallelerinin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Revizyonu teklifi hakkında kurum görüşümüzün belirlenmesi için konunun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                     Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                        Belediye Başkanı                                 Katip Üye                                        Katip Üye