SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-62 Sayılı - 3/5/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-62

Karar Tarihi

: 3/5/2017

Birim

: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden görüş alınana kadar İmar Komisyonuna süre verilmesinin kabulüne.

Karar Açıklaması

:  

             Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 222-6811 sayılı teklif yazısında; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesinde yer alan dere yatağının denize ulaşımını sağlamak amacıyla hazırlanan imar planı teklifi 06.04.2017 tarih ve 2017/55 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir.   

             Belediyemiz İmar Komisyonunun 24.04.2017 tarih ve 10 sayılı kararında; “Söz konusu plan değişikliği teklifinin Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.“  denildiğinden,

            Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Yalı Mevkii, 229 ada 6 parselin kuzey cephesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden görüş alınana kadar İmar Komisyonuna süre verilmesinin kabulüne, Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                                        Mehmet KOCADON                          Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE   

                                         Belediye Başkanı                                   Katip Üye                                        Katip Üye