SHOW IN
ENGLISH
Başkan
MEHMET KOCADON
Bodrum Belediye Başkanı
 

2017-54 Sayılı - 6/4/2017 Tarihli Meclis Kararı

Karar No

: 2017-54

Karar Tarihi

: 6/4/2017

Birim

: YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karar Özeti

: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Naciye TANRIKULU FİLİZ, Seval AKTAŞ, Osman KÜÇÜKYÜZBAŞI ve Mahmut ÖZBELEN’ in Tahsil Yardım Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine.

Karar Açıklaması

:  

          Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve 152 sayılı teklif yazısında belirtilen; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yeni Tahsil Yardım Komisyonu üyelerinin seçilmesi, Belediye Meclisimizce görüşülmüş olup, 

                 Konu ile ilgili yapılan açıklama ve görüşmeler sonucunda; Bodrum Belediye Meclisinin 04.04.2016 tarih ve 2016/51 sayılı kararıyla Tahsil Yardım Komisyonu üyesi olarak seçilen Naciye TANRIKULU FİLİZ, Seval AKTAŞ, Refik ÜLGEN ve Mahmut ÖZBELEN’ in bir yıllık görev sürelerini tamamladığı anlaşılmıştır. 

            Buna göre, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince yapılan açık oylama sonucunda, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyeleri Naciye TANRIKULU FİLİZ, Seval AKTAŞ, Refik ÜLGEN ve Mahmut ÖZBELEN’ in Tahsil Yardım Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Belediye Meclisinin 06.04.2017 tarihli toplantısına katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.       

 

 

                      Mehmet KOCADON                                 Mehmet ÖZALIN                             Niyazi ATARE  

                         Belediye Başkanı                                     Katip Üye                                           Katip Üye